Samlingar

Här hittar du information om de skatter vi har i våra samlingar. I Tekniska museets samlingar finns det cirka 55 000 föremål, 
1 200 hyllmeter arkivhandlingar, 200 000 ritningar, 400 filmer, 800 ljudband, 700 videokassetter, 800 000 fotografier och 40 000 böcker. En del av dessa kan du utforska online.