Hjärta av många små kugghjul

Permobilen – från källarprojekt till miljardindustri

2018-02-07, 18:00 - 19:30

Tekniska museet. Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken.

Fri entré till föreläsningen och till hela museet från klockan 17.

Ingenjör Sven Linnman, mångårig medarbetare till läkaren och entreprenören Per Uddén berättar om hur den berömda Permobilen kom till.

Sven Linnman kom tidigt in i utvecklingsarbetet, bland annat arbetade han med det avancerade styrsystemet, som en gång testades på Hadrianus mur mellan England och Skottland.

Vägen från prototyp till färdig produkt var lång och snårig, men med kunnande, energi och envishet kom till slut ett av världens mest avancerade förflyttningshjälpmedel fram till rörelsehindrades fördel.

Under föredraget visar vi bilder av de tekniska lösningar och varianter på prototypen, som växte fram efter hand. Vi kommer också att demonstrera några moderna varianter av Permobiler.

Föredraget arrangeras av Tekniska museets vänner och är öppet för alla.

Senast uppdaterad 9 januari 2018.