Skrivkula med bokstäver och siffror till en skrivmaskin.
Skrivkulan - den första serietillverkade skrivmaskinen, 1865.

Föremål

Tekniska museets föremålssamling innehåller mer än 54 000 objekt. Här finns allt från hela flygplan till smartphones. Du kan söka i samlingarna på webben.

Tekniska museets föremålssamling är en rik källa för förståelsen av vårt kulturarv och den tekniska utvecklingen. Insamlingen av föremål har pågått sedan Tekniska museet bildades 1924. Föremålen kan användas i våra utställningar eller lånas ut till andra institutioner. Omkring 1 200 föremål brukar vara utställda åt gången och resten förvaras i olika typer av magasin.

Många av våra föremål finns publicerade på webben och de kan du utforska på DigitaltMuseum.

Frågor om föremålssamlingen

Om du har frågor som rör föremål eller vill studera föremål som du tror finns i museets samling så hör av dig! Om vi inte har expertis att svara på din fråga, försöker vi hjälpa dig med att hitta någon som kan mer. Vi försöker också besvara frågor som rör vård och bevarande av teknikhistoriskt material.

Vi kan bara ta emot förhandsbokade besök. Kontakta oss i god tid så att vi kan förbereda ditt besök på bästa sätt.

Föremålsgruppen på Tekniska museet sköter förvaltningen av föremålssamlingen.
E-post

Vad innehåller föremålssamlingen?

Grunden till samlingen lades genom att man tog tillvara många av de föremål som hade varit utställda i Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. En stor mängd föremål skänktes också tidigt av Kungliga Tekniska Högskolan som hade egna stora samlingar med teknik- och industrihistoriska föremål. Redan år 1940 hade 45 procent av dagens föremålssamling samling bildats. De flesta föremålen i samlingen är tillverkade under perioden 1890–1930. Det gör att den allra största föremålsgruppen har anknytning antingen till järn- och ståltillverkning eller till kraftförsörjning. Tekniska museet har troligen den största samlingen i Sverige av föremål av detta slag. En stor mängd föremål kommer också från metall- och kemisk industri. Optik, instrument och transportmedel är andra stora grupper. Variationsrikedomen är stor. Här finns allt ifrån polletter till olika typer av automater, frimärken med industrihistoriskt motiv och knappnålar till lokomotiv, flygplan, bilar och ångmaskiner. Vi lever i en värld av ständigt pågående teknisk utveckling, och Tekniska museets insamlingsområde växer ju i takt med att det teknikhistoriska landskapet expanderar. Museet arbetar därför ständigt för att skapa nya utrymmen för föremålssamlingen utöver dagens dryga 5 000 kvadratmeter magasinsyta.

Visa mer

Kontakt och mer information

För att komma i kontakt med föremålsansvarig, mejla samlingsinfo@tekniskamuseet.se eller ring 08-4505606.

Besök arkiv och bibliotek

Vi tar emot förbokade besök enligt överenskommelse. Kontakta oss i så god tid som möjligt så förbereder vi ditt besök på bästa sätt och plockar fram materialet.

Telefon: 08 450 57 16
E-post: arkiv@tekniskamuseet.se

Senast uppdaterad 18 mars 2021.