Äldre skinninbunden encyklopedi
Diderots encyklopedi, 1751–1765. Fotograf: Truls Nord, Tekniska museet

Bibliotek

Tekniska museets bibliotek är ett referensbibliotek med 40 000 böcker och mer än 500 olika tidskrifter inom teknik, industrihistoria och naturvetenskap.

Materialet sträcker sig från 1600-talet och framåt och har byggts upp sedan 1924, då Tekniska museet grundades. Den stora grundplåten är Carl Sahlins bergshistoriska samling, som donerades år 1933.

I biblioteket finns material om bl.a. skogs- och pappersindustrin, väg- och vattenbyggnad, bergsbruk, gruvor, rymden, innovationer, bilar, flyg och företagshistoria. Sedan 2004 finns också telehistoriska böcker och tidskrifter från före detta Telemuseum i bibliotekssamlingen.

Ungefär 25 procent av våra böcker och tidskrifter är sökbara i bibliotekets databas, resten kan du söka på plats i läsesalens kortkatalog. Du kan också söka i vår bibliotekssamling på webben.

Som referensbibliotek erbjuder vi varken hemlån eller fjärrlån. Du är däremot välkommen att besöka vår läsesal och ta del av bibliotekets samlingar på plats.

Personuppgifter

Läs om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Kontakt och mer information

Lotta Oudhuis

Arkivarie

+46 8 450 57 08

Mejla

Besök arkiv och bibliotek

På grund av Coronapandemin och korttidspermittering har Tekniska museets avdelning Kunskap & Samlingar temporärt stängt sin externa service vad gäller förvärv, utlån, bildbeställningar, arkivbesök och besvarande av frågor kring samlingarna. Denna temporära stängning gäller från den 1 maj till den 31 augusti. Vänligen återkom till oss i september så hjälper vi er då.

samlingsinfo@tekniskamuseet.se

Senast uppdaterad 14 januari 2019.