Flickor visar upp högtalare de byggt

Mecka med ljud

I Meckalabbet i MegaMind tittar vi närmre på och provar konstruktionen och funktionen hos en vanlig teknisk innovation i vår vardag – högtalaren. Eleverna får i uppdrag att bygga egna högtalare och förändra och utveckla ljudnivån genom att bygga med olika material.

Centrala teman: Elektronik, Ljudteknik, Materiallära

I Mecka med ljud får eleverna tillfälle att utveckla sina kunskaper inom teknik och fysik i vardagen. Vi använder högtalaren som exempel. De får även utveckla sina kunskaper i att bygga nytt av återvunna reservdelar och material. Arbetet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö. Både verktyg och material anpassas efter gruppens kunskapsnivå och förutsättningar.

Vad lär vi oss och hur lär vi oss detta?

Ljudteknik

  • Vi lär oss om ljudteknik – dess funktioner, förmågor och användbarhet, genom att testa och bygga med olika elektriska komponenter och material som skapar ljud.
  • Genom att samtala om ljudteknik i vår vardag och titta på exempel lär vi oss om hur användningsområdet för ljudteknik har utvecklats över tid.

Former & Material

  • Vi lär oss, genom att testa och bygga, om olika former och materials funktion, förmågor och användbarhet för att skapa ljud.

Innovationsprocessen

  • Vi lär oss hur man går från problem via idé till färdig produkt, med hjälp av att prova de olika stegen i en innovationsprocess, t ex prototypbygge.
  • Vi lär oss tack vare ett uppdrag att bygga en högtalare, att lösa problem utifrån en förutbestämd målgrupp, situation och material.
  • Genom att testa våra högtalares egenskaper och göra förbättringar, lär vi oss hur man provar och vidareutvecklar en produkt.

Hållbar utveckling

  • Genom att återanvända och bygga med olika återvunna material och reservdelar lär vi oss om återbrukets roll för att skapa ett hållbart samhälle.

Begrepp

  • Vi lär oss om begrepp som Ljudvågor, Resonans, Återbruk och Elektromagnetism.
Visa mer

Workshop Funkis

För elever med funktionsvariationer
Max: 12 elever
Workshop 60 min: 500 kr + 50 kr/elev

skolbokning@tekniskamuseet.se

Senast uppdaterad 13 februari 2020.