Man lyssnar på sändningar i amatörradiostation.

SKØTM – amatörradiostation

I Tekniska museets amatörradiostation kan du lära dig mer om hur amatörradio och radiotrafik med olika trafiksätt fungerar – telegrafi, telefoni, digitala protokoll och bildöverföring.

SKØTM är Tekniska museets amatörradiostation och föreningen Sveriges Sändareamatörers (SSA) officiella besöksstation. Den är fullt modernt utrustad för amatörradio på kortvåg, ultrakortvåg och digitala moder. En 30 meter hög mast med roterbar antenn ger stora möjligheter till långväga förbindelser. Kom hit och försök kontakta ditt hemland via kortvågsradio eller varför inte skicka ditt namn med morsekod.

SKØTM amatörradiostation bemannas av ett 50-tal frivilliga medlemmar från SSA och är öppen onsdagar cirka klockan 17–19 och helger cirka klockan 11–17. Det går att boka visningar för grupper eller särskilt intresserade även under vardagar.

Vill du veta mer om Föreningen Sveriges Sändareamatörer? Besök www.ssa.se.

Kontakt

Bengt Svensson, SMØUGV sm0ugv@ssa.se

Senast uppdaterad 5 augusti 2019.