Tekniska museet c/o Almedalen

Inga planerade tillfällen.

Bildstenssalen, Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs.

Hur vill du leva i framtiden? Etiska dilemman kring ny teknik

Välkommen till detta seminarium som arrangeras av Tekniska museet i samarbete med Arbetets museum och Riksantikvarieämbetet.

Vad väntar runt hörnet med robotar, digitala tjänster, e-hälsa och artificiell intelligens? Den nya tekniken ser ut att förändra våra jobb och vårt samhälle i grunden. Gränsen mellan människa och maskin blir allt mer diffus när vi bygger in teknik i våra kroppar och robotar efterliknar oss och med ny teknik följer också ökade krav på etisk analys och etiska ställningstaganden.

Tekniska museet bjuder tillsammans med Arbetets museum och Riksantikvarieämbetet in till ett interaktivt morgonseminarium kring etikfrågor med kommentarer från experter och information om en ny demokratisk satsning om framtidens teknik som inkluderar dig!

Sverige står inför ett antal stora samhällsutmaningar gällande hälsa, kompetensförsörjning, jämlikhet och hållbarhet. I en allt mer digital värld påverkas samhällets alla delar av tekniken på gott och ont. Sverige måste följa med i den digitala utvecklingen men också verka för att minska digitala klyftor och se till att utvecklingen sker med inkluderande perspektiv och etiska hänsyn.

I seminariet möter du etikmaskinen som utmanar dig inför etiska dilemman kring teknik och etik. Seminariet är ett nyskapande sätt att använda, bevara och utveckla kulturarvet och gör dig till medskapare i samhällsdebatten kring en relevant samhällsfråga.

Medverkande

Peter Skogh, Museidirektör Tekniska museet
Niklas Cserhalmi, Museidirektör Arbetets museum

Experter

Jenni Nordborg, regeringens samordnare, Life science och Vinnova
Karim Jerabi, forskare vid Institutet för Framtidsstudier
Kjell Asplund, professor emeritus i medicin, ordf i Statens medicinsketiska råd

Moderator: Åsa Marnell, Tekniska museet

Senast uppdaterad 31 maj 2018.