Pappersark med skrivstil, penna och lås

Forskning

Forska i våra samlingar av föremål, bilder och arkivalier, där vi har mycket material som är helt unikt. Här presenterar vi också vårt forskningsråd och aktuella forskningsprojekt.

Tekniska museets samlingar utgör en rik historisk källa för forskning om Sveriges tekniska och industriella förändring. Genom att dokumentera, samla in och forska växer samlingarna och ny kunskap byggs upp. Vi tillför ständigt nya uppgifter om de föremål, bilder, arkivhandlingar och böcker som finns i samlingarna.

Vi samlar även in nytt material från samtida och historiska industrimiljöer och intervjuar människor om produktion, arbetssätt och teknik. Vi samarbetar ofta med andra museer, institutioner och företag. Undersökningarna sker systematiskt med olika metoder. Resultaten presenteras på webben, i utställningar och publikationer.

Sedan 2013 har museet ett femårigt program för dokumentation, insamling och utställningar. Syftet är att knyta museets forskning och publika verksamhet närmare varandra.

Tekniska museets forskningsråd

Tekniska museet samverkar med universitet, högskolor och enskilda forskare i de större dokumentations- och utställningsprojekt som vi bedriver. Tekniska museet har även ett forskningsråd med representanter från universitet och högskolor runt om i landet.

Forskningsrådet tillför kompetens till verksamheten, är vetenskapligt rådgivande och utgör en viktig kontaktyta till andra forskare vid landets universitet och högskolor.

Medlemmarna i forskningsrådet

Sex personer ur forskningsrådet i utställningsmiljö

Från vänster: Peter Du Rietz, Peter Parnes, Åsa Marnell, Finn Arne Jörgensen, Mats Fridlund och Peter Skogh.

  • Peter Parnes (ordförande), professor i datavetenskap, Luleå tekniska universitet
  • Anna Sparrman, professor vid tema Barn, Linköpings universitet
  • Beatrice Crona, docent systemekologi, tvärvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet och Kungliga Vetenskapsakademin
  • Finn Arne Jörgensen, professor i miljöhistoria, Universitetet i Stavanger, Norge
  • Jenny Sundén, professor i genusvetenskap, Södertörns högskola
  • Mats Fridlund, professor i industrihistoria, Aalto universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper i Helsingfors, Finland
  • Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet
  • Åsa Marnell avdelningschef Samlingar & Utställningar, Tekniska museet
  • Peter Du Rietz (sekreterare), intendent, Tekniska museet

Pågående forskningsprojekt

Kontakt och mer information

Åsa Marnell

Chef Samlingar och Utställningar

+46 8 450 56 50

Mejla

Senast uppdaterad 9 augusti 2018.