Organisation och styrelse

Här kan du läsa om Tekniska museets organisation och styrelse. Styrelsen består av åtta ledamöter, hälften företräder museets stiftare och hälften företräder staten.

Tekniska museet organiseras i åtta övergripande team med följande ansvarsområden:

 • Ekonomi och affärsutveckling, som ansvarar för ekonomi och uppföljning och butiksförsäljning, eventverksamhet samt IT.
 • Fastighet och säkerhet som ansvarar för underhåll av museimiljön och tekniken i utställningar samt fastighetsförvaltning.
 • Human Resources som ansvarar för museets personaladministration, interna utbildningar genom TM-akademi och museets arbete med inkluderande synsätt.
 • Kommunikation och marknadsföring, som ansvarar för kommunikationsstrategier och marknadsföring inklusive museets närvaro i digitala kanaler.
 • Museet, som ansvarar för visningar samt pedagogisk verksamhet på och utanför museet.
  Samlingar och arkiv, som ansvarar för museets samlingsförvaltning.
 • Upplevelser, utställningar och utbud, som ansvarar för programverksamhet, utställningsproduktion och övriga upplevelsemiljöer i huset.

Tekniska museets styrelse

Tekniska museets styrelse består av åtta ledamöter – hälften utses av staten och hälften av stiftarna, det vill säga Svenskt Näringsliv, Sveriges Ingenjörer, Svenska Uppfinnareföreningen och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Regeringen utser ordföranden på förslag av stiftarna.

Ledamöter som företräder stiftarna

 • Christer Fuglesang, astronaut, ordförande (Svenskt Näringsliv)
 • Gustaf Bauer, CEO, Delary Technology AB (Svenska Uppfinnareföreningen)
 • Peter Larsson, samhällspolitisk direktör (Sveriges Ingenjörer)
 • Ingrid Skogsmo, bitr föreståndare SAFER Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien)

Ledamöter som företräder staten

 • Ann-Christin Nykvist, f.d. generaldirektör och f.d. statsråd
 • Helena Färnsten, kommunikations- och marknadschef på Friluftsfrämjandet
 • Carl Melin, samhällsanalytiker och forskningsledare på Futurion
 • Elisabeth Nilsson, ordförande för AB Göta Kanalbolaget

Kontakta sidansvarig

Dan Jacobsson

Dan Jacobsson

Avdelningschef, HR

+46 8 450 56 10

Mejla

Senast uppdaterad 6 februari 2023.