Tekniska entré med svarta vepor

Organisation och styrelse

Här kan du läsa om Tekniska museets organisation och styrelse. Styrelsen består av åtta ledamöter, hälften företräder museets stiftare och hälften företräder staten.

Museet sammanför våra resurser i fyra olika grupper:

 • Verksamhetsstöd
 • Publika
 • Redaktionen
 • Kommunikation & Marknad.

Tekniska museets styrelse

Tekniska museets styrelse består av åtta ledamöter – hälften utses av staten och hälften av stiftarna, det vill säga Svenskt Näringsliv, Sveriges Ingenjörer, Svenska Uppfinnareföreningen och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Regeringen utser ordföranden på förslag av stiftarna.

Ledamöter som företräder stiftarna

 • Christer Fuglesang, astronaut, ordförande (Svenskt Näringsliv)
 • Gustaf Bauer, CEO, Delary Technology AB (Svenska Uppfinnareföreningen)
 • Peter Larsson, samhällspolitisk direktör (Sveriges Ingenjörer)
 • Ingrid Skogsmo, bitr föreståndare SAFER Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien)

Ledamöter som företräder staten

 • Ann-Christin Nykvist, f.d. generaldirektör och f.d. statsråd
 • Helena Färnsten, kommunikations- och marknadschef på Friluftsfrämjandet
 • Carl Melin, samhällsanalytiker och forskningsledare på Futurion
 • Elisabeth Nilsson, ordförande för AB Göta Kanalbolaget

Senast uppdaterad 28 februari 2024.