Maker Tour

Maker Tour är Tekniska museets turnerande science centerverksamhet. Du kan stöta på våra rosa bussar när vi är på väg till platser runt om i landet för att stimulera barn och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. Det gör vi genom kreativt skapande, enkel programmering och problemlösning tillsammans.

På Tekniska museet bedriver vi olika aktiviteter inom Maker Tour-paraplyet. Sinsemellan skiljer de sig åt en del. Gemensamt är att de alla långsiktigt syftar till att få fler att vilja välja tekniska utbildningar.

Här presenterar vi de olika Maker Tour-verksamheterna.

Maker Tour är vår rosa buss fylld med kreativa aktiviteter som går att boka för att väcka intresse för teknik och naturvetenskap hos barn och unga.
händer som bygger en robot gjord av lego
Ett kostnadsfritt utbildningspaket till mellanstadieskolor i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm med programmering och digital teknik.

Senast uppdaterad 28 december 2022.