Pappersark med skrivstil, penna och lås

Forskning

Forska i våra samlingar av föremål, bilder och arkivalier, där vi har mycket material som är helt unikt. Här presenterar vi också vårt forskningsråd och aktuella forskningsprojekt.

Tekniska museets samlingar utgör en rik historisk källa för forskning om Sveriges tekniska och industriella förändring. Genom att dokumentera, samla in och forska växer samlingarna och ny kunskap byggs upp. Vi tillför ständigt nya uppgifter om de föremål, bilder, arkivhandlingar och böcker som finns i samlingarna.

Vi samlar även in nytt material från samtida och historiska industrimiljöer och intervjuar människor om produktion, arbetssätt och teknik. Vi samarbetar ofta med andra museer, institutioner och företag. Undersökningarna sker systematiskt med olika metoder. Resultaten presenteras på webben, i utställningar och publikationer.

Sedan 2013 har museet ett femårigt program för dokumentation, insamling och utställningar. Syftet är att knyta museets forskning och publika verksamhet närmare varandra.

Tidigare forskningsprojekt

Digitala modeller
Dataspelens världar 2013–2018
Från matematikmaskin till IT 2005–2009

Tekniska museets forskningsråd

Tekniska museet samverkar med universitet, högskolor och enskilda forskare i de större dokumentations- och utställningsprojekt som vi bedriver. Tekniska museet har även ett forskningsråd med representanter från universitet och högskolor runt om i landet.

Forskningsrådet tillför kompetens till verksamheten, är vetenskapligt rådgivande och utgör en viktig kontaktyta till andra forskare vid landets universitet och högskolor.

Medlemmarna i forskningsrådet

styrelsen för forskningsrådet står framför tekniska museets entredörr

Beatrice Crona, docent i systemekologi, tvärvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet och Kungliga Vetenskapsakademin

Cecilia Lindhé, föreståndare för Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet.

Hedvig Kjellström, professor vid avdelningen för robotik, perception och lärande, Kungliga Tekniska högskolan.

Josef Taalbi, doktor i ekonomisk historia, Lunds universitet.

Per Lundin, biträdande professor i teknikhistoria och avdelningschef för Teknik, vetenskap och samhälle, Chalmers tekniska högskola.

Johan Bergh, professor vid institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet

Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet

Christian Stadius (ordförande), avdelningschef, Kunskap och Samlingar, Tekniska museet.

Peter Du Rietz (sekreterare), intendent, Tekniska museet

Pågående forskningsprojekt

Besök arkiv och bibliotek

Vi tar emot förbokade besök enligt överenskommelse. Kontakta oss i så god tid som möjligt så förbereder vi ditt besök på bästa sätt och plockar fram materialet.

Telefon: 08 450 57 16
E-post: arkiv@tekniskamuseet.se

Kontakt och information

För frågor om forskning, mejla samlingsinfo@tekniskamuseet.se eller ring 08-4505606.

Senast uppdaterad 7 december 2021.