Telefonapparat

Fotograf: Nord, Truls
Fotograf: Okänd
Bordsmodell med emblem, för lokalbatteri.
Denna modell var en förenkling av LM Ericssons bordsapparat från 1901. Sockel och plåtkåpa var nu i pressad och lödd plåt vilket innebar en förenkling i tillverkning. Locket var ännu av trä vilket också fungerade som isolation för de kontakter som klykan påverkade. Apparaten är till för att användas i telefonnät med manuella växlar och lokalbatteri. För att komma i kontakt med telefonisten måste abonnenten veva på en induktor. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001285

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM41310 - Institutionsintern katalog/lista
  • Tele16974 - Använt av tidigare ägare
  • Tele16099 - Använt av tidigare ägare

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med vev (TM S 24.22)