Äldre trehjuling, röd, blå och lite rostig

Skänk till samlingarna

Vill du skänka något till Tekniska museets samlingar? Här berättar vi om hur du gör och vilka våra fokusområden är för närvarande.

Det är viktigt att museets samlingar nu och i framtiden kan ge en bra bild av teknikens utveckling. Vi har valt ut några prioriterade områden som är särskilt intressanta. Några viktiga områden är innovationer, medicinteknik, barns värld och kreativitet samt föremål som speglar kvinnors bidrag till teknikutvecklingen.

Förvärvsstopp 2020

Det tillfälliga förvärvsstopp gällande alla spontana erbjudanden vi haft under 2019 förlängs att gälla under 2020. Förvärv kommer att ske i begränsad omfattning under perioden och vara riktade mot aktuella dokumentations- och utställningsprojekt.

Vi har innehållsrika samlingar och många erbjudanden som kommer till museet handlar om föremål där vi bedömer att vi redan har en bra täckning. Utforska våra samlingar på DigitaltMuseum

Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten på informationen om de enskilda objekten som finns i våra samlingar genom att lägga tyngdpunkt på berättelserna om föremålen. Flera stora projekt med omfattande föremålshantering pågår, i samband med avveckling och produktion av utställningar.

Som museum gör vi aldrig ekonomiska värderingar av objekt, utan hänvisar till expertis på auktionshus eller försäkringsbolag.

Kontakt och mer information

Anders Lindeberg-Lindvet

Intendent

+46 8 450 56 53

Mejla

Senast uppdaterad 5 december 2019.