Köpvillkor för årskort

Ett årskort ger dig en stor mängd förmåner, och lönar sig snabbt. Ditt årskort är personligt.

Ett årskort ger dig en mängd förmåner och lönar sig redan efter två besök. 

Årskortet köper du på tekniskamuseet.se. 

Köp av årskort återbetalas ej. 

Återköp och ångerrätt

Med stöd i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59, 2:11 tolfte punkten) medges ej återköp eller ångerrätt av fullständiga eller delar av årskort sålda via denna webbsida. Tekniska museet medger dock återköp av entrébiljett för viss dag/tidpunkt, upp dagen innan entrébiljetten börjat gälla. Kunden avbokar då själv sina biljetter online.  

Vid samtidig köptransaktion av entrébiljett och årskort medges ej återköp.  

Kund som köpt årskort/biljett online som present till en tredje part frånsäger sig vid överlåtning av den elektroniska biljetten rätten till återköp som överlåts till den tredje parten.  

Giltighetstid

Ditt medlemskap är giltigt 12 månader från köptillfället och gäller för obegränsat antal inpasseringar på Tekniska museet under perioden. 

Förmåner

Årskort lönar sig ekonomiskt redan efter andra besöket och ger dig rätt till obegränsat antal besök under ett år. Så länge museet har slottider måste du som årskortsmedlem boka din slot för att säkra din platsutan extra kostnad.  

Årskortsmedlemmar får exklusiva inbjudningar och ta del av museets nyheter före övriga besökareVi ger också rabatt på vårt ordinarie sortiment i museibutiken och restaurangen mot uppvisande av årskortet. 

Årskorten är personliga

Det är inte tillåtet att låna ut sitt årskort till någon annan person, varken för inpassering eller för att ta del av rabatter i museet. Museet gör stickprovskontroller mot id-kort. 

Vid missbruk kan ditt årskort dras in utan återbetalning. 

Du förbinder dig att själv se till att du varje gång du besöker oss registreras för inpassering i entrén på Tekniska museet. 

Borttappat årskort

Vid borttappat fysiskt årskort (dvs årskort tecknade före 2021) skall Tekniska museet meddelas så snart som möjligt för att spärra kortet. Se kontaktuppgifter nedan. Ett ersättningskort erhålls vid ditt nästa besök till en kostnad av 20 kronor. 

Stiftelsen Tekniska museet förbehåller sig rätten till justering av priser och rabatter utan föregående avisering. 

Uppsägning autogiro

Det går inte längre att teckna nytt årskort och betala det via autogiro. Autogirotjänsten kommer att upphöra sommaren 2021. 

För dig som sedan tidigare har årskort på autogiro: Efter bindningstiden på 12 mån från tecknandet får du själv säga upp autogirot via mail till: info@tekniskamuseet.se. 

Dina personuppgifter 

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy 

Kontakt

E-post: entren@tekniskamuseet.se

Telefon: 08-450 56 70 

Reviderat: 26 mars 2021 

Senast uppdaterad 7 december 2021.