Ritning med kvinna med paraply framför blästerugn
Blästerugn i Dalarna ritad av Jonas Bilow i Falun år 1769.

Arkiv

Tekniska museets arkiv är en guldgruva för alla med intresse för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet i Sverige.

I arkivet finns cirka 1 200 hyllmeter handlingar, 200 000 kartor och ritningar och mer än 1 000 000 bilder och fotografier. Här hittar du brev, dagböcker, pressklipp, broschyrer, protokoll, räkenskaper, bilder, filmer, kartor och ritningar från Sveriges industrihistoria. Hur samspelar teknik och samhälle? Hur var det att arbeta i de olika industrierna? Hur ser framtidens teknik ut? Vi finns här för att tillgängliggöra dessa berättelser.

Besök oss

Information med anledning av Covid-19

På grund av rådande situation och korttidsarbete är Tekniska museets arkiv, bibliotek och bildförmedling stängda tills vidare för fysiska besök och inkommande ärenden. Tack för ditt tålamod!

Sök i arkiven

Du kan söka på DigitaltMuseum efter arkivhandlingar och bilder. Majoriteten av vårt arkivmaterial är dock inte digitaliserat. Våra arkiv- och arkivförteckningar är däremot sökbara i arkivdatabasen Klara.

I fritextfältet i Klara kan du söka efter företagsnamn, personnamn, namn på en produkt och så vidare. Det finns även en avancerad sökning om du vill söka på en mer detaljerad nivå. Arkiven är förtecknade enligt det allmänna arkivschemat med olika grupper (serier) av handlingar.

Arkivets olika delar

  • Teknik- och industrihistoriska arkivet Dokumentation över svenska industriföretag; arbetsplatser, produkter, tillverkning och försäljning.
  • Enskilda arkiv Personarkiv och mindre företags- och föreningsarkiv inom museets verksamhetsområde.
  • Ritningsarkivet Ritningsarkivet innehåller 200 000 kartor och ritningar. Här finns byggnadsritningar över industriella anläggningar, konstruktionsritningar över mekaniska anordningar vid gruvor, bruk, fabriker och verkstäder, ritningar av maskinkonstruktioner, verktyg och produkter. De äldsta ritningarna är från 1700-talet. Ritningssamlingar från flera stora byggmästare finns representerade: Håkan Steffansson, Falun, Albert Bergström, Finnshyttan, Wilhelm Wenström, Örebro, Carl Johan Nilsson, Högåsen. I Qvist & Gjers arkiv finns en stor mängd ritningar till landets första kraftverksbyggen. Ritningar är ömtåliga och kräver särskild hantering. Ring eller mejla museets arkivarie minst två dagar i förväg om du vill utforska ritningar.
  • Klimatarkivet Fotografier, positiva bilder, negativ, ljudupptagningar, filmer.
  • Ämbetsarkivet Tekniska museets egna verksamhetshandlingar, t.ex. tidigare utställningar och olika dokumentationsprojekt.

Beställ material

Om du vill ta del av arkivmaterial så hör av dig med uppgift om arkivnamn, signum och volymnummer.

Vill du ha kopior av handlingar så tar vi ut en avgift enligt prislista. Om du vill att vi ska skicka kopiorna till dig så tillkommer kostnad för porto.

De uppgifter som ännu inte är registrerade i Klara finns att ta del av via manuella kortregister i vår läsesal.

Personuppgifter

Läs om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Kontakt och information

För att komma i kontakt med Arkivet, mejla samlingsinfo@tekniskamuseet.se eller ring 08-4505716

Besök arkiv och bibliotek

Information med anledning av Covid-19

På grund av rådande situation och korttidsarbete är Tekniska museets arkiv, bibliotek och bildförmedling stängda tills vidare för fysiska besök och inkommande ärenden. Tack för ditt tålamod!

Senast uppdaterad 17 oktober 2020.