Kille som bygger en bro med kappla stavar.

Kraft och rörelse

I detta skolprogram lär sig eleverna hur man kan utnyttja olika krafter för att tillsammans bygga en händelsebana.

Under 60-minuters workshopen får eleverna tillsammans med en explainer bygga mekanismer för kraftöverföring som kan samverka med varandra. De analyserar de olika maskinelementen och dess funktioner.

Vad vi lär oss

Genom att vi bygger en kedja av kraftöverföringsmekanismer som utnyttjar de enkla maskinernas principer, lär vi oss om de fem enkla maskinerna, hur de använts historiskt och hur de syns i dagens mer komplexa tekniska system.

  • Vi lär oss om naturens krafter och hur människan kan använda dem direkt och indirekt.
  • Vi lär oss om hur man med mekanikens hjälp kan få kraften i en rörelse att ändra riktning, genom att vi bygger en kedja av kraftöverföringsmekanismer som påverkar föremål i rörelse att ändra riktning.

Våra paket

Boka helklass

Årskurs: 4-6, 7-9 och gymnasiet.
Pris: 2 000 kr (ingen inträdesavgift tillkommer).
Max: 32 elever
Tid: 60 min

Boka skolprogram

Senast uppdaterad 6 maj 2024.