spike-robot-programmering

Programmering med Spike och Scratch

Hur kan robotar komma att påverka människan, miljön och samhället?

Här får ni lära er att programmera en Spike-robot, den senaste plattformen från Lego Education. Spike använder sig av Scratch, som är mycket populärt på skolor för att lära ut grunder i programmering.

Workshopen ger en inblick i robotteknik, och hur programmerade rutiner byggs upp för att bli robusta och pålitliga.

Lektionen ger en försmak till den som är intresserad av att delta i First Lego League, där samma robotar och mjukvara används för de tävlande.

Vad vi lär oss

  • Eleverna får se, höra och prova på hur robotar fungerar och vad de kan användas till
  • Grunderna i Scratch, ett enkelt och visuellt programmeringsspråk som ger en god start i att lära sig programmeringskoncept
  • Eleverna får lära sig att programmera motorer och sensorer, för att ge en förståelse i hur robotar hanterar input och hur den verkställer manövrar
  • Vi diskuterar var i samhället robotar används, och vilka tillämpningsområden som robotar kan tänkas ha i framtiden
  • Vi diskuterar även hur robotar kan komma att påverka människan, miljön och samhället.

Boka för helklass eller halvklass

Workshopen går att boka för 16 elever eller 32 elever (helklass). Bokar du helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medans andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna.

Våra paket

Boka halvklass

Årskurs: 4-6 och 7-9
Pris: 1 500 kr (ingen inträdesavgift tillkommer).
Tid: 60 min
Max: 16 elever

Boka skolprogram

Boka helklass

Årskurs: 4-6 och  7-9
Pris: 3 000 kr (ingen inträdesavgift tillkommer).
Max: 32 elever
Tid: 120 min

Boka skolprogram

Senast uppdaterad 16 oktober 2023.