Barn och pedagog sitter på matta och provar olika material

Sinneslabbet – Upplev

Sinneslabbet är en rolig, trygg och lärorik miljö för barn utan och med funktionsvariationer. Det är framtaget för att stimulera nyfikenhet, lust och lärande. Genom lek och socialt samspel kan de i lugn och ro utveckla sin förmåga att utforska; testa, känna, lukta, se och lära med hjälp av alla sina sinnen. Under 45-minuter kan barnen/eleverna njuta av den harmoni som ofta infinner sig i Sinneslabbet. En av museets pedagoger är med hela tiden och följer barnens/elevernas aktiviteter, men det är deras egna utforskande genom att röra, känna och lära, som är det centrala vid besöket i Sinneslabbet.

Vad lär vi oss här och hur lär vi oss detta?

Barnen/eleverna använder pedagogiska redskap för att på ett lekfullt sätt genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning. I rummet finns till exempelvis speglar, förstoringsglas, känselpussel och ljusbord med mönster och former som eleverna själva kan undersöka och testa.

  • Genom att utforska ljus och färger kan eleverna till exempel få förståelse för att ljus kan ändra färg och riktning.
  • Vid ljusbord kan barnen/ eleverna utforska geometriska figurer och upptäcka att olika former bildar helt olika mönster, beroende av vad man väljer att utgå från.
  • Genom att skaka, knacka och klappa på enkla block, kan barnen/eleverna upptäcka hur olika ljud kan uppstå, förändras och kombineras.
  • Lek med speglar och ljus stimulerar de sinnliga och estetiska aspekterna
  • Med musik och sinnliga bilder kan barnen/eleverna uppleva känslor och stämningar.

Vi samtalar om att våra sinnen kan förstärkas på olika sätt. Ett sätt att förstärka synen till exempel, är att använda en fiffig uppfinning – glasögon!

Våra paket

Boka

Årskurs: F-2

Max 12 elever

45 min: 1000 kr (inget inträde tillkommer)

Boka

Senast uppdaterad 10 mars 2023.