Galleri: AI

Ai-genererad bild på en vit duk som projiceras mot en vägg

Där teknik och konst möts

Galleri AI är en unik och spännande upplevelse som utforskar möjligheterna med AI inom konst- och kulturvärlden. Den här utställningen bjuder på en extraordinär upplevelse där besökarna får utforska konstverk som skapats utan mänsklig inblandning till stor del. Varje verk har sin egen unika historia och skapades genom olika AI-verktyg där vi har bett dem tolka olika delar av vårt museum. 

AI:ns förmåga att generera bilder och konstverk har utvecklats snabbt de senaste åren, och det är fascinerande att se hur tekniken kan skapa verk som inte skulle vara möjliga för människor att skapa på egen hand. Det är särskilt intressant att notera hur AI:ns kreativitet fungerar. Dess algoritmer kan lära sig från mänskliga konstverk och sedan skapa något helt nytt, baserat på den informationen som har matats in. Det är som om AI:n har sin egen personliga stil och estetik, som skiljer sig från vad människor skulle skapa. 

Galleri AI är en fantastisk utställning som verkligen visar hur långt tekniken har utvecklats inom konstvärlden. Det är en upplevelse som inte får missas, och det är fascinerande att tänka på hur AI-teknologi kan fortsätta att utvecklas och förändra konstvärlden. 

Highlights från utställningen

skulptur skapat av ai och gjutet i metall

Det mest spektakulära föremålet i Galleri AI är en skulptur i glänsande stål – en sammansmältning av mänsklig kreativitet som spänner över tre kontinenter och 500 år tillbaka i tiden. Statyn skapades genom att träna flera AI-modeller på arbetet från några av världens största och mest kända skulptörer – ikoniska konstverk av Michelangelo, Rodin, Kollwitz, Kotaro och Savage.

Skulpturen “The Impossible Statue” har skapats av industriföretaget Sandvik. Här har artificiell intelligens stått för allt från idégenerering och form till optimering för att minimera spill och energiåtgång. För att förverkliga designen användes avancerad teknik med extrem precision – samma typ av verktyg som Sandvik utvecklat för att skapa medicinska implantat, delar till flygmotorer och elbilar. 

Galleri AI är en utställning som verkligen visar på potentialen hos artificiell intelligens och dess möjligheter inom konst och kreativitet. Det är en utställning som är väl värd att besöka för alla som är intresserade av teknik, konst och innovation. 

Ps. självklart är texten om Galleri AI skriven av en AI. 

Tekniska x Värmeverket

Tekniska har ett samarbete med Värmeverkets AI explore program för att tillsammans med unga bevaka AI-utvecklingen och samtidigt skapa nytt och interaktivt innehåll till Galleri AI. Studenter har med inspiration från utställningen fått skapa verk som reflekterar möjligheter och risker med den senaste utvecklingen inom AI. Detta har resulterat i verken Holo Sculpture och La vie.

En AI:s försvarstal

skulptur gjutet i metall och skapad av ai

Vi frågade AI-verktyget ChatGPT: Varför är AI-verktyg stereotypa och inte normkritiska?

Svaret vi fick: AI-system är normativa eftersom de är tränade på historiska data som ofta återspeglar de sociala fördomar och stereotyper som finns i samhället. De lär sig att identifiera mönster och samband, inklusive de stereotyper som finns i den data, vilket leder till en fortsatt reproduktion av stereotyper och sociala orättvisor. 

För att vara normkritiskt behöver AI-systemen tränas på data som inte innehåller fördomar och stereotyper. Detta kan vara svårt eftersom det är svårt att identifiera och rensa bort alla implicita fördomar och stereotyper i en datamängd och svårt att ta hänsyn till alla aspekter av mångfald och inkludering. 

För att adressera detta problem behöver utvecklare och forskare arbeta med att utveckla tekniker och algoritmer som kan identifiera och minska fördomar och stereotyper i datamängder. Samt arbeta med att öka medvetenheten och utbildningen kring mångfald och inkludering bland AI-utvecklare och användare, för att visa på de potentiella riskerna med stereotypa AI-system och behovet av normkritiska lösningar. 

Senast uppdaterad 23 juni 2024.