Skola

Workshops och visningar för skolan – från förskolan till och med gymnasiet. Lärarhandledningar, fortbildningar och inspirationskvällar för lärare.