Föredrag om Europlane-projektet

2018-01-24, 18:00 - 19:30

Tekniska museet. Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken.

Fri entré till föreläsningen och till hela museet från klockan 17.

Europlane var namnet på ett flygplansprojekt som skulle utvecklas gemensamt av British Aircraft Corporation, tyska företaget MBB, spanska CASA och Saab. Projektbasen var i Weybrige utanför London och verksamheten pågick där i två år, 1972 och 1973. När projektet lades ner var referensflygplanet ett tvåmotorigt flygplan för 200 passagerare.

Under kvällen får vi veta mer om Europlane, ett okänt projekt med spännande inblick i hur de stora drakarna behandlar de mindre.

Föredragshållare är Ulf Edlund, som var Saabs projektledare i Europlane-projektet.

Föredraget arrangeras av Kungliga Svenska Aeroklubben och är öppet för alla.

Senast uppdaterad 11 januari 2018.