Tekniska museets historia

Tekniska museet grundades 1923–1924 och har sedan dess tagit emot miljontals nyfikna barn och vuxna. Här kan du läsa om vår historia.

Dagens museibyggnad i modern funkisstil stod klar år 1936 på norra Djurgården i Stockholm. Att vara ett levande museum är vårt motto och det har på olika sätt gjort avtryck i museets historia. Pedagogiken kännetecknas av att du som besökare ska förstå hur teknik fungerar genom att själv få prova.

Tankarna om ett tekniskt museum i Stockholm startade bland den nya yrkeskåren av ingenjörer och industrialister som växt fram under 1900-talet. Förebilden var Deutsches Museum i München, Tyskland. Tekniska museet grundades av Svenska Teknologföreningen, Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Sveriges Industriförbund och Svenska Uppfinnareföreningen vintern 1923–24.

1930: Egen museibyggnad och de första utställningarna

Museet startades i IVA:s lokaler i Stockholm. Inledningsvis var verksamheten inriktad på insamling av samtida samt teknik- och industrihistoriska föremål, arkivalier, böcker och bilder. År 1936 fick Tekniska museet en egen byggnad på norra Djurgåden, ritad i modern funkisstil. De första utställningarna, Maskinhallen och Gruvan, öppnade för allmänheten två år senare. Museet, som redan hunnit samla in mer än 20 000 föremål, kunde nu inrikta sig på utställningar och pedagogik. Målet var att bli ett levande museum och detta har verkligen präglat Tekniska museets historia.

1940: Stål, elektronik och textilindustri

Tekniska museets utställningar och pedagogik kännetecknades av att man som besökare skulle kunna se hur tekniken fungerade och själv prova och därmed förstå. Under 1940-talet byggdes permanenta utställningar om järn och stål, elektroteknik och textilindustri upp. Museet blev snabbt ett av barnens favoritmuseer.

1950-60: Atomariet och modelljärnvägen

Under 1950- och 60-talen vann museet ryktbarhet genom det så kallade Atomariet där man gav spektakulära naturvetenskapliga shower. Under denna tid kom även Uno Miltons än i dag populära modelljärnväg till museet.

1970: Folkfest och Telemuseum

1970-talets Extravaganzadagar, som museet arrangerade på Gärdet i samarbete med en rad hobbyklubbar, utvecklades till folkfester med tiotusentals besökare. 1975 öppnade också Telemuseum i Norra Stallet som en självständig del av Tekniska museet. Bidragsgivare var Televerket (Telia Sonera) och senare även Ericsson. Detta museum kom att drivas parallellt med museet i cirka 30 år innan det stängdes 2004 och delar av verksamheten gick upp i Tekniska museet.

1980-90-talet: Intensivt utställningsbyggande

Mitten av 1980-talet var en period av intensivt utställningsbyggande då inte mindre än sju basutställningar invigdes på fem år, bland dem Sveriges första science center, Teknorama, vars motto var Upptäcka, Utforska, Uppleva. Museet publicerade då också sin första dokumentations- och insamlingspolicy, den ambitiösa rapporten Adress Evigheten, även det något av en pionjärinsats i museisverige.

2000-talet:

Museet arbetar idag mindre med permanenta basutställningar och mer med tidsbegränsade aktuella temautställningar. 2015 invigdes MegaMind. Där utforskar alla, oavsett funktionsförutstättningar, var alla smarta idéer kommer ifrån och hur vi kan träna vår hjärna att bli ännu smartare – i en lekfull och originell science center-miljö med museets vision om att vara alla små geniers favoritställe.

2023 öppnade museets nya vetenskapsteater och visualiseringsdome Wisdome Stockholm. Utbyggnaden är ett arkitektoniskt mästerverk som tänjer på gränserna för vad som är möjligt att bygga i trä. Inuti den kupolformade domen finns visualiseringsteknik i världsklass som skapar omslutande upplevelser i 3D med bl.a. realtidsdata från rymdforskningen.

Tekniska museet fortsätter att vara ett levande museum med allt högre besökssiffror, engagerande pedagogik och givande samarbeten tillsammans med en lång rad företag, institutioner och organisationer. Museets vision är Innovationslust för en hållbar framtid.

Senast uppdaterad 12 januari 2024.