Köpevillkor för årskort

Vi inför nya villkor för årskort från 1 juli. Då blir ditt årskort personligt och du har möjlighet att välja att betala med autogiro.

Årskortet köper du i entrékassorna på Tekniska museet.

Giltighetstid

Ditt medlemskap är giltigt 12 månader från köptillfället och gäller för obegränsat antal inpasseringar på Tekniska museet under perioden.

Autogirobetalning, bindningstid och uppsägning

Du kan välja att köpa årskort med autogiro för ett eller flera årskort. Beloppet, 25 kronor/årskort och månad, dras den 27e varje månad, då måste beloppet finnas på bankkontot som är registrerat för autogiro. Bindningstiden är 12 månader, därefter löper medlemskapet automatiskt vidare. Uppsägningstiden är efter bindningstiden 30 dagar. Om medlemskapet sägs upp tidigare kommer resterande belopp att dras från kontot alternativt fakturas.

Förmåner

Årskort lönar sig redan efter andra besöket och ger dig rätt till obegränsat antal besök under ett år. Du går förbi eventuella köer i entrén och får inbjudningar till spännande VIP-event. Vidare får du rabatt på vårt ordinarie sortiment i museibutiken och i restaurangen mot uppvisande av årskortet.

Årskorten är personliga

Det är inte tillåtet att låna ut sitt årskort till någon annan person, varken för inpassering eller för att ta del av rabatter i museet. Museet gör stickprovskontroller.

Vid missbruk kan ditt årskort dras in utan återbetalning.

Du förbinder dig att själv se till att du varje gång registreras för inpassering i entrén på Tekniska museet.

Borttappat årskort

Vid borttappat årskort skall Tekniska museet meddelas så snart som möjligt för att spärra kortet. Se kontaktuppgifter nedan. Ett ersättningskort erhålls vid ditt nästa besök till en kostnad av 20 kronor.

Stiftelsen Tekniska museet förbehåller sig rätten till justering av priser och rabatter utan föregående avisering.

Dina personuppgifter

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy

Kontakt

E-post: entren@tekniskamuseet.se

Telefon: 08-450 56 70

Senast uppdaterad 10 juni 2019.