No description found for the image i-vara-samlingar-1600x600

Föremål

Tekniska museets föremålssamling innehåller mer än 57 000 objekt. Här finns allt från hela flygplan till smartphones. Du kan söka i samlingarna på webben.

Tekniska museets föremålssamling är en rik källa för förståelsen av vårt kulturarv och den tekniska utvecklingen. Insamlingen av föremål har pågått sedan Tekniska museet bildades 1924. Föremålen kan användas i våra utställningar eller lånas ut till andra institutioner. Omkring 1 200 föremål brukar vara utställda åt gången och resten förvaras i olika typer av magasin.

Många av våra föremål finns publicerade på webben och de kan du utforska på DigitaltMuseum.

Sök i samlingarna på DigitaltMuseum

Frågor om föremålssamlingen

Om du har frågor som rör föremål eller vill studera föremål som du tror finns i museets samling så hör av dig! Om vi inte har expertis att svara på din fråga, försöker vi hjälpa dig med att hitta någon som kan mer. Vi försöker också besvara frågor som rör vård och bevarande av teknikhistoriskt material.

Vi kan bara ta emot förhandsbokade besök. Kontakta oss i god tid så att vi kan förbereda ditt besök på bästa sätt.

Besök oss

Vi tar emot förbokade besök till våra samlingar. Kontakta oss i så god tid som möjligt så förbereder vi ditt besök på bästa sätt och plockar fram materialet.

E-post: samlingsinfo@tekniskamuseet.se

Kontakt och information

För att komma i kontakt med föremålsansvarig, mejla samlingsinfo@tekniskamuseet.se eller ring 08-4505606.

Senast uppdaterad 15 september 2023.