Föremål i utställningen Subject:Hello

Telefonapparat - Cronestrand, Nisse
Telefonapparat, bordsmodell med fast mikrofon. För lokalbatteri.
Telefonapparat - Nord, Truls
Telefonapparat, bordsmodell, förnicklad. Lokalbatteri.
Telefonapparat - Lindeberg-Lindvet, Anders
Telefonapparat, bordsapparat, för lokalbatteri.
Telefonapparat - Häll, Peter
Telefonapparat, bordsmodell med annorlunda utförd klyka och brun plåtfärg. För…
Telefonapparat - Nord, Truls
Telefonapparat "Tax", telefonfabrikens s.k. tunnan, med Stockholms Allmänna Telefon AB:s…
Telefonapparat - Nord, Truls
Bordsmodell "Tax", med induktormagneterna som stomme. Mikrofonen med tangent. Lokalbatteri.
Telefonapparat - Okänd
Lokalbatteriapparat, bordsmodell med plåtkåpa. Mikrotelefonskaftet skadat. Märkt: LM Ericsson &…
Telefonapparat - Algin, Ellinor
Telefonapparat, väggmodell. För lokalbatteri. Hörtelefonen är märkt: 5318
Telefonapparat - Nord, Truls
Telefonapparat, bordsmodell för lokalbatteri, med spiralmikrofon på svängbar arm. S.k.…
Telefonapparat
Telefonapparat, väggmodell med stora riksvapnet. För lokalbatteri.
Telefonapparat - Lindeberg-Lindvet, Anders
Telefonapparat, väggmodell med handmikrotelefon (saknar tratt). För lokalbatterisystem, med induktor.…
Telefonapparat - Häll, Peter
Telefonapparat, bordsmodell med riksvapen på, för lokalbatteri. Märkt: Rikstelefon
Telefonapparat - Okänd
Telefonapparat, väggmodell med trähölje, stora riksvapnet. Lokalbattteri.
Telefonapparat - Nord, Truls
Telefonapparat, bordsmodell med stora riksvapnet på. För lokalbatteri. Märkt: Rikstelefon
Telefonapparat - Okänd
Telefonapparat, golvmodell, för lokalbatterisystem.
Telefonapparat - Okänd
Lokalbatteriapparat.
Telefonapparat - Nord, Truls
Telefonapparat, bordsmodell med fast mikrofon och trähölje, för lokalbatteri. Bakstycke…
Telefonapparat - Häll, Peter
Bordsmodell, lyxutförande av 1901 års modell med träimitation på plåtlådan.…
Telefonapparat - Häll, Peter
Bordsmodell "Tax", med induktormagneterna som stomme. Mikrofonen på svängbar arm.…
Telefonapparat - Lindeberg-Lindvet, Anders
LM Ericssons bordapparat, toligen av 1905 års modell.
Telefonapparat - Nord, Truls
Cylinderformad telefonapparat, bordsmodell, s.k."kaffekvarn". För lokalbatteri.
Telefonväxel - Okänd
Telefonväxel, väggmodell med fast mikrofon. För lokalbatteri, 9 nummers snörväxel.
Telefonapparat - Okänd
Lokalbatteriapparat ,bordsmodell med plåthuv och telegrafverkets mikrotelefon.
Telefonapparat - Karlsson, Kjell
Telefonapparat, väggmodell med fast mikrofon, för lokalbatteri. Med unionsvapen i…
Telefonapparat - Okänd
Lokalbatteriapparat, liten modell, för vägg. Baksida saknas.
Telefonapparat - Nord, Truls
Bordsmodell med emblem, för lokalbatteri.
Telefonapparat - Häll, Peter
Telefonapparat, väggmodell med järnstomme. För lokalbatteri. Vev och åskskydd saknas.
Telefonapparat - Häll, Peter
Telefonapparat, mikrotelefon, bordsmodell med väggplint. Handmikrotelefon är märkt: 8914 Lokalbatteri.
Telefonapparat - Häll, Peter
Väggtelefon "three box model" för lokalbatterisystem med Williams-telefon från 1878,…

Senast uppdaterad 25 juli 2023.