Skolprogram

Rensa filter

Framtidens människa – teknik och etik

Vad händer när maskiner bioteknik integreras mer och mer i våra liv? När teknik kopplas in i våra kroppar? När allt kraftfullare AI tar över fler arbetsuppgifter och hanterar mer information om oss? När vi kan designa våra barns gener? Den pedagogiska visningen i Hyper Human ger överblick och möjlighet till fördjupning av utställningens teman. Vi gör en guidad vandring genom utställningen kombinerat med uppgifter och interaktivitet. Vi behandlar etiska och filosofiska frågor ur både individens och samhällets perspektiv med utgångspunkt i historien, aktuell utveckling och framtida möjligheter. Eleverna utmanas att fundera självständigt och ta ställning i olika etiska och praktiska dilemman som kan uppstå med ny teknik.  Nyckelord är sammanhang, nyansering, empati och fantasi. Hyper Human berör innehåll i kursplanerna för biologi, teknik, och samhällsvetenskap. Visningen anpassas efter åldersgrupp i innehåll och nivå. Utställningen Hyper Human I utställningen utforskar vi frågor som geneditering, gränsen mellan människa och maskin och drömmen om evigt liv. Vem har makten när vi låter artificiell intelligens ta beslut i avgörande livsval? Utställningen öppnar den 21 mars, skolvisningar är bokningsbara från den 30 mars. Läs mer om Hyper Human

Utställningen Robots för skolan

Ta chansen att besöka publiksuccén Robots från Science Museum i London med din skolklass. Med över hundra humanoider är det den mest omfattande samling människoliknande robotar som någonsin visats. Obs, skolprogrammet är endast bokningsbart från den 2 september 2019 till den 13 mars 2020 (bokning för vårterminen 2020 öppnar i höst). I det här skolprogrammet får din klass en guidad introduktion till Robots samt ett material att arbeta med i utställningen, vilket kombineras med en robotworkshop. Det följer även med ett lärarmaterial som du kan använda för att förbereda klassen inför besöket och för att följa upp efteråt. I Robots för skolan ställer vi frågor kring robotar; vad är nyttan med robotar? Litar vi mera på en robot än på en människa? Vem bär ansvaret om det blir fel? Paket för helklass Kombinationspaket med besök till utställningen Robots tillsammans med en workshop från vårt ordinarie skolprogram om robotar och programmering. Upplägget för programmet är att halva klassen börjar med utställningen Robots den andra halvan går direkt till en workshop, därefter byter grupperna. Max 16 elever per grupp. Läs mer om våra robotworkshops: För årskurs 4 till gymnasiet – Robotteknik för skolan För årskurs F till 3 – WeDo, bygg och programmera en robot För årskurs F till 2 samt särskolan – Cubetto, taktil robotprogrammering Besök på egen hand Du kan också besöka Robots på egen hand med din skolklass, läs mer och ladda ner lärarmaterial här. Digital guide Du kan utforska Robots med en digital guide som tar dig igenom utställningen på ett spännande sätt. Den finns att ladda ned till din smartphone på följande språk: engelska, finska, franska, ryska, svenska och tyska.

Pedagogiska uppdrag på egen hand

Med det här materialet kan du och din klass utforska Gruvan och MegaMind utan hjälp av museets personal. Materialet ger eleverna möjlighet att själva utforska en utställning under din ledning. Materialet bokas kostnadsfritt , det tillkommer endast entréavgift för eleverna. Räkna med att uppgifterna tar strax under en timma att lösa. På egen hand i Gruvan [embed]https://youtu.be/_GnxGaccvlE[/embed] Med utgångspunkt i vår autentiska gruvutställning får eleverna möjlighet att uppleva en gruvarbetares arbetsmiljö och hur den har utvecklats från 1600-talet och fram till dagens moderna gruvdrift. Lös uppdrag med kluriga frågor och testa på när ni följer den spännande gruvkartan genom de gamla gruvgångarna fram till den moderna gruvan. Bokningsbart för årskurs 4 till 9. På egen hand i MegaMind Hjärngympa, skapa med teknik och samla på sinnen är några exempel på våra pedagogiska uppdrag i MegaMind. Uppdragen består av en filmad introduktion samt uppgifter som eleverna löser på egen hand. Detta sker i en interaktiv och lekfull Science Center-miljö. Se alla uppdrag i MegaMind här. Fler pedagogiska uppdrag som du kan göra på egen hand med dina elever är under utveckling. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Robotteknik för skolan

Här får ni lära er om robotteknik - hur robotar fungerar och hur det går till att styra dem till det som vi vill att de ska göra. Eleverna får en äventyrsupplevelse där de är medskapande. De får direkt respons på att deras nya programmeringskunskaper kommer till nytta för att lösa ett uppdrag. När du och dina elever besöker vår workshop Robotteknik, kommer ni att upptäcka att alla kan lära sig att programmera robotar och vilka byggstenar ni behöver. Eleverna får tillfälle att utveckla sina programmeringskunskaper och sin förmåga att resonera kring teknikutvecklingen och dess konsekvenser. Under en begränsad tid kan du boka Robotteknik i kombination med visning av utställningen Robots, som visas till den 15 mars 2020. Läs mer om utställningen Robots för skolan här. Paket för helklass Workshop i Robotteknik går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna. Det går också att boka ett kombinationspaket som inkluderar valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna.

Minecraft och matematik

I den här workshopen får eleverna använda sig av spelet Minecraft för att uppleva ett behov av att använda matematik i vardagen. Genom att bygga geometriska konstruktioner med satta prisklasser får eleverna träna sig på sin förmåga att tänka matematiskt och ställa upp tal i uträkningar, samtidigt som de spelar ett spel. Vad lär vi oss av det här? Under workshopen kommer eleverna arbeta med två givna uppdrag med olika svårighetsgrader. Det första uppdraget syftar till en sorts uppvärmning där de får komma in i det matematiska tankesättet och bekanta sig med Minecraft för de som inte redan kan. Det andra uppdraget blir sedan ett steg upp i svårighetsgrad som tvingar eleverna att tillämpa tankesättet de använde i uppdrag ett och utveckla det. Eleverna får under timmen tillämpa sina existerande kunskaper i matematik på ett simulerat vardagligt problem. Den här workshopen passar elever från årskurs 1. Åk 1-6. Workshop 2x60 min: 3000kr (ingen inträdesavgift tillkommer). Max 32 elever. Kopplingar till läroplanen Åk 1-3: • Naturliga tal och deras egenskaper, samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. • Konstruktion av geometriska objekt. • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. Åk 4-6: • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. • Metoder för enkel ekvationslösning. • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area […]. • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. Boka skolprogrammet

Programmering i skolan

I Programmering i skolan får eleverna en workshop i programmering i dataspelsutställningen Play beyond Play. I workshopen arbetar eleverna med programmet Scratch eller med roboten Edison, beroende på ålder. Programmering i skolan syftar till att ge eleverna en inblick i hur programmering fungerar. De lär sig även att tänka datalogiskt och utmanas också att fundera över den rådande dataspelskulturen. Programmering är ett språkområde som alla elever kommer att behöva i sitt framtida liv och är en tydlig del av de nya riktlinjerna för stärkt digital kompetens i skolan. Vårt sätt att arbeta med Scratch i den här workshopen ger eleverna möjlighet att själva producera enkla dataspel. De verktyg vi använder i workshopen kan eleverna sedan själva fortsätta att arbeta med både i skolan och på sin fritid. Efter workshopen kommer eleverna ha med sig kunskap om hur man ”pratar” med datorer och hur man får dem att göra det man vill. Med Edison arbetar vi på temat ”entreprenöriellt lärande” vilket passar väldigt bra ihop med programmering och maker – som båda kommer hand i hand med problemlösning. Under ca 100 minuter kommer eleverna att få bygga ihop och anpassa sin egen robot och programmera den för att klara olika uppdrag. Tre bokningsval Programmering i skolan går att boka för 16 eller 32 elever. Årskurserna 1–6 arbetar med programmet Scratch, medan årskurserna 7 – gymnasiet arbetar med Edison. Bokar ni helklassalternativet för årskurs 1-6 så börjar hälften av eleverna med programmeringsworkshop medan andra halvan genomför uppgifter om spelkulturen i utställningen Play beyond Play. Därefter byter grupperna.

Medieprogram i Studion

Nu gör vi vårt populära medieprogram tillgängligt och prisvärt för fler. I kölvattnet av Fake news och ett nytt medielandskap erbjuder vi ett viktigt utbildningspaket för elever i åk 6-gymnasiet. Skolprogrammen i Tekniska museets kompletta livestudio ger eleverna en unik workshop där de skapar nyhetssändningar. Tillsammans med våra pedagoger och professionell utrustning samt riktiga nyhetskällor görs allt precis som i verkliga yrkeslivet. Under ert besök kommer ni att få en fördjupad kunskap om hur man producerar TV-sändningar, vilka villkor som gäller och hur man väljer ut vad som ska vara med i nyhetssändningarna. Eleverna får tillfälle att utveckla sin förmåga att tolka det de möter i media och i sina sociala flöden på ett källkritiskt sätt. Hur kan jag veta att ett budskap är sant och att källan är trovärdig? Vad betyder egentligen "filterbubbla"? Tekniska museet är ansvarig utgivare för program som skapas i Studion och produktionerna som eleverna skapar sänds lokalradio och -TV. Välj mellan dessa upplägg beroende på antalet elever: Under December 2019 kan studion bokas för grupper upp till 25 elever. Det är inte möjligt att boka tillägget med radiosändning för 32 elever på grund av teknisk uppdatering. För max 16 elever producerar vi en nyhetssändning i TV tillsammans med en pedagog. För 25 elever gör vi en nyhetssändning i TV och väljer mellan tilläggen TV-reportage eller radiosändning (valet gör du i bokningsprocessen) tillsammans med två pedagoger. För 32 elever skapar vi en nyhetssändning i TV med reportage och en radiosändning tillsammans med tre pedagoger.

Workshops i Makerlabbet

Skapa ovanligt mjuka ljusslingor att pigga upp klassrummet med under den mörka årstiden. Eller kombinera slöjd med stop motion-teknik för att berätta en saga. [embed]https://youtu.be/B7gn0ehJecs[/embed] Lysande tovning Vad kan du använda parallellkoppling till? Och varför ska du hålla på med ull i vår tid, är inte det bara urgammal gammeltantsslöjd? Nej, för med modern tovningsteknik och filtnålen som verktyg kan alla lätt skapa fina former med ull. Sätter du dessutom ljus till dem med hjälp av lysdioder blir det mjuka varma gosiga också till en helt lysande sak. Handens arbete och den kreativa friheten när vi jobbar med ullen gör det lättare att både lära sig parallellkoppling och förstå varför det kan vara bra att kunna lite om hur el fungerar. Dina elever får dessutom se hur lätt det faktiskt kan vara att skapa någonting eget på en makers vis. Varför inte ta klassens fina ullskapelser och skapa en ovanligt mjuk ljusslinga att pigga upp klassrummet med nu under den mörka årstiden? Bokningsbart för årskurs 1 till 9. Slöjdad animation Stop motion-filmens teknik har fått ett uppsving på senare år, kanske för att dess format passar så bra till den digitala erans sociala medier. Slöjden har varit het sedan gerillaslöjd blev ett folkbegrepp och maker-rörelsen slog igenom. Genom att kombinera slöjd med stop motion-teknik kan du lätt berätta en saga, bjuda på en rolig sketch eller en rent av skapa och sprida ett viktigt budskap. Med en kombination av traditionella slöjdmaterial och rent skräp skapar vi först tillsammans karaktärer och scenerier. Därefter fotar vi och animerar vi direkt i surfplattorna. Vad har du och din klass att berätta? Bokningsbart för årskurs 4 till 9. Samarbete Tack till våra samarbetspartners Hands On Science och Lekolar.

WeDo – bygg och programmera en robot

I det här pedagogiska programmet för de yngre barnen ligger fokus på att förstå vad en robot är och hur vi kan programmera den för att passa våra ändamål. Eleverna får själva följa en ritning för att konstruera sin robot från grunden. Sedan får de lägga till nödvändig kod så att roboten kan utföra enklare uppdrag. WeDo är en enklare programmeringsbar legorobot, som passar bra för lite yngre åldrar. Här kan du se en introduktionsfilm om WeDo. Klicka på play-ikonen mitt på filmen för att starta. Under en begränsad tid kan du boka WeDo i kombination med visning av utställningen Robots, som visas till den 15 mars 2020. Läs mer om utställningen Robots för skolan här. Paket för helklass WeDo–bygg och programmera en robot går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna. Det går också att boka ett kombinationspaket som inkluderar valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna.

Matematik – mönster och sekvenser

I denna workshop får eleverna på ett lekfullt sätt förståelse för hur enkla geometriska mönster kan konstrueras. De får kännedom om geometriska objekt som punkter, linjer, sträckor, kvadrater och trianglar. Barnen får göra jämförelser och uppskattningar samt tränar problemlösning och logiskt tänkande. De får också uppleva att konst och matematik har mycket gemensamt. Så här går det till Vi börjar ute i museets Matematikträdgård, där vi tittar på Majorie Rice tesselerade mönster, som vi hittar i den stenlagda rampen upp till entrén. Mönstret byggs upp av olika femhörningar. Kan ni hitta de återkommande sekvenserna i mönstret? Sedan fortsätter vi till Sinneslabbet, där barnen får undersöka mattepussel och geometriska figurer. Vi samtalar och namnger de olika geometriska formerna. Barnen arbetar i par, för att klura ut hur de ska lägga bitarna så att de får plats på en given yta. Med samma former, men med annat material gör vi sedan vackra mönster som vi speglar i ett kalejdoskop. Vi skapar också egna mönster och symmetrier och tar hjälp av specialbyggda speglar. Paket för helklass Matematik – mönster och sekvenser går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna.

MegaMind Funkis – extra tillgängliga onsdagar

MegaMind Funkis är ett tillfälle för skolgrupper med olika funktionsvariationer att besöka museet i lugn och ro. En onsdag i månaden håller vi MegaMind extra öppet så att eleverna kan utforska och upptäcka hur bra idéer blir till i en extra trygg miljö. MegaMind Funkis är öppet klockan 9–11 den sista onsdagen i månaden och du bokar till ett specialpris. Vi har ett begränsat antal platser för att garantera en trygg miljö, så passa på att boka redan idag. Boka Funkis Vill du boka ett Funkis-tillfälle eller har frågor så kan du vända dig till: skolbokning@tekniskamuseet.se eller telefon 08-450 57 00. Här nedan kan du läsa mer om de labb och uppdrag som du kan välja. Våren 2020 29 januari 25 mars 29 april

Cubetto – taktil robotprogrammering

I Cubetto lär sig de de yngre barnen grunderna i programmering. Eleverna får placera färgglada programmeringsbitar på en kontrollpanel, som sedan styr en liten trärobot till en förutbestämd plats på en karta. Här kan du se en introduktionsfilm om Cubetto. Klicka på play-ikonen mitt på filmen för att starta. Varje programmeringsbit motsvarar en riktig procedur i programmering. På så sätt lär sig eleverna genom lek många begrepp inom programmering som sekventiell ordning, algoritmer och omformulering. Centrala teman: Grundläggande programmering, sekventiellt tänkande, att omformulera ett problem. Under en begränsad tid kan du boka Cubetto i kombination med visning av utställningen Robots, som visas till den 15 mars 2020. Läs mer om utställningen Robots för skolan här. Paket för helklass Cubetto – taktil robotprogrammering går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna. Det går också att boka ett kombinationspaket som inkluderar valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar då med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna. Arbetet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö och anpassas efter gruppens och den enskilda elevens kunskapsnivå och olika förutsättningar.

Utställningen Robots för skolan

Ta chansen att besöka publiksuccén Robots från Science Museum i London med din skolklass. Med över hundra humanoider är det den mest omfattande samling människoliknande robotar som någonsin visats. Obs, skolprogrammet är endast bokningsbart från den 2 september 2019 till den 13 mars 2020 (bokning för vårterminen 2020 öppnar i höst). I det här skolprogrammet får din klass en guidad introduktion till Robots samt ett material att arbeta med i utställningen, vilket kombineras med en robotworkshop. Det följer även med ett lärarmaterial som du kan använda för att förbereda klassen inför besöket och för att följa upp efteråt. I Robots för skolan ställer vi frågor kring robotar; vad är nyttan med robotar? Litar vi mera på en robot än på en människa? Vem bär ansvaret om det blir fel? Paket för helklass Kombinationspaket med besök till utställningen Robots tillsammans med en workshop från vårt ordinarie skolprogram om robotar och programmering. Upplägget för programmet är att halva klassen börjar med utställningen Robots den andra halvan går direkt till en workshop, därefter byter grupperna. Max 16 elever per grupp. Läs mer om våra robotworkshops: För årskurs 4 till gymnasiet – Robotteknik för skolan För årskurs F till 3 – WeDo, bygg och programmera en robot För årskurs F till 2 samt särskolan – Cubetto, taktil robotprogrammering Besök på egen hand Du kan också besöka Robots på egen hand med din skolklass, läs mer och ladda ner lärarmaterial här. Digital guide Du kan utforska Robots med en digital guide som tar dig igenom utställningen på ett spännande sätt. Den finns att ladda ned till din smartphone på följande språk: engelska, finska, franska, ryska, svenska och tyska.

Minecraft och matematik

I den här workshopen får eleverna använda sig av spelet Minecraft för att uppleva ett behov av att använda matematik i vardagen. Genom att bygga geometriska konstruktioner med satta prisklasser får eleverna träna sig på sin förmåga att tänka matematiskt och ställa upp tal i uträkningar, samtidigt som de spelar ett spel. Vad lär vi oss av det här? Under workshopen kommer eleverna arbeta med två givna uppdrag med olika svårighetsgrader. Det första uppdraget syftar till en sorts uppvärmning där de får komma in i det matematiska tankesättet och bekanta sig med Minecraft för de som inte redan kan. Det andra uppdraget blir sedan ett steg upp i svårighetsgrad som tvingar eleverna att tillämpa tankesättet de använde i uppdrag ett och utveckla det. Eleverna får under timmen tillämpa sina existerande kunskaper i matematik på ett simulerat vardagligt problem. Den här workshopen passar elever från årskurs 1. Åk 1-6. Workshop 2x60 min: 3000kr (ingen inträdesavgift tillkommer). Max 32 elever. Kopplingar till läroplanen Åk 1-3: • Naturliga tal och deras egenskaper, samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. • Konstruktion av geometriska objekt. • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. Åk 4-6: • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. • Metoder för enkel ekvationslösning. • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area […]. • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. Boka skolprogrammet

Programmering i skolan

I Programmering i skolan får eleverna en workshop i programmering i dataspelsutställningen Play beyond Play. I workshopen arbetar eleverna med programmet Scratch eller med roboten Edison, beroende på ålder. Programmering i skolan syftar till att ge eleverna en inblick i hur programmering fungerar. De lär sig även att tänka datalogiskt och utmanas också att fundera över den rådande dataspelskulturen. Programmering är ett språkområde som alla elever kommer att behöva i sitt framtida liv och är en tydlig del av de nya riktlinjerna för stärkt digital kompetens i skolan. Vårt sätt att arbeta med Scratch i den här workshopen ger eleverna möjlighet att själva producera enkla dataspel. De verktyg vi använder i workshopen kan eleverna sedan själva fortsätta att arbeta med både i skolan och på sin fritid. Efter workshopen kommer eleverna ha med sig kunskap om hur man ”pratar” med datorer och hur man får dem att göra det man vill. Med Edison arbetar vi på temat ”entreprenöriellt lärande” vilket passar väldigt bra ihop med programmering och maker – som båda kommer hand i hand med problemlösning. Under ca 100 minuter kommer eleverna att få bygga ihop och anpassa sin egen robot och programmera den för att klara olika uppdrag. Tre bokningsval Programmering i skolan går att boka för 16 eller 32 elever. Årskurserna 1–6 arbetar med programmet Scratch, medan årskurserna 7 – gymnasiet arbetar med Edison. Bokar ni helklassalternativet för årskurs 1-6 så börjar hälften av eleverna med programmeringsworkshop medan andra halvan genomför uppgifter om spelkulturen i utställningen Play beyond Play. Därefter byter grupperna.

Medieprogram i Studion

Nu gör vi vårt populära medieprogram tillgängligt och prisvärt för fler. I kölvattnet av Fake news och ett nytt medielandskap erbjuder vi ett viktigt utbildningspaket för elever i åk 6-gymnasiet. Skolprogrammen i Tekniska museets kompletta livestudio ger eleverna en unik workshop där de skapar nyhetssändningar. Tillsammans med våra pedagoger och professionell utrustning samt riktiga nyhetskällor görs allt precis som i verkliga yrkeslivet. Under ert besök kommer ni att få en fördjupad kunskap om hur man producerar TV-sändningar, vilka villkor som gäller och hur man väljer ut vad som ska vara med i nyhetssändningarna. Eleverna får tillfälle att utveckla sin förmåga att tolka det de möter i media och i sina sociala flöden på ett källkritiskt sätt. Hur kan jag veta att ett budskap är sant och att källan är trovärdig? Vad betyder egentligen "filterbubbla"? Tekniska museet är ansvarig utgivare för program som skapas i Studion och produktionerna som eleverna skapar sänds lokalradio och -TV. Välj mellan dessa upplägg beroende på antalet elever: Under December 2019 kan studion bokas för grupper upp till 25 elever. Det är inte möjligt att boka tillägget med radiosändning för 32 elever på grund av teknisk uppdatering. För max 16 elever producerar vi en nyhetssändning i TV tillsammans med en pedagog. För 25 elever gör vi en nyhetssändning i TV och väljer mellan tilläggen TV-reportage eller radiosändning (valet gör du i bokningsprocessen) tillsammans med två pedagoger. För 32 elever skapar vi en nyhetssändning i TV med reportage och en radiosändning tillsammans med tre pedagoger.

Workshops i Makerlabbet

Skapa ovanligt mjuka ljusslingor att pigga upp klassrummet med under den mörka årstiden. Eller kombinera slöjd med stop motion-teknik för att berätta en saga. [embed]https://youtu.be/B7gn0ehJecs[/embed] Lysande tovning Vad kan du använda parallellkoppling till? Och varför ska du hålla på med ull i vår tid, är inte det bara urgammal gammeltantsslöjd? Nej, för med modern tovningsteknik och filtnålen som verktyg kan alla lätt skapa fina former med ull. Sätter du dessutom ljus till dem med hjälp av lysdioder blir det mjuka varma gosiga också till en helt lysande sak. Handens arbete och den kreativa friheten när vi jobbar med ullen gör det lättare att både lära sig parallellkoppling och förstå varför det kan vara bra att kunna lite om hur el fungerar. Dina elever får dessutom se hur lätt det faktiskt kan vara att skapa någonting eget på en makers vis. Varför inte ta klassens fina ullskapelser och skapa en ovanligt mjuk ljusslinga att pigga upp klassrummet med nu under den mörka årstiden? Bokningsbart för årskurs 1 till 9. Slöjdad animation Stop motion-filmens teknik har fått ett uppsving på senare år, kanske för att dess format passar så bra till den digitala erans sociala medier. Slöjden har varit het sedan gerillaslöjd blev ett folkbegrepp och maker-rörelsen slog igenom. Genom att kombinera slöjd med stop motion-teknik kan du lätt berätta en saga, bjuda på en rolig sketch eller en rent av skapa och sprida ett viktigt budskap. Med en kombination av traditionella slöjdmaterial och rent skräp skapar vi först tillsammans karaktärer och scenerier. Därefter fotar vi och animerar vi direkt i surfplattorna. Vad har du och din klass att berätta? Bokningsbart för årskurs 4 till 9. Samarbete Tack till våra samarbetspartners Hands On Science och Lekolar.

Cubetto – taktil robotprogrammering

I Cubetto lär sig de de yngre barnen grunderna i programmering. Eleverna får placera färgglada programmeringsbitar på en kontrollpanel, som sedan styr en liten trärobot till en förutbestämd plats på en karta. Här kan du se en introduktionsfilm om Cubetto. Klicka på play-ikonen mitt på filmen för att starta. Varje programmeringsbit motsvarar en riktig procedur i programmering. På så sätt lär sig eleverna genom lek många begrepp inom programmering som sekventiell ordning, algoritmer och omformulering. Centrala teman: Grundläggande programmering, sekventiellt tänkande, att omformulera ett problem. Under en begränsad tid kan du boka Cubetto i kombination med visning av utställningen Robots, som visas till den 15 mars 2020. Läs mer om utställningen Robots för skolan här. Paket för helklass Cubetto – taktil robotprogrammering går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna. Det går också att boka ett kombinationspaket som inkluderar valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar då med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna. Arbetet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö och anpassas efter gruppens och den enskilda elevens kunskapsnivå och olika förutsättningar.