Barn kodar och bygger med Quirkboot
Här slår vi ihop programmering med skapande till en riktigt rolig kurs. Foto: Truls Nord

Koda och skapa – lovkurs i programmering för barn

Tillfället har passerat.

Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken

Lär dig grunderna i programmering genom att koda med olika grafiska och taktila programmeringsverktyg. Vi arbetar bland annat med robotar och olika konstruktionsmaterial. Konceptet kommer från vår populära Maker tour-verksamhet och uppmuntrar till samarbete och kreativitet.

Barn vid datorer som programmerar.

Praktisk information

Inga förkunskaper krävs, men eftersom vi arbetar med blockkod är det bra med  grundläggande läsförståelse. Du deltar i kursen utan vuxna eller andra familjemedlemmar. Två pedagoger leder kursen.

Ålder: 7-9 år
Tid: klockan 10–15
Datum: 24-25 oktober
Pris: 800 kr, betalas i samband med anmälan.

Anmälan: Följ länken för anmälan

Ta med mellanmål och egen lunch som vi äter tillsammans.
Vi använder museets bärbara datorer, men ta med hörlurar och egen datormus.

Det här får barnen göra på kursen

Upplägget är anpassat efter barnen och beroende på ålder så arbetar vi med lite olika material. Programmeringsverktyget Scratch är dock gemensamt för alla. Under de här dagarna får barnen testa olika roliga verktyg som stärker deras kunskaper om programmering, mekanik och konstruktion. Baserat på vår populära Maker Tour-verksamhet, slår vi ihop programmering med skapande för att öka rolighetsfaktorn till max.

Barn programmerar robotar

Foto: Truls Nord

Vi blandar programmering i det populära programmeringsverktyget Scratch med konstruktion och programmering av robotar, men vi går också helt bort ifrån skärmarna och utforskar taktila material. Barnen får öva upp sin problemlösningsförmåga och de får samtidigt utlopp för sin egen kreativa förmåga.

Vi är övertygade om att skapandet underlättas genom samarbete och vi uppmuntrar därför barnen som deltar på kursen att ständigt sträva efter att samarbeta med varandra. På det sättet tränas inte bara barnens samarbetsförmåga, de får också chans att skapa många nya vänskapsband.

Senast uppdaterad 10 september 2020.