Samlingar

På grund av Coronapandemin och korttidspermittering har Tekniska museets avdelning Kunskap & Samlingar temporärt stängt sin externa service vad gäller förvärv, utlån, bildbeställningar, arkivbesök och besvarande av frågor kring samlingarna. Denna temporära stängning gäller från den 1 maj till den 31 augusti. Vänligen återkom till oss i september så hjälper vi er då.

Här hittar du information om de skatter vi har i våra samlingar. I Tekniska museets samlingar finns det cirka 55 000 föremål,
1 200 hyllmeter arkivhandlingar, 200 000 ritningar, 400 filmer, 800 ljudband, 700 videokassetter, 800 000 fotografier och 40 000 böcker. En del av dessa kan du utforska online.