Telefonapparat

Fotograf: Okänd
Lokalbatteriapparat, bordsmodell med plåtkåpa. Mikrotelefonskaftet skadat. Märkt: LM Ericsson & Co Stockholm
Bordstelefon, LM Ericsson, modell AC400, Sverige omkring 1900 I början av 1900-talet var en telefon med vev i sidan en vanlig syn. När man vevade inducerades en elektrisk signal som fick en ringklocka att ringa på växelstationen. Där kunde en växeltelefonist i sin tur koppla samtalet vidare till rätt mottagare. Telefonluren som tidigare oftast förekommit vid växelstationer börjar nu bli vanlig på telefonapparaterna. Formgivningen av denna lokalbatteriapparat tillskrivs Torben Grut som bland annat också ritat Stockholms Stadion. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0000468

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM40484 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med vev (TM S 24.22)

Rubrik

  • AC 400
  • ac400