Pappersark med skrivstil, penna och lås

Forskning

Forska i våra samlingar av föremål, bilder och arkivalier, där vi har mycket material som är helt unikt. Här presenterar vi också vårt forskningsråd och aktuella forskningsprojekt.

Tekniska museets samlingar utgör en rik historisk källa för forskning om Sveriges tekniska och industriella förändring. Genom att dokumentera, samla in och forska växer samlingarna och ny kunskap byggs upp. Vi tillför ständigt nya uppgifter om de föremål, bilder, arkivhandlingar och böcker som finns i samlingarna.

Vi samlar även in nytt material från samtida och historiska industrimiljöer och intervjuar människor om produktion, arbetssätt och teknik. Vi samarbetar ofta med andra museer, institutioner och företag. Undersökningarna sker systematiskt med olika metoder. Resultaten presenteras på webben, i utställningar och publikationer.

Sedan 2013 har museet ett femårigt program för dokumentation, insamling och utställningar. Syftet är att knyta museets forskning och publika verksamhet närmare varandra.

Tidigare forskningsprojekt

Digitala modeller
Dataspelens världar 2013–2018
Från matematikmaskin till IT 2005–2009

Tekniska museets forskningsråd

Tekniska museet samverkar med universitet, högskolor och enskilda forskare i de större dokumentations- och utställningsprojekt som vi bedriver. Tekniska museet har även ett forskningsråd med representanter från universitet och högskolor runt om i landet.

Forskningsrådet tillför kompetens till verksamheten, är vetenskapligt rådgivande och utgör en viktig kontaktyta till andra forskare vid landets universitet och högskolor.

Medlemmarna i forskningsrådet

Josef Taalbi, universitetslektor. Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet.

Thomas Kaiserfeld, professor. Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Beatrice Crona, professor. Stockholm Resilience center, Stockholms universitet.

Hedvig Kjellström, professor. Avdelningen för robotik, perception och lärande, Kungliga Tekniska högskolan.

Peter Du Rietz (sekreterare), intendent, Tekniska museet.

Maria Olsson, avdelningschef Lärande, Tekniska museet.

Eva Mårell-Olsson, docent. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Christer Eldh, universitetslektor, Institutionen för tjänstevetenskaper, Lunds universitet.

Christian Stadius (ordförande), avdelningschef Kunskap och samlingar, Tekniska museet.

Johan Bergh, professor. Institutionen för skog och träteknik, Linnéuniversitetet.

Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet.

Saknas på bilden: Fanny Söderström-Aupeix, avdelningschef Utställningar och upplevelse, Tekniska museet.

Frågor om forskning på Tekniska museet?

Hör av dig till samlingsinfo@tekniskamuseet.se

Kontakt och information

För frågor om forskning, mejla samlingsinfo@tekniskamuseet.se eller ring 08-4505606.

Senast uppdaterad 21 februari 2024.