Ett rutmönster med olika nivåer
Artificiell intelligens är med och skapar formgivningen i Hyper Human. Bild: Monica Förster Design Studio

Hyper Human

Vad händer när tekniken gör det möjligt att designa våra barn med geneditering? Var går gränsen mellan människa och maskin när vi kan förstärka och byta ut kroppsdelar? Vem har makten när vi låter artificiell intelligens ta beslut i avgörande livsval? Utforska dessa frågor och många fler i Tekniska museets nya utställning Hyper Human.

Hyper Human öppnar i mars 2020.

En allt snabbare teknikutveckling kräver att vi stannar upp, får möjlighet att förstå och överblicka. Vi behöver alla vara med och ta ställning till hur vi vill att vår framtid ska se ut. Det handlar inte bara om vad som är tekniskt möjligt, utan även om vad som är etiskt rätt utifrån till exempel jämlikhet, hållbarhet och rättvisa. 

Med en omslutande upplevelse väcker Hyper Human nyfikenhet, ställer frågor och fascinerar. Utställningen visar några av de utmaningar som teknikutvecklingen ställer oss inför. Men framförallt väcker den hoppfullhet och engagemang i frågor där tekniken kan göra det möjligt för fler att få ett bättre liv.  

Hyper human samlar både historia, nutid och tankar om framtiden. Här finns 1700-talets muskelmannekäng, ögonproteser från 1800-talet, 1980-talets intelligenta superdator och framtidsspaningar från både poulärkultur och forskning. 

Du som besökare kommer under din tid i utställningen att engagera dig i flera olika etiska frågor, där varje val får konsekvenser.  

Hyper Human tar upp fem områden där tekniken är på väg att bli en allt viktigare del av mänskligheten: 

  • Förstärkningar och utbytesdelar 
  • Geneditering 
  • Övervakning 
  • Artificiell intelligens 
  • Åldrandet och döden 

Workshop och visning för skolan

I ett pedagogiskt program för årskurserna 4–9 samt gymnasiet utforskar vi frågeställningar kring innovation, teknikens konsekvenser, digitalisering, upptäckter inom biologi och geneditering samt samhällets behov av lagstiftning.

Programmet är anpassat efter läroplanerna för biologi, teknik och samhällskunskap.

Paket för helklass

Klassen delas upp i två grupper, där ena halvan börjar med en workshop medan den andra gruppen får en visning som engagerar eleverna i en diskussion av etiska frågor kring teknikutveckling. Efter halva tiden byter grupperna plats. Bokningsbart från december 2019.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev för lärare

Senast uppdaterad 15 oktober 2019.