Organisation och styrelse

Här kan du läsa om Tekniska museets organisation och styrelse. Styrelsen består av åtta ledamöter, hälften företräder museets stiftare och hälften företräder staten.

Tekniska museet organiseras i sex avdelningar med följande ansvarsområden:

 • Ledning, som ansvarar för museets långsiktiga strategier och finansiering.
 • Ekonomi och Affärsutveckling som ansvarar för ekonomi, fastighetsförvaltning, säkerhet, IT, butik och café, event samt sponsoring och företagssamarbeten.
 • Human Resources som ansvarar för museets personaladministration, interna utbildningar genom TM-akademi och museets arbete med inkluderande synsätt.
 • Kommunikation och Program, som ansvarar för strategier för kommunikation och marknadsföring inklusive museets närvaro i digitala kanaler. Avdelningen ansvarar också för museets programverksamhet.
 • Pedagogik, som ansvarar för museets pedagogiska verksamhet.
 • Samlingar och Utställningar, som arbetar med kunskapsuppbyggnad, utställningsproduktion och samlingsförvaltning.
 • Värdskap, som står för mötet med besökaren genom museivärdar och receptionister samt tekniskt underhåll av utställningarna.

Tekniska museets styrelse

Tekniska museets styrelse består av åtta ledamöter – hälften utses av staten och hälften av stiftarna, det vill säga Svenskt Näringsliv, Sveriges Ingenjörer, Svenska Uppfinnareföreningen och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Regeringen utser ordföranden på förslag av stiftarna.

Ledamöter som företräder stiftarna

 • Christer Fuglesang, astronaut, ordförande (Svenskt Näringsliv)
 • Anneli Schöldström, VD, Svensk Juristbyrå AB (Svenska Uppfinnareföreningen)
 • Peter Larsson, samhällspolitisk direktör (Sveriges Ingenjörer)
 • Ingrid Skogsmo, bitr föreståndare SAFER Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien)

Ledamöter som företräder staten

 • Birgitta Ed, PR-konsult, senior adviser på Six Year Plan AB
 • Carl Melin, samhällsanalytiker och forskningsledare på Futurion
 • Elisabeth Nilsson, ordförande för AB Göta Kanalbolaget
 • En plats är vakant.

Kontakta sidansvarig

Dan Jacobsson

Chef HR

+46 8 450 56 10

Mejla

Senast uppdaterad 3 september 2018.