Telefonapparat

Fotograf: Nord, Truls
Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Lindeberg-Lindvet, Anders
Telefonapparat, bordsmodell för lokalbatteri, med spiralmikrofon på svängbar arm. S.k. Tax. I denna telefon från 1884 utgörs de krumma benen av magneterna till ringsignalinduktorn. Den av Lars Magnus Ericsson konstruerade spiralmikrofonen sitter på en svängbar arm.
Den av Lars Magnus Ericsson år 1884 utformade telefonmodellen Ebh är föregångare till telefonen från 1892 med telefonlur på en klyka. Benens magnetstål har krökts till sin form i ett moment i en särskild maskin. Spiralmikrofonen är också Lars Magnus Ericssons konstruktion. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010. Från Göteborgsutställningen 1923.

Identifikationsnummer

TEKS0001871

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • Tele3035 - Använt av tidigare ägare
  • TeM41902 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med vev (TM S 24.22)

Rubrik

  • Ebh