Skola

Vi har workshops och visningar för skolan – från förskolan till och med gymnasiet. Här hittar du även lärarhandledningar och andra digitala resurser, som du kan använda i klassrummet.

Vi ordnar fortbildningar i bland annat programmering och inspirationskvällar för dig som lärare.