Gamla skriftforemal och lås

Forskning

Forska i våra samlingar av föremål, bilder och arkivalier, där vi har mycket material som är helt unikt. Här presenterar vi också vårt forskningsråd och aktuella forskningsprojekt.

Tekniska museets samlingar utgör en rik historisk källa för forskning om Sveriges tekniska och industriella förändring. Genom att dokumentera, samla in och forska växer samlingarna och ny kunskap byggs upp. Vi tillför ständigt nya uppgifter om de föremål, bilder, arkivhandlingar och böcker som finns i samlingarna.

Vi samlar även in nytt material från samtida och historiska industrimiljöer och intervjuar människor om produktion, arbetssätt och teknik. Vi samarbetar ofta med andra museer, institutioner och företag. Undersökningarna sker systematiskt med olika metoder. Resultaten presenteras på webben, i utställningar och publikationer.

Sedan 2013 har museet ett femårigt program för dokumentation, insamling och utställningar. Syftet är att knyta museets forskning och publika verksamhet närmare varandra.

Tekniska museets forskningsråd

Tekniska museet samverkar med universitet, högskolor och enskilda forskare i de större dokumentations- och utställningsprojekt som vi bedriver. Tekniska museet har även ett forskningsråd med representanter från universitet och högskolor runt om i landet.

Forskningsrådet tillför kompetens till verksamheten, är vetenskapligt rådgivande och utgör en viktig kontaktyta till andra forskare vid landets universitet och högskolor.

Medlemmarna i forskningsrådet

Tekniska museets forsknigsråd.

  • Anders Houltz (ordförande), docent i teknik- och vetenskapshistoria och forskningssekreterare vid Centrum för Näringslivshistoria
  • Anna Sparrman, professor vid tema Barn, Linköpings universitet
  • Finn Arne Jörgensen, docent i teknik- och miljöhistoria, universitetslektor vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
  • Mats Fridlund, professor i industrihistoria, Aalto universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper, Helsingfors
  • Jenny Sundén, professor i genusvetenskap, Södertörns högskola
  • Min-Jung Jonsson, avdelningschef Utställningar & program, Tekniska museet
  • Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet
  • Åsa Marnell (sekreterare), avdelningschef Kunskap & Samlingar, Tekniska museet

Pågående forskningsprojekt

Kontakta sidansvarig

Åsa Marnell

Avdelningschef, Kunskap och samlingar

+46 8 450 56 50

Mejla

Senast uppdaterad 9 februari 2017.