Maker tour-bilen och fyra av pedagogerna
En bil kommer lastad med pedagoger, tält och spännande aktiviteter – till skolor, torg och event.

Maker tour

Maker tour är Tekniska museets turnerande science centerverksamhet. Du kan stöta på våra rosa bussar när vi är på väg till platser runt om i landet för att stimulera barn och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. Det gör vi genom kreativt skapande, enkel programmering och problemlösning tillsammans.

På Tekniska museet bedriver vi olika aktiviteter inom Maker tour-paraplyet. Sinsemellan skiljer de sig åt en del. Gemensamt är att de alla långsiktigt syftar till att få fler att vilja välja tekniska utbildningar.

Här presenterar vi de olika Maker tour-verksamheterna.