Om Tekniska museet

Tekniska museet är både museum och science center. Här kan barn och vuxna tillsammans utforska och upptäcka hur allting egentligen hänger ihop – en spännande resa från industrins barndom till framtidens storslagna visioner.

Programmering med littleBits.

Tekniska museet gör världen mer begriplig genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet. Vår vision är att vara Alla små geniers favoritställe.

Museet ligger på Gärdet i Stockholm och lockar varje år runt 300 000 besökare, varav mer än hälften är barn och unga. 2016 tilldelades vi utmärkelsen Årets museum.

Med våra samlingar förvaltar vi och bygger ett teknikhistoriskt kulturarv för framtiden.

Museet drivs som stiftelse och finansieras via statliga anslag, bidrag från stiftelser, fonder och näringsliv samt egna verksamhetsintäkter från entréer, butik, lokaluthyrning.

Vårt uppdrag

Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet.

Tekniska museet bildades 1923 och blev en stiftelse 1948. Idag representeras stiftarna av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska Uppfinnareföreningen, Sveriges Ingenjörer och Svenskt Näringsliv. Tekniska museet har fått statliga anslag sedan 1965.

Tekniska museet har uppdrag från två håll; stiftelsen i form av stadgar och staten i form av regleringsbrev från Kulturdepartementet.

Nomineringar och utmärkelser

Tre loggor

Tekniska museet – Årets museum 2016, vinnare av Ecsite Strategic Partnership Award och nominerat till European Museum of the Year Award 2017, Children in museums award, St Julianpriset, Gyllene Hjulet och 100-wattaren.

Regleringsbrev

Målet är att bevara vårt kulturarv. Tekniska museet ska utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Regeringens regleringsbrev 2016 (871,89 KB)

Stiftelsens stadgar

Museets uppgift är att belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och dess grundvetenskaper samt inom industrin. Inom detta ämnesområde ska museet såväl bedriva och främja vetenskaplig forskning och dokumentation som utöva undervisnings- och upplysningsverksamhet.

Tekniska museets årsredovisning

Tekniska museets årsredovisning 2016 (2,44 MB)

Tekniska museets årsredovisning 2015 (4,43 MB)

Tekniska museets arsredovisning 2014 (3,67 MB)

Tekniska museets årsredovisning 2013 (2,77 MB)

Fakturaadress

Tekniska museet
Box 27842
115 93 STOCKHOLM

Skicka gärna fakturan som en bifogad pdf-fil till faktura01@tekniskamuseet.se.

Organisationsnummer: 802005-9187
Momsnummer: SE802005918701
Bankgiro: 165-5349

Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, Box 5544, 102 04 Stockholm
Bankkonto: 5255-1011949
BICCODE: ESSESESS
IBAN No: SE1650000000052551011949

Senast uppdaterad 27 mars 2017.