Hand sveper över skärm med hjärna på.

Uppdrag i MegaMind: Hjärngympa

I detta uppdrag får eleverna med hjälp av olika uppdragskort och stationer i MegaMind utmana både sig själva och sina kamrater i koncentration, minne och logiskt tänkande för att lösa olika problem.

Centrala teman: Minne & Koncentration, Problemlösning, Matematik

Uppdraget består av en introduktion i cirka 10–15 min samt uppgifter som eleverna löser på egen hand. Totalt beräknad tidsåtgång är en timme.

Vad lär vi oss och hur lär vi oss detta?

  • Vi lär oss om hur vi kan träna vår hjärna att minnas, koncentrera sig och lösa problem. Genom att prova att lösa problem med hjälp av olika inlärningsmetoder, till exempel med olika sinnen, med kroppen, själv/tillsammans, med verktyg och teknik etcetera.
  • Vi lär oss att tänka logiskt och lösa matematiska problem. Genom att lösa problem utifrån interaktiva stationer och givna uppgifter.
  • Vi lär oss hur vi kan lösa olika problem genom att använda olika inlärningsmetoder och tekniska hjälpmedel. Genom att undersöka och provar olika tekniska hjälpmedel för att lösa problem.
Visa mer

Boka uppdraget

Årskurs 4–9
Max 32 elever
Uppdrag och introduktion: 1 500 kr

Boka

Uppdrag Funkis

För elever med funktionsvariationer
Max 12 elever
Pris: 500 kr + 50 kr/elev

Boka

Kopplingar till läroplaner

Senast uppdaterad 10 oktober 2018.