Tåg kommer ut ur tunnel i Modelljärnvägen.

Modelljärnvägen

Uno Miltons unika modelljärnväg med 50 meter räls och ett naturtroget landskap, uppskattat av så väl stora som små.

Uno Miltons modelljärnväg finns utställd på Tekniska museet sedan början av 1960-talet. På våra visningar i Modelljärnvägen kan du se tågen troget tuffa fram genom den nästan 70-åriga banan med sitt genuina hantverk.

Tågen och landskapet

Arbetet med Modelljärnvägen påbörjades 1948 och det tog 3 500 arbetstimmar under sju år att bygga den. Alla detaljer är gjorda för hand, sånär som på lokens motorer, som köptes färdigbyggda.

Det finns sex olika tågset, dragna av ellok av typ D, Da, Dg, Ra, Hg och F. Loken och vagnarna, som är i skala 1:87, är exakta kopior hämtade ur verkligheten. Tågen drivs med 12 volts likström och precis som i verkligheten är luftledningen den ena polen och skenorna den andra.

Landskapet är i grunden uppbyggt av kycklingnät och papier maché. Sedan har gips, teddytyg, renlav och träpinnar använts för att skapa berg, gräs, buskar och träd.

För att ge djup åt landskapet har Uno målat en landskapsbild som bakgrund och har där använt lackfärg och matt plakatfärg i samma nyanser som användes till själva modellen. Illusionen som skapas är att modellen och målningen smälter in i varandra.

Uno Milton

1927-08-05–2018-06-09

Uno Milton utnämndes den 6 september 2012 till ”hedersnörd” av Tekniska museet och hans modelljärnväg är en av museets mest uppskattade permanenta utställningar. Uno Milton blev 91 år gammal och var in i det sista delaktig i reparationer och underhåll av modelljärnvägen.

Senast uppdaterad 3 juli 2024.