Låna ur samlingarna

Lån beviljas till institutioner som kan garantera att gällande villkor för lån uppfylls. Lån beviljas inte till privatpersoner. Vi lånar inte ut originalfotografier eller objekt för rekvisitaändamål.

Villkor för utlån – samlingar (331,88 KB)

Låntagaren ansvarar för att hålla objekt försäkrade i en så kallad allriskförsäkring under hela låneperioden, till det försäkringsvärde som Tekniska museet angivit. Kopia på försäkringsbeviset sänds till oss i god tid, innan vi fått det kan vi inte lämna ut objektet.

En administrativ avgift debiteras vid lånets ingång (eventuella kostnader för specialemballage, större konserveringsinsatser, kurirresor etcetera tillkommer). För lån inom Sverige är avgiften SEK 1 000 per objekt och för internationella utlån SEK 2 000 per objekt. Vid en eventuell förlängning efter två år debiteras en administrativ avgift om SEK 1 000 kr per lån och år oavsett antal objekt. Vid önskan om förlängning ska ny ansökan skickas i god tid innan låneperiodens slut.

Mer information om Tekniska museets samlingar hittar du på Digitalt museum, här kan du även ladda ner och fritt använda högupplösta bilder av objekten. Om du inte hittar det du söker, kan du beställa en fotografering.

Anvisningar för ansökan om lån

Vi behöver ha en skriftlig ansökan om utlån senast tre månader före den önskade låneperiodens början. För ansökningar som kommer in under juni och december är handläggningstiden istället fyra månader.

Ansökan mejlas till samlingsinfo@tekniskamuseet.se, skriv ”Utlån” i ämnesraden. Eller posta till: Tekniska museet, Att: Christian Stadius, Box 27842, 115 93 STOCKHOLM

Ansökan ska innehålla information om:

  • Ansökande institution eller organisation med fakturaadress och organisationsnummer
  • Kontaktperson med kontaktuppgifter (befattning, mobil och e-postadress)
  • Syfte med utställningsnamn och utställningsperiod
  • Objekt med id-nummer och benämning
  • Önskad låneperiod
  • Hur man har för avsikt att ställa ut föremålet/föremålen med avseende på beröringsskydd, klimat (relativ fuktighet, temperatur och ljusförhållanden), stöld- och brandskydd
  • Hur Tekniska museet kommer att exponeras vid utställningen.
  • Att ni kommer att följa Tekniska museets lånevillkor.

Personuppgifter

Läs om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Information om utlån

Skicka ansökan i ett mejl till samlingsinfo@tekniskamuseet.se

Kontakt och mer information

För att ställa frågor om lån ur samlingarna, mejla samlingsinfo@tekniskamuseet.se eller ring 08-4505606.

Senast uppdaterad 24 juli 2023.