Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. När du i olika situationer kommer i kontakt med vår verksamhet, kan dina personuppgifter (så som namn, adress, e-post, personnummer och telefonnummer) komma att behandlas av oss.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning, så som Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen och övrig kompletterande lagstiftning.

Den här personuppgiftspolicyn beskriver i vilka situationer vi behandlar dina personuppgifter, hur vi behandlar dem, vilka skyldigheter vi har och vilka rättigheter du har. Policyn är indelad i olika rubriker så att du snabbt kan gå till den del som är relevant för dig.

Personuppgiftsansvarig

För den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy är Tekniska museet (Stiftelsen Tekniska Museet, org. nr. 802005-9187, Box 27842, 115 93 Stockholm, telefonnummer (växel): 08-450 56 00, info@tekniskamuseet.se) personuppgiftsansvarig. Om du har några frågor eller funderingar kring den här policyn och/eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@tekniskamuseet.se.

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras. Aktuell version av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.tekniskamuseet.se

Dina rättigheter

Oavsett i vilken situation och med vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att:

  • ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett registerutdrag
  • begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter)
  • begära radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas)
  • begära begränsning (att vi i någon del upphör med behandling)
  • få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om du vill överföra dessa till någon annan aktör (dataportabilitet)

I de fall personuppgiftsbehandlingen stöds på ditt samtycke har du även rätt att när som helst, kostnadsfritt, återkalla ditt samtycke.

Om du önskar utöva någon av ovan rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på info@tekniskamuseet.se

Klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (E-post: imy@imy.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, https://www.imy.se ).

1. Årskort

1.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du köper ett årskort för vuxna hos Tekniska museet behöver vi behandla dina personuppgifter så som namn, personnummer, bostadsadress, mobilnummer och e-postadress. De flesta personuppgifter tillhandahålls av dig i samband med ditt köp, men uppgifter om ditt namn samt din bostadsadress hämtar vi in från Skatteverkets folkbokföringsregister. Vid köp av årskort för barn behöver vi endast namn och födelsedatum.

1.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp av årskort. Det innebär att dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra köpet av årskortet, administrera information kring de som innehar ett årskort för att säkerställa att ni kan nyttja det under året och för att kunna kommunicera information om medlemskapet så du kan ta del av de fördelar som medlemskapet för med sig.

Efter avslutat medlemskap behandlar vi din e-post för att skicka information om vår verksamhet och erbjudanden enligt rättslig grund för Intresseavvägning. Du kan när som helst enkelt avsäga dig utskick.

1.3. Rättslig grund

Vår behandling av dina personuppgifter som sker inför, under och efter ditt medlemskap är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de förmåner som vi utlovat dig när du blev medlem hos oss på Tekniska museet. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är således det medlemsavtal (genom ditt köp av årskort) vi har ingått med dig samt Intresseavvägning

Den behandling som sker efter avslutat medlemskap för att skicka information och erbjudanden till dig sker med stöd av Intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att skicka denna information till dig då du genom ditt tidigare medlemskap har visat intresse för våra tjänster.

1.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter under hela den tid du har ett giltigt medlemskap hos oss. Din e-postadress kommer dock fortsätta att behandlas i max tre år efter det att du avslutade ditt medlemskap – detta för att du ska få information om vår verksamhet om du önskar besöka oss igen.

Om du inte förnyar ditt medlemskap inom tre år efter att ditt medlemskap avslutades kommer vi upphöra med personuppgiftsbehandlingen.

1.5. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med de systemleverantörer vi använder oss av för att kunna registrera dig som medlem samt för att kunna skicka ut medlemsrelaterad information till dig.Vissa systemleverantörer kan finnas utanför EU/EES och följer då de integritetsregler för personuppgifter som gäller där.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

2. Webbshop

2.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar dina personuppgifter när du genomför ett köp i vår webbshop eller kontaktar vår kundsupport, eller på annat sätt besöker vår webbshop. Vi behandlar personuppgifter om dig så som förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och/eller e-postadress samt betalkortsinformation vid köp.

2.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du genomför ett köp i vår webbshop behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp. Det innebär att vi måste kunna ta emot betalning, skicka ut den vara du har köpt samt kunna vara behjälpliga under och efter köpet om du har frågor, funderingar eller synpunkter angående ditt köp.

Om du kontaktar vår kundsupport behandlar vi dina personuppgifter för att besvara dina frågor och vara dig behjälplig.

Vidare kommer vi att behandla din e-postadress för att kunna skicka information och erbjudanden till dig. Detta gör vi för att informera dig om vår verksamhet samt informera om övriga erbjudanden vi har som kan vara av intresse för dig.

2.3. Rättslig grund

Den behandling av dina personuppgifter som sker inför och under ditt köp är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter och förpliktelser som åligger oss enligt det köpeavtal vi har ingått med dig. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är således köpavtal.

Den behandling som sker efter att du har gjort ett köp i webbshopen sker med stöd av rättslig grund Konsumentköplagen och Intresseavvägning där vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna informera om erbjudanden och nyheter kring museets övriga verksamhet. Du kan när som helst, kostnadsfritt, avsäga dig framtida utskick genom att skicka ett e-postmeddelande till webshop@tekniskamuseet.se eller genom att följa den länk som finns i varje utskick.

2.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i upp till tre år efter ditt senaste köp hos oss. Detta då du enligt Konsumentköplagen har rätt att reklamera varan inom denna tidsperiod. För att butiken ska kunna hantera din eventuella begäran – eller någon annan generell förfrågan – behöver vi fortsätta behandla dina personuppgifter.

Din e-postadress som behandlas även i syfte att skicka erbjudanden och nyheter till dig behandlas i upp till tre år efter din senaste kundkontakt med oss. Du kan när som helst, kostnadsfritt, avsäga dig framtida utskick genom att skicka ett e-postmeddelande till webshop@tekniskamuseet.se eller genom att följa den länk som finns i varje utskick.

2.5. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med den systemleverantör som tillhandahåller vår webbshop och den leverantör som hjälper oss med webbshopens betalningssystemvara. Vidare kommer dina personuppgifter att delas med det försändelseföretag vi arbetar med för att kunna leverera den köpta varan hem till dig. Butiken delar även din e-postadress med den aktör museet använder sig av för våra utskick av information och erbjudanden, den aktören kan finnas utanför EU/EES och följer då de integritetsregler för personuppgifter som gäller där

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

3. Konferenser, event, barnkalas, skolbokningar med mera

3.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

I samband med att du skickar iväg en bokningsförfrågan för ett event, en konferens, skolvisningar, ett barnkalas, etcetera (nedan används ”evenemang” som ett gemensamt ord för samtliga arrangemang) behandlar vi dina personuppgifter så som namn, telefonnummer, e-postadress samt eventuellt vilket företag/vilken organisation du arbetar för/kommer ifrån. Uppgifterna tillhandahålls av dig i samband med bokningsförfrågan.

3.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att anordna det evenemang du önskar ha hos oss på Tekniska museet. Det innebär att vi måste behandla dina personuppgifter för att ta betalt av dig, för att anordna själva evenemanget, för att kunna kommunicera med dig i frågor som rör ditt evenemang samt kontakta dig för eventuell feedback av evenemanget.

Efter att evenemanget har genomförts behandlas din e-postadress i syfte att i framtiden informera dig om vår verksamhet samt låta dig ta del av våra olika erbjudanden. Du kan när som helst, kostnadsfritt, avsäga dig framtida utskick genom att antingen följa den länk som finns i varje e-postutskick, eller skicka ett e-postmeddelande till info@tekniskamuseet.se.

3.3. Rättslig grund

Den behandling av dina personuppgifter som sker inför, under och efter anordnandet av ditt evenemang är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de förpliktelser och skyldigheter som åligger oss enligt det (boknings)avtal vi ingått med dig i samband med ditt köp samt uppföljning av evenemanget.

Om din bokningsförfrågan inte resulterar i en bokning upphör vi med behandling av dina personuppgifter när vi har avslutat bokningsdiskussionerna såvida Tekniska inte har bett om ditt samtycke.

Vad gäller vår behandling av din e-postadress som sker efter evenemanget, så stöds personuppgiftsbehandlingen på rättslig grund Intresseavvägning där vi bedömer att du, som tidigare kund hos oss, har ett intresse av att motta framtida information om t ex nyheter i vårt utbud. Du kan när som helst, kostnadsfritt, avsäga dig framtida utskick genom att följa den länk som finns i varje utskick, eller skicka ett e-postmeddelande till info@tekniskamuseet.se.

3.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i upp till tre år efter att ditt evenemang genomförts hos oss. Enligt konsumenträttsliga förpliktelser har konsumenter rätt att reklamera en tjänst inom tre år – vi tillämpar även denna gräns gentemot näringsidkare. För att kunna hjälpa dig om du skulle ha klagomål och/eller frågor avseende den tjänst vi genomfört behöver vi därför fortsätta behandla dina personuppgifter i upp till tre år.

Din e-postadress som behandlas i syfte att skicka erbjudanden och nyheter till dig behandlas i upp till tre år efter din senaste kundkontakt med oss. Du kan när som helst, kostnadsfritt, avsäga dig framtida utskick genom att följa den länk som finns i varje utskick, eller skicka ett e-postmeddelande till info@tekniskamuseet.se.

3.5. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med de systemleverantörer vi använder för att kunna genomföra bokningen samt för att skicka information och erbjudanden. Vissa systemleverantörer kan finnas utanför EU/EES och följer då de integritetsregler för personuppgifter som gäller där. Vi delar även dina personuppgifter med vår restauratör samt eventuellt andra tjänsteleverantörer om du som kund har särskilda önskemål om tilläggsbeställningar.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

4. När du skänker eller har skänkt ett föremål, en bild eller arkivmaterial till våra samlingar

4.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

I samband med att du kontaktar oss för att skänka ett föremål, en bild eller arkivmaterial (nedan kallat ”gåva”) till Tekniska museets samlingar innebär det att vi behöver behandla dina personuppgifter. De personuppgifter du tillhandahåller är namn, e-postadress, telefonnummer, bostadsadress och födelsedatum. Beroende på vilken typ av gåva du skänker kan gåvan i sig innehålla personuppgifter – såväl om dig som om tredje part.

Tekniska museet kan även köpa in material till museets samlingar. Personuppgiftsbehandlingen för sådana köp sker på samma sätt som för gåvor. Vad som nedan sägs om behandlingen (punkt 4.2–4.5) är således även tillämplig i de situationer vi köper material från dig.

4.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du kontaktar oss för att skänka en gåva till våra samlingar behandlar vi dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna bedöma om den aktuella gåvan är relevant för vår samling eller inte, samt för att kunna kontakta dig med besked angående vår bedömning.

Om vi tackar ja till din gåva behandlas dina personuppgifter för att överlåtelsehandlingar ska kunna upprättas.

När vi har tagit emot den gåva du har skänkt behandlar vi dina personuppgifter för att kunna bevara kulturarvet. Som museum är vi förvaltare av kulturarvsmaterial och det innebär att vi måste arkivera och bevara gåvan för att i framtiden kunna bedriva forskning. Vi behöver således fortsätta behandla dina personuppgifter för att kunna veta varifrån gåvan härstammar.

4.3. Rättslig grund

Den personuppgiftsbehandling som sker för att bedöma om vi ska tacka ja eller nej till den gåva du önskar skänka, samt den behandling som sker för att upprätta överlåtelsehandlingarna sker med stöd av avtal som rättslig grund.

Den personuppgiftsbehandling som förekommer när vi har tagit emot gåvan, behandlas med stöd av tre olika rättsliga grunder. Vi har stöd genom de överlåtelsehandlingar du har signerat (avtal), men vi har även stöd utifrån det allmänna intresset att som museum bevara kulturarv (bevara föremål, bilder och arkivhandlingar) samt gynna forskning och lärande i framtiden. Detta stöd återfinns även i de rättsliga förpliktelser vi har som museum samt i enlighet med regeringens regleringsbrev och våra stadgar. Mot bakgrund av dessa grunder är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för materialets proveniens.

4.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

För det fall vi inte tackar ja till din gåva behandlar vi dina personuppgifter i upp till 1 år efter den senaste kontakten med dig. Därefter raderar vi dina personuppgifter

Om vi tar emot din gåva innebär det att dina personuppgifter kommer att bevaras av oss för all framtid i enlighet med de rättsliga grunder vi har för vår personuppgiftsbehandling vad gäller museiverksamheten (överlåtelsehandling, allmänt intresse samt rättslig förpliktelse). Det innebär att dina personuppgifter – som är kopplade till den gåva du skänkt – kommer att behandlas av oss för all framtid. Anledningen till detta är för att vi, och de vi tillgängliggör samlingarna med ska kunna bedriva framtida forskning om bland annat vårt kulturarv.

4.5. Vilka vi delar dina personuppgifter med

När vi tar emot en gåva från dig publicerar vi information om gåvan (denna information innehåller dina samt eventuell tredje parts personuppgifter) i olika sökbara databaser – såväl nordiska som europeiska. Det innebär att de som använder sig av databaserna (även användare utanför Europa) kommer att kunna se varifrån gåvan kommer, vem som har tillverkat det, använt det med mera. Databaserna ligger dock i Sverige och Norge – det sker således ingen tredjelandsöverföring.

Därutöver delar vi dina personuppgifter med de systemleverantörer (databaser) vi använder för att registrera, katalogisera, bevara och arkivera våra samlingar. Således kommer dina personuppgifter även att finnas med i dessa databaser.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

5. In-och utlån till/från museets samlingar

5.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

När en institution/organisation ansöker om ut- eller inlån av ett föremål till/ur Tekniska museets samlingar (”lån”) lämnar kontaktpersonen ifrån sig personuppgifter i och med låneansökan. Nedan text hänför sig till kontaktpersonen och innebär att denne kommer att benämnas ”du”.

I låneansökan måste ditt namn, mobilnummer, e-postadress vilken institution eller organisation du arbetar vid samt vilken befattning du har anges. Denna information tillhandahålls av dig i samband med att du skickar in ansökan för den institution/organisation som du representerar.

5.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och bedöma låneansökan.
Vid en överenskommelse om lån behandlas dina personuppgifter för att kunna dokumentera och hantera själva låneärendet. Det innebär att ditt namn även kan förekomma som referens i vårt räkenskapsmaterial. Vidare behandlar Tekniska museet dina personuppgifter för att kunna garantera säkerheten för de objekt som förvaras på museet samt på andra platser.

Vidare behandlas dina personuppgifter för att kunna ta tillbaka eller återlämna det utlånade föremålet vid lånetidens utgång.

5.3. Rättslig grund

Den personuppgiftsbehandling som sker inför, under och efter lånet sker med stöd av det låneavtal vi ingått med den institution/ organisation du representerar. Behandling av dina personuppgifter, så som kontaktperson för avtalsparten, är således nödvändig för att avtalet ska kunna uppfyllas av båda parter.

5.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

I det fall låneavtal upprättats behandlas dina personuppgifter under den tid vi har ett giltigt avtal med det företag du representerar. Efter att lånetiden har gått ut behandlas dina personuppgifter i upp till 1 år.

I det fall du slutar arbeta vid institutionen/organisationen kommer vi att upphöra med behandlingen från och med den tidpunkt vi får kännedom om att du inte längre är kontaktperson för den institution/organisation vi har avtal med.

I det fall dina personuppgifter förekommer i vårt räkenskapsmaterial kommer vi, trots att låneavtalet har löpt ut eller om du inte längre är kontaktperson, ändå behöva behandla dina personuppgifter för bokföringsmässiga ändamål. Det innebär att de personuppgifter som förekommer i räkenskapsmaterial kommer att behandlas i upp till sju år i enlighet med bokföringsrättsliga förpliktelser.

5.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med de systemleverantörer vi använder i vår löpande verksamhet för att t.ex. ta emot, administrera och bevara låneansökan och låneavtalet.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring och vi överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

6. Samtidsdokumentation

6.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Som museum dokumenterar vi samtiden (”samtidsdokumentation”). Samtidsdokumentationen innehåller ofta personuppgifter, exempelvis namn. Informationen kommer från såväl offentliga källor som från dig, till exempel för att du har lämnat en gåva till os sedan tidigare.

6.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, den tekniska utvecklingen samt bevara kulturarvet.

6.3. Rättslig grund

Den personuppgiftsbehandling som sker i anknytning till samtidsdokumentations stöds på allmänna intresset att som museum bevara kulturarv samt gynna forskning och lärande i framtiden. Detta stöd återfinns även i de rättsliga förpliktelser vi har som museum samt i enlighet med regeringens regleringsbrev.

6.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att bevaras av oss för all framtid i enlighet med de rättsliga grunder vi har för vår personuppgiftsbehandling vad gäller museiverksamheten.

6.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delas med de systemleverantörer vi använder oss av för att skapa och bevara samtidsdokumentationen. Samtidsdokumentationen kommer att delas med de olika sökbara databaser – såväl nordiska som europeiska – vi arbetar med i egenskap av museum. Det innebär att de som använder sig av databaserna (även användare utanför Europa) kommer att kunna söka fram samtidsdokumentationen (som kan innehålla dina personuppgifter) för att använda detta.

7. Bildbeställningar ur Tekniska museets bildarkiv/ samlingar

7.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du beställer en bild ur Tekniska museets bildarkiv/samlingar behandlar vi personuppgifter så som namn, telefonnummer och e-postadress. Detta är personuppgifter som du lämnar ifrån dig genom att du skickar iväg din förfrågan. För att kunna genomföra beställningen behöver du eventuellt även lämna din postadress.

7.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och hantera din bildbeställning. I detta arbete ingår att kunna hantera din förfrågan och ta fram den efterfrågade bilden, skicka det beställda materialet till dig, ta emot betalning för bilden samt bokföra betalningen.

7.3. Rättslig grund

Den personuppgiftsbehandling som sker inför, under och efter din bildbeställning sker med stöd av det köpeavtal du ingår med oss i samband med din beställning.

7.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som förekommer i samband med vårt räkenskapsmaterial behandlas i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång i enlighet med bokföringsrättsliga förpliktelser.

7.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med de systemleverantörer vi använder i vår löpande verksamhet för att t.ex. ta emot, och hantera din beställning. Vi använder oss av en tjänst där bilden under en veckas tid är nedladdningsbar för beställaren.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring och vi överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

8. Nyhetsbrev

8.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

I samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev tillhandahåller du personuppgifter i form av namn och e-postadress till oss. Personuppgifterna behandlar vi i enlighet med nedan angivna ändamål, och endast om vi har ditt uttryckliga samtycke att göra så.

8.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter uteslutande i syfte att kunna skicka ut det nyhetsbrev du har efterfrågat.

8.3. Rättslig grund

Den personuppgiftsbehandling som sker för att kunna skicka ut nyhetsbrevet sker med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst, kostnadsfritt, återkalla ditt samtycke om du inte längre samtycker till personuppgiftsbehandlingen. Det gör du enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tekniskamuseet.se. Du kan även avsäga dig framtida utskick genom att följa den länk som återfinns i samtliga nyhetsbrev.

8.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke att göra så. Det innebär att du kommer att motta vårt nyhetsbrev tills du aktivt väljer att inte längre motta det. Du kan när som helst, kostnadsfritt, återkalla ditt samtycke och därmed välja att inte längre motta nyhetsbrevet. Det gör du enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tekniskamuseet.se. Du kan även avsäga dig framtida utskick genom att följa den länk som finns i samtliga nyhetsbrev.

8.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med den systemleverantör vi använder oss av för att skicka ut vårt nyhetsbrev. Vissa systemleverantörer kan finnas utanför EU/EES och följer då de integritetsregler för personuppgifter som gäller där.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

9. Helg-, kvälls-, och skollovs-kurser

9.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du anmäler dig, eller ditt barn, till en kurs hos Tekniska museet tillhandahåller du personuppgifter i form av ditt namn, e-postadress, mobilnummer samt eventuellt namn på kursdeltagaren och ålder på barnet.

Du har även möjlighet att lämna övriga upplysningar i fritextfält som vi behöver känna till om ditt barn. Beroende på vilka uppgifter du lämnar kan det innebära att vi även behandlar så kallat känsliga uppgifter om ditt barn eller dig (så som uppgifter om hälsa allergier). De uppgifter som lämnas i fritextfältet behandlas uteslutande med stöd av ditt samtycke.

9.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina och kursdeltagarens personuppgifter för att kunna tillhandahålla det event du har anmält dig till och för att kunna kommunicera viktig information angående eventet.

Vidare behandlar vi de övriga upplysningar du har angett i syfte att kunna tillgodose eventuella behov, besvara frågor etcetera.

9.3. Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter, inklusive de uppgifter som framkommer om barnets/kursdeltagarens namn och ålder med stöd av det avtal du ingår med oss i samband med att du bokar och köper en kursplats.

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de skyldigheter och förpliktelser vi har i enlighet med avtalet – det vill säga erbjuda en plats på och anordna kursen i fråga.

I de fall du har lämnat uppgifter i fritextfältet och känsliga uppgifter förekommer däri, behandlar vi endast dessa uppgifter med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst, kostnadsfritt återkalla ditt samtycke, och vi kommer då upphöra med all framtida behandling. Om du återkallar ditt samtycke innan eventet är genomfört innebär det dock att vi inte kan beakta eventuella allergier etc. Om du vill återkalla ditt samtycke gör du det enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till skolbokning@tekniskamuseet.se.

9.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Eventuell information du har lämnat i fritextfält och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke, behandlar vi fram tills eventet är genomfört. Därefter raderar vi denna information.

Övrig information behandlas i upp till tre år efter avslutad kurs. Enligt konsumenträttsliga förpliktelser har konsumenter rätt att reklamera en tjänst inom tre år. För att vi ska kunna hjälpa dig om du skulle ha klagomål och/eller frågor avseende den kurs du eller ditt barn deltagit i behöver vi därför fortsätta behandla dina personuppgifter i upp till tre år efter avslutad kurs.

9.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med den systemleverantör vi använder oss av för att du ska kunna genomföra din bokning.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre än att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

10. Skolavtal

10.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

I samband med att du skickar en intresseanmälan för att teckna ett skolavtal tillhandahåller du personuppgifter i form av vilken skola du arbetar på, ditt namn, telefonnummer och din e-postadress. Om du lämnar information i fritextfältet behandlar vi även de personuppgifter du eventuellt lämnar i fritextfältet.

10.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna hantera din intresseanmälan och sedan teckna ett skolavtal med den skola du representerar. Dina personuppgifter behövs i detta arbete eftersom vi behöver en kontaktperson att kunna kontakta samt för att fakturera den ersättning som ska utgå med anledning av skolavtalet.

10.3. Rättslig grund

Vår behandling av dina personuppgifter som sker innan, under och efter skolavtalets ingående sker med stöd av avtal som rättslig grund.

10.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

I de fall din intresseanmälan inte resulterar i ett skolavtal upphör vi med behandling av dina personuppgifter när vi har avslutat avtalsdiskussionerna såvida Tekniska inte har bett om ditt samtycke.

I de fall skolavtal ingås behandlas dina personuppgifter under den tid vi har ett giltigt avtal med den skola du representerar.

Om du under avtalets giltighetsperiod upphör med att vara kontaktperson för den skola du representerar upphör vi med behandling av dina personuppgifter så snart vi meddelas därom.

10.5. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med de systemleverantörer vi använder oss av för att registrera avtalet, kommunicera samt fakturera. Vissa systemleverantörer kan finnas utanför EU/EES och följer då de integritetsregler för personuppgifter som gäller där.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

11. Verksamhetsmaterial – bilder och filmer på dig

11.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

I vissa fall önskar Tekniska museet fotografera och/eller filma dig. Bild och film på personer är en typ av personuppgiftshantering. I samband med detta ombeds du som avbildad person, eller din/dina vårdnadshavare att samtycka till personuppgiftsbehandlingen. Om du samtycker till behandling behandlar vi även de uppgifter som framgår av samtycket (till exempel adress, telefonnummer och e-postadress).

11.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder materialet (bilder, filmer och pressbilder) för att informera allmänheten om Tekniska museets verksamhet. Det innebär att vi publicerar bilder och/eller filmer till exempel på vår webbplats, i våra sociala medier och i vårt nyhetsbrev. Detta gör vi bland annat för att få fler barn och ungdomar att intressera sig för naturvetenskap och teknik.

I vårt arbete att få fler barn och unga att intressera sig för teknik och naturvetenskap använder vi oss av sponsorer/samarbetspartners. De bilder/filmer vi behandlar (som innehåller dina personuppgifter) delas med våra sponsorer/samarbetspartners så att vi tillsammans kan nå vårt mål.

11.3. Rättslig grund

Personuppgiftsbehandlingen sker uteslutande med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst, kostnadsfritt, återkalla ditt samtycke genom att kontakta info@tekniskamuseet.se. Observera dock att ett återkallande inte påverkar lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

11.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid vi har ett giltigt samtycke från dig. Du kan när som helst, kostnadsfritt, återkalla ditt samtycke genom att kontakta info@tekniskamuseet.se. Observera dock att ett återkallande inte påverkar lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

11.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter (det vill säga bilderna och/eller filmerna) med våra samarbetspartners/sponsorer samt de systemleverantörer vi använder för att lagra och bearbeta bilder och filmer. De kan sedan komma att publicera materialet i sina kanaler (till exempel webbplats och sociala medier) i såväl redaktionellt som kommersiellt syfte.

Dina personuppgifter kommer även att delas med den systemleverantör vi använder oss av för att bevara bilderna/filmerna på ett säkert sätt. Om vi publicerar materialet i våra sociala medie-kanaler delas personuppgifterna även med dessa plattformar.

12. Övrig kommunikation (e-post, sociala medier etcetera)

12.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du kontaktar någon av våra medarbetare via e-post tillhandahåller du din e-postadress, ditt namn och eventuellt övriga personuppgifter som ditt mejl innehåller.

Om du lämnar kommentarer, gillar inlägg med mera på Tekniska museets Instagram och/eller Facebook tillhandahåller du personuppgifter i form av namn samt eventuellt andra personuppgifter beroende på vad ditt inlägg innehåller.

12.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara ditt e-postmeddelande och/eller kommentarer på sociala medier.

I de fall din kontakt med oss sker mot bakgrund av någon av de olika tjänster vi erbjuder eller vår museiverksamhet (rubrik 1–9) kommer vi att behandla ditt e-postmeddelande, inlägg, kommentar etcetera, i enlighet med de rättsliga grunder som beskrivits ovan.

Om din fråga berör museets samlingar behandlar vi din information för att besvara din fråga samt för att spara frågor och svar om teknikhistoria med det övergripande syftet att kunna förmedla kulturarvet. Frågorna bevaras även som underlag för verksamhetsberättelse.

12.3. Rättslig grund

I det fall din fråga/kommentar/inlägg med mera inte kan hänföras till något av ovan beskrivna förhållanden (rubrik 1–11) behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att besvara och bemöta dina frågor, kommentarer med mera. Då det är du som har kontaktat oss finner vi att det inte är fråga om någon behandling du inte kan förutse och vi finner inte att ditt intresse av skydd för personuppgifter eller skydd för grundläggande fri- och rättigheter väger tyngre än vårt berättigade intresse av att besvara dig.

Vad gäller inkomna frågor som rör samlingarna så sker personuppgiftsbehandling med stöd utifrån det allmänna intresset att som museum bevara kulturarv samt gynna forskning och lärande i framtiden. Detta stöd återfinns även i de rättsliga förpliktelser vi har som museum samt i enlighet med regeringens regleringsbrev.

12.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Om din kontakt med oss rör köp, beställning eller något annat hänförligt till vår museiverksamhet beskrivet ovan, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt de lagringskriterier som fastställs där.

I det fall det rör sig om en allmän fråga till oss, utan att det är hänförligt till något existerande kundförhållande och/eller ärende, kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter när vi har besvarat din fråga. För att underlätta för dig att återkomma med eventuella följdfrågor, kommer vi givetvis avvakta eventuella följdfrågor innan vi slutar behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Vad gäller inkomna frågor om våra samlingar så bevaras dessa. Därefter bedömer vi huruvida frågan är av intresse för att bevara kulturarvet, gynna forskning eller lärande i framtiden. Om din fråga bedöms vara av sådant intresse kommer vi i största möjliga mån ta bort dina personuppgifter och endast bevara frågan som sådan (det vill säga utan dina personuppgifter). I det fall det inte är möjligt kommer dina personuppgifter behandlas tillsammans med frågan för all evig framtid med stöd av de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla oss till, det allmänna intresset att som museum bevara kulturarv, gynna forskning och lärande i framtiden.

12.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi använder oss av olika systemleverantörer, så som för vårt e-postsystem. Av naturliga skäl delas därför dina personuppgifter med dessa leverantörer. De kan dock inte på något sätt använda sig av dina personuppgifter – utan de ska bara hålla IT-tjänsterna tillgängliga för oss.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre än att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

I de fall du kommunicerar med oss via våra sociala medie-kanaler innebär det att även den sociala medie-kanalen har tillgång till dina personuppgifter i enlighet med de villkor du godkänt i samband med att du skapade ett konto hos dem. Vissa företag som tillhandahåller sociala medieplattformar – som du eventuellt använder dig av när du kontaktar oss – kan finnas utanför EU/EES och följer då de integritetsregler för personuppgifter som gäller där.

13. Rekrytering

För att Tekniska museet ska kunna hantera din ansökan som du skickat in, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste museet behandla vissa personuppgifter.

13.1 Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

I samband med rekryteringsprocessen registreras förutom sedvanliga personuppgifter i en ansökan och intyg/betyg, eventuellt fotografi, anteckningar från intervjuer och referenser samt resultat av bakgrundskontroll.

I samband med beställning av bakgrundkontroll delges relevanta personuppgifter till extern leverantör.

Behandlingen av dina personuppgifter sker endast i syfte att administrera din ansökan och bedöma dina meriter för att vi ska ta ställning till förutsättningarna för anställning. De delges internt, vid sidan om HR, endast till de som deltar i rekryteringsprocessen, som till exempel ansvarig chef, fackligt förtroendevald och anlitade rekryteringsfirmor. I de fall rekryteringsfirmor handhar rekryteringen upprättas alltid personuppgiftsbiträdesavtal med den externa aktören.

13.2 Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Tekniska museet lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Museet genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Vi kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att rekryteringsförfarandet är avslutat om vi bedömer det nödvändigt att spara dem för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Tekniska museet. Alla dina personuppgifter som samlats in i samband med rekryteringsprocessen gallras därför ur våra system två år efter att anställningsbeslut fattats.

13.3 Laglig grund

I samband med en rekryteringsprocess är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter fullgörande av avtal.

Om personuppgifter sparas för att användas i samband med andra rekryteringsprocesser kommer museet att begära in ditt samtycke.

Senast uppdaterad 23 februari 2021.

Senast uppdaterad 25 juli 2023.