Telefonapparat

Fotograf: Nord, Truls
Fotograf: Häll, Peter
Telefonapparat, bordsmodell med fast mikrofon och trähölje, för lokalbatteri. Bakstycke saknas.
Har varit inkopplad till Gilliandsväxeln. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001672

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • Tele10829 - Använt av tidigare ägare
  • TeM41700 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med vev (TM S 24.22)