Skolprogram

Rensa filter

Medieprogram i Studion

Skolprogrammen i Tekniska museets kompletta livestudio ger eleverna en unik workshop där de skapar nyhetssändningar. Tillsammans med våra pedagoger och professionell utrustning samt riktiga nyhetskällor görs allt precis som i verkliga yrkeslivet. Studion är bokningsbar till och med 12 oktober 2017. Därefter är den stängt på grund av ombyggnad för en ny utställning i närliggande lokaler fram till cirka mitten av december. Under ert besök kommer ni att få en fördjupad kunskap om hur man producerar TV-sändningar, vilka villkor som gäller och hur man väljer ut vad som ska vara med i nyhetssändningarna. Eleverna får tillfälle att utveckla sin förmåga att tolka det de möter i media på ett källkritiskt sätt. Tekniska museet är ansvarig utgivare och produktionerna sänds både i radio och lokal-TV. Välj mellan dessa upplägg beroende på antalet elever: För max 16 elever producerar vi en nyhetssändning i TV tillsammans med en pedagog. För 25 elever gör vi en nyhetssändning i TV och väljer mellan tilläggen TV-reportage eller radiosändning (valet gör du i bokningsprocessen) tillsammans med två pedagoger. För 32 elever skapar vi en nyhetssändning i TV med reportage och en radiosändning tillsammans med tre pedagoger.

Hacka – programmera sensorer

I Hackalabbet i MegaMind tittar vi närmare på sensor- och programmeringsteknik och möjligheterna att göra vår vardag smartare, roligare och mer hållbar. Eleverna får i uppdrag att bygga olika sensorkonstruktioner som finns i vår vardag samt utveckla egna lösningsförslag med hjälp av sensorer och enklare programmering. Centrala teman: Sensorteknik, Programmering Paket för helklass Workshop i Hackalabbet går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna. Det går också att boka ett kombinationspaket som inkluderar valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna.

Packa – design för hållbarhet

I Packalabbet i MegaMind tittar vi närmare på papper som förpackningsmaterial, dess egenskaper och funktioner - idag och i framtiden. Eleverna får utveckla egna smarta och hållbara förpackningsprototyper av papper och vi testar och utvecklar till exempel hållfasthet hos deras förpackningar. Bokningsbart till och med 31 augusti 2017. Centrala teman: Materiallära, Förpackningskonstruktion Paket för helklass Boka workshop och valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer detta i bokningsprocessen). Halva klassen startar med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna.

Mecka med ljud

I Meckalabbet i MegaMind tittar vi närmre på och provar konstruktionen och funktionen hos en vanlig teknisk innovation i vår vardag – högtalaren. Eleverna får i uppdrag att bygga egna högtalare och förändra och utveckla ljudnivån genom att bygga med olika material. Centrala teman: Elektronik, Ljudteknik, Materiallära Kombinera gärna denna workshop med till exempel uppdraget Samla på sinnen eller Smarta idéer i MegaMind: tillägg 500 kr. Du bokar detta tillägg i bokningssystemet.

MegaMind Funkis – extra tillgängliga onsdagar

MegaMind Funkis är ett tillfälle för skolgrupper med olika funktionsvariationer att besöka science centret. En onsdag varje månad håller vi MegaMind extra öppet så att eleverna i lugn och ro ska kunna utforska och upptäcka hur bra idéer blir till. MegaMind Funkis är öppet klockan 9–11 en onsdag i månaden och du bokar till ett specialpris. Vi har ett begränsat antal platser för att garantera en trygg miljö, så passa på att boka redan idag. Funkis hösten 2017 Vill du boka ett Funkis-tillfälle så gör du det enklast genom vår webbokning (se länkar under Visa mer, nedan). Har du frågor så kan du kontakta skolbokningen; skolbokning@tekniskamuseet.se, eller telefon 08-450 57 00. 30 augusti 27 september 25 oktober 29 november

Uppdrag: MiniMind – för elever som inte läser själva

Detta uppdrag är anpassat för förskolan och barn som inte läser på egen hand. I en lekfull och interaktiv science center-miljö får barnen med hjälp av uppdragskort prova sina sinnen, skapa med olika tekniker, vara fysiskt aktiva, prata om rymden och träna sitt minne. Barnen får också ta sig igenom en hinderbana, hitta i mörker, bygga sitt drömhus eller en stadig bro. Centrala teman: rörelse, rymden, ljud, syn, skapa och bygg. Detta uppdrag består av en introduktion i cirka 10–15 minuter och uppgifter att lösa på egen hand med gruppen. Totalt beräknad tidsåtgång är en timme.

Uppdrag i MegaMind: Smarta idéer

I uppdraget Smarta idéer i MegaMind får eleverna med hjälp av uppdragskort och stationer i utställningen utmana sin hjärna på olika sätt, testa andras smarta lösningar och fundera över vilka problem de vill lösa nu och i framtiden. Centrala teman: Hjärnan, Idé- och innovationsprocessen, entreprenörskap, ny teknik Uppdraget består av en introduktion i cirka 10–15 minuter samt uppgifter som eleverna löser på egen hand. Räkna med totalt en timme för detta uppdrag.

Uppdrag i MegaMind: Hjärngympa

I detta uppdrag får eleverna med hjälp av olika uppdragskort och stationer i MegaMind utmana både sig själva och sina kamrater i koncentration, minne och logiskt tänkande för att lösa olika problem. Centrala teman: Minne & Koncentration, Problemlösning, Matematik Uppdraget består av en introduktion i cirka 10–15 min samt uppgifter som eleverna löser på egen hand. Totalt beräknad tidsåtgång är en timme.

Uppdrag i MegaMind: Skapa med teknik

I Skapa med teknik får eleverna tillfälle att utveckla sina kunskaper om hur teknik kan användas i olika skapandeprocesser. De får också undersöka vad som händer med den egna kreativiteten när de får skapa och lösa problem på nya sätt. Eleverna får uppdragskort med instruktioner att bygga och lösa olika utmaningar på annorlunda sätt, t ex måla med ögonen och skulptera med kroppen. Skolprogrammet genomförs i MegaMinds lekfulla Science Center-miljö. Centrala teman: Kreativt skapande, Konst & Teknik Uppdraget består av en introduktion i cirka 10–15 minuter samt uppgifter som eleverna löser på egen hand. Totalt beräknad tidsåtgång är en timme.  

Uppdrag i MegaMind: Samla på sinnen

I uppdraget Samla på sinnen får eleverna med hjälp av olika uppdragskort och stationer i MegaMind testa och utmana sina sinnen, fundera över vilka intryck de samlar och vilka uppfinningar som hjälper eller ersätter våra sinnen. Centrala teman: Hjärnan & våra sinnen, Tekniska hjälpmedel, Funktionsförutsättningar Uppdraget består av en introduktion i cirka 10–15 min samt uppgifter som eleverna löser på egen hand indelade i grupper. Totalt beräknad tidsåtgång är en timme.

Programmering för skolan

I den här workshopen får eleverna lära sig att programmera egna animationer och enkla dataspel. Med hjälp av programmet Scratch upptäcker vi tillsammans hur man tänker datalogiskt och lär oss grunderna i programmering. Programmering är ett språkområde som alla elever i svensk skola kommer att behöva i sitt framtida liv. På Tekniska museet får eleverna en introduktion till programmering. Paket för helklass Workshop i programmering går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna. Det går också att boka ett kombinationspaket som inkluderar valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna.

Robotteknik för skolan

Lär om hur robotar fungerar i verkligheten och hur det går till att styra dem till det som vi själva vill. Eleverna får en äventyrsupplevelse där de är medskapande och får direkt respons på att deras nya programmeringskunskaper kommer till nytta för att lösa ett uppdrag. Paket för helklass Workshop i Robotteknik går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna. Det går också att boka ett kombinationspaket som inkluderar valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna.