Om Tekniska museet

Innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Programmering med littleBits.

Tekniska museet gör världen mer begriplig genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet. Vår vision är att vara innovationslust för en hållbar framtid.

Tekniska museet ligger på Gärdet i Stockholm och lockade 387 697 besökare 2019, varav mer än hälften barn och unga.

Med våra samlingar förvaltar vi och bygger ett teknikhistoriskt kulturarv för framtiden.

Museet drivs som stiftelse och finansieras via statliga anslag, bidrag från stiftelser, fonder och näringsliv samt egna verksamhetsintäkter från entréer, butik, lokaluthyrning.

Vårt uppdrag

Tekniska museet är Sveriges tekniska museum och har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet.

Tekniska museet bildades 1923 och blev en stiftelse 1948. Idag representeras stiftarna av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska Uppfinnareföreningen, Sveriges Ingenjörer och Svenskt Näringsliv. Tekniska museet har fått statliga anslag sedan 1965.

Tekniska museet har uppdrag från två håll; stiftelsen i form av stadgar och staten i form av regleringsbrev från Kulturdepartementet.

Rapport – Lustfyllt lärande

Tekniska museet har tillsammans med Kairos Future tagit fram rapporten ”WOW! Lustfyllt lärande”. Där undersöks hur vi ger kommande generationer de bästa möjliga förutsättningarna för att lösa de stora utmaningarna vi har framför oss. Det handlar om lustfyllt och livslångt lärande, och att skapa upplevelser som ger en wow-känsla som står sig i den allt hårdare konkurrensen om vår uppmärksamhet.

Här kan du själv få tillgång till rapporten!

Nomineringar och utmärkelser

  • Vinnare av Silverhjulet 2019
  • Vinnare av St. Julianpriset 2018
  • Nominerad till Årets Kulturrestaurang
  • Vinnare av Children in Museums Award 2017
  • Årets samtidsdokumentation 2017
  • Swedish Arts and Business Awards 2017
  • Årets museum 2016

Stiftelsen Tekniska museets stadgar

Museets uppgift är att belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och dess grundvetenskaper samt inom industrin. Inom detta ämnesområde ska museet såväl bedriva och främja vetenskaplig forskning och dokumentation som utöva undervisnings- och upplysningsverksamhet.

Riktlinjer och regleringsbrev

Här kan du ladda ned regleringsbrev och de riktlinjer som kommer från regeringen varje år.

Riktlinjer 2022 (1,3 MB)
Regleringsbrev 2022 (6 MB)

Tekniska museets årsredovisning

Tekniska museets årsredovisning 2021 (7,6 MB)
Tekniska museets årsredovisning 2020 (5,29 MB)
Tekniska museets årsredovisning 2019 (2,53 MB)
Tekniska museets årsredovisning 2018 (2,52 MB)
Tekniska museets årsredovisning 2017 (2,95 MB)

Fakturaadress

Stiftelsen Tekniska Museet
Fack 2013 FE 1048
751 75 Uppsala

Ange alltid referensperson på fakturan.

Skicka med fördel fakturan som en bifogad pdf-fil till efakt.tekniskamuseet@devo.se. Eventuella bilagor ska ingå i fakturafilen.

Eventuella påminnelser skickas till info@tekniskamuseet.se

Organisationsnummer: 802005-9187
Momsnummer: SE802005918701
Bankgiro: 165-5349

Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, Box 5544, 102 04 Stockholm
Bankkonto: 5255-1011949
BICCODE: ESSESESS
IBAN No: SE1650000000052551011949

Vi tar även emot e-faktura.
Tekniska museets GLN: 7368020059181
PEPPOL-format, 0007:8020059187
Tekniska museets VANoperatör är Crediflow.

Senast uppdaterad 18 april 2023.