Pappersark med skrivstil, penna och lås

Forskning

Forska i våra samlingar av föremål, bilder och arkivalier, där vi har mycket material som är helt unikt. Här presenterar vi också vårt forskningsråd och aktuella forskningsprojekt.

Tekniska museets samlingar utgör en rik historisk källa för forskning om Sveriges tekniska och industriella förändring. Genom att dokumentera, samla in och forska växer samlingarna och ny kunskap byggs upp. Vi tillför ständigt nya uppgifter om de föremål, bilder, arkivhandlingar och böcker som finns i samlingarna.

Vi samlar även in nytt material från samtida och historiska industrimiljöer och intervjuar människor om produktion, arbetssätt och teknik. Vi samarbetar ofta med andra museer, institutioner och företag. Undersökningarna sker systematiskt med olika metoder. Resultaten presenteras på webben, i utställningar och publikationer.

Sedan 2013 har museet ett femårigt program för dokumentation, insamling och utställningar. Syftet är att knyta museets forskning och publika verksamhet närmare varandra.

Tidigare forskningsprojekt

Dataspelens världar 2013–2018

Från matematikmaskin till IT 2005–2009

Tekniska museets forskningsråd

Tekniska museet samverkar med universitet, högskolor och enskilda forskare i de större dokumentations- och utställningsprojekt som vi bedriver. Tekniska museet har även ett forskningsråd med representanter från universitet och högskolor runt om i landet.

Forskningsrådet tillför kompetens till verksamheten, är vetenskapligt rådgivande och utgör en viktig kontaktyta till andra forskare vid landets universitet och högskolor.

Medlemmarna i forskningsrådet

Peter Skogh, Josef Taalbi, Peter Du Rietz, Beatrice Crona, Lars Berglund, Peter Parnes, Per Lundin, Åsa Marnell.

  • Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem, Luleå tekniska universitet
  • Josef Taalbi, doktor i ekonomisk historia, Lunds universitet
  • Beatrice Crona, docent systemekologi, tvärvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet och Kungliga Vetenskapsakademin
  • Lars Berglund, professor i trä och träkompositer, KTH
  • Jenny Sundén, professor i genusvetenskap, Södertörns högskola
  • Per Lundin, biträdande professor i teknikhistoria, Chalmers tekniska högskola
  • Anna Sparrman, professor vid tema Barn, Linköpings universitet
  • Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet
  • Åsa Marnell, (ordförande), avdelningschef Samlingar & Utställningar, Tekniska museet
  • Peter Du Rietz (sekreterare), intendent, Tekniska museet

Pågående forskningsprojekt

Kontakt och mer information

Senast uppdaterad 26 april 2019.