Skolprogram

Rensa filter

Framtidens människa – teknik och etik

Vad händer när maskiner bioteknik integreras mer och mer i våra liv? När teknik kopplas in i våra kroppar? När allt kraftfullare AI tar över fler arbetsuppgifter och hanterar mer information om oss? När vi kan designa våra barns gener? Den pedagogiska visningen i Hyper Human ger överblick och möjlighet till fördjupning av utställningens teman. Vi gör en guidad vandring genom utställningen kombinerat med uppgifter och interaktivitet. Vi behandlar etiska och filosofiska frågor ur både individens och samhällets perspektiv med utgångspunkt i historien, aktuell utveckling och framtida möjligheter. Eleverna utmanas att fundera självständigt och ta ställning i olika etiska och praktiska dilemman som kan uppstå med ny teknik.  Nyckelord är sammanhang, nyansering, empati och fantasi. Hyper Human berör innehåll i kursplanerna för biologi, teknik, och samhällsvetenskap. Visningen anpassas efter åldersgrupp i innehåll och nivå. Utställningen Hyper Human I utställningen utforskar vi frågor som geneditering, gränsen mellan människa och maskin och drömmen om evigt liv. Vem har makten när vi låter artificiell intelligens ta beslut i avgörande livsval? Utställningen öppnar den 21 mars, skolvisningar är bokningsbara från den 30 mars. Läs mer om Hyper Human

Hållbar vision – klimat och energi

Temperaturen i atmosfären och i oceanerna stiger. Klimatförändringarna är ett hot för samhället, naturen och miljön. Bli en del av lösningen genom att anmäla din klass till skolprogrammet Hållbar vision, gratis för skolklasser i årskurs 4-9 i vissa kommuner i Stockholmsregionen.* Övriga kommuner kan boka programmet till ordinarie kostnad (undersök gärna med din egen kommun om ni kan få bidrag till besöket) eller tävla om ett gratis besök genom att lämna in hemuppgiften Energismart, läs mer under anmälan. Såhär går det till Innan besöket på museet, i samband med anmälan, får eleverna i uppdrag att göra utmaningen Energismart. Den går ut på att undersöka sina egna vanor. Läraren samlar in svaren och rapporterar till museet. Ladda ner övningen ”Energismart” här (196,85 KB). När ni kommer till museet följer vi upp resultaten och fortsätter energidialogen, genom ett kort program och en lekfull workshop där ni samarbetar i en grupp som bygger modeller som visualiserar idéer om framtidslösningar. Tillsammans ska vi arbeta för att nå de hållbarhetsmål som FN har deklarerat. Ni lämnar avtryck i utställningen MegaMind genom att bidra med er idé i museets så kallade Idegenerator. Där samlar vi in tusentals uppslag om olika sätt att påverka framtiden. Det samlade resultatet visas upp för forskare och politiker. Anmälan 2020 Skolprogrammet är bokningsbart från och med augusti men redan nu kan ni starta arbetet i klassen genom att göra uppgiften ”Energismart” (196,85 KB). Du som lärare mailar sedan in ert resultat till Tekniska. Tillhör din skola en kommun som subventioneras* tar vi i samband med detta in er anmälan för att boka in er på skolprogrammet Hållbar vision. Tillhör din skola en annan kommun får ni gärna genomföra och skicka in övningen Energismart ändå. Vi kommer att lotta ut gratis besök till skolprogrammet Hållbar vision bland de skolor från övriga kommuner som skickar in uppgiften. Det går också bra att boka skolprogrammet till ordinarie pris i augusti. Kommuner som går kostnadsfritt *Hållbar vision subventioneras av Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen, ett kommunalt samarbete om kostnadsfri och opartisk rådgivning i 26 kommuner i Stockholmsregionen samt Håbo kommun. Erbjudandet avser skolklasser i årskurs 4-9 och gäller för de kommuner som deltar i samarbetet: Danderyd, Haninge, Huddinge, Salem, Tyresö, Stockholm, Sollentuna, Upplands-Väsby, Norrtälje, Österåker, Nacka och Waxholm.

Pedagogiska uppdrag på egen hand

Med det här materialet kan du och din klass utforska Gruvan och MegaMind utan hjälp av museets personal. Materialet ger eleverna möjlighet att själva utforska en utställning under din ledning. Materialet bokas kostnadsfritt , det tillkommer endast entréavgift för eleverna. Räkna med att uppgifterna tar strax under en timma att lösa. På egen hand i Gruvan [embed]https://youtu.be/_GnxGaccvlE[/embed] Med utgångspunkt i vår autentiska gruvutställning får eleverna möjlighet att uppleva en gruvarbetares arbetsmiljö och hur den har utvecklats från 1600-talet och fram till dagens moderna gruvdrift. Lös uppdrag med kluriga frågor och testa på när ni följer den spännande gruvkartan genom de gamla gruvgångarna fram till den moderna gruvan. Bokningsbart för årskurs 4 till 9. På egen hand i MegaMind Hjärngympa, skapa med teknik och samla på sinnen är några exempel på våra pedagogiska uppdrag i MegaMind. Uppdragen består av en filmad introduktion samt uppgifter som eleverna löser på egen hand. Detta sker i en interaktiv och lekfull Science Center-miljö. Se alla uppdrag i MegaMind här. Lärarhandledningar Här kan du ladda ned fler lärarhandledningar och elevuppgifter att arbeta med i klassrummet eller för att förbereda besöket på Tekniska museet, i utställningar som 100 innovationer och i museets Matematikträdgård. Fler pedagogiska uppdrag som du kan göra på egen hand med dina elever är under utveckling. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.  

Robotteknik för skolan

Här får ni lära er om robotteknik - hur robotar fungerar och hur det går till att styra dem till det som vi vill att de ska göra. Eleverna får en äventyrsupplevelse där de är medskapande. De får direkt respons på att deras nya programmeringskunskaper kommer till nytta för att lösa ett uppdrag. När du och dina elever besöker vår workshop Robotteknik, kommer ni att upptäcka att alla kan lära sig att programmera robotar och vilka byggstenar ni behöver. Eleverna får tillfälle att utveckla sina programmeringskunskaper och sin förmåga att resonera kring teknikutvecklingen och dess konsekvenser. Paket för helklass Workshop i Robotteknik går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna.

Programmering med Scratch

I Programmering i skolan får eleverna en workshop i programmering i dataspelsutställningen Play beyond Play. I workshopen arbetar eleverna med programmet Scratch. Programmering i skolan syftar till att ge eleverna en inblick i hur programmering fungerar. De lär sig även att tänka datalogiskt och utmanas också att fundera över den rådande dataspelskulturen. Programmering är ett språkområde som alla elever kommer att behöva i sitt framtida liv och är en tydlig del av de nya riktlinjerna för stärkt digital kompetens i skolan. Vårt sätt att arbeta med Scratch i den här workshopen ger eleverna möjlighet att själva producera enkla dataspel. De verktyg vi använder i workshopen kan eleverna sedan själva fortsätta att arbeta med både i skolan och på sin fritid. Efter workshopen kommer eleverna ha med sig kunskap om hur man ”pratar” med datorer och hur man får dem att göra det man vill. Bokning Programmering i skolan går att boka för 16 eller 32 elever. Bokar ni helklassalternativet för årskurs 1-6 så börjar hälften av eleverna med programmeringsworkshop medan andra halvan genomför uppgifter om spelkulturen i utställningen Play beyond Play. Därefter byter grupperna.

Medieprogram i Studion

Nu gör vi vårt populära medieprogram tillgängligt och prisvärt för fler. I kölvattnet av Fake news och ett nytt medielandskap erbjuder vi ett viktigt utbildningspaket för elever i åk 6-gymnasiet. Få ett smakprov från Studion i denna film: [embed]https://youtu.be/oKHoTh6yBLU[/embed]   Skolprogrammen i Tekniska museets kompletta livestudio ger eleverna en unik workshop där de skapar nyhetssändningar. Tillsammans med våra pedagoger och professionell utrustning samt riktiga nyhetskällor görs allt precis som i verkliga yrkeslivet. Under ert besök kommer ni att få en fördjupad kunskap om hur man producerar TV-sändningar, vilka villkor som gäller och hur man väljer ut vad som ska vara med i nyhetssändningarna. Eleverna får tillfälle att utveckla sin förmåga att tolka det de möter i media och i sina sociala flöden på ett källkritiskt sätt. Hur kan jag veta att ett budskap är sant och att källan är trovärdig? Vad betyder egentligen "filterbubbla"? Tekniska museet är ansvarig utgivare för program som skapas i Studion och produktionerna som eleverna skapar sänds lokalradio och -TV. Välj mellan dessa upplägg beroende på antalet elever: Under December 2019 kan studion bokas för grupper upp till 25 elever. Det är inte möjligt att boka tillägget med radiosändning för 32 elever på grund av teknisk uppdatering. För max 16 elever producerar vi en nyhetssändning i TV tillsammans med en pedagog. För 25 elever gör vi en nyhetssändning i TV och väljer mellan tilläggen TV-reportage eller radiosändning (valet gör du i bokningsprocessen) tillsammans med två pedagoger. För 32 elever skapar vi en nyhetssändning i TV med reportage och en radiosändning tillsammans med tre pedagoger.

Workshops i Makerlabbet

I vårt MakerLab kan du göra alltifrån det som vi erbjuder i våra färdigutvecklade slöjdiga workshoppar, till att använda våra coola 3D-printrar, vakuumformaren eller laserskäraren för att skapa fantasifulla två- eller tredimensionella projekt av olika skivmaterial. Skapa ovanligt mjuka ljusslingor att pigga upp klassrummet med under den mörka årstiden. Eller kombinera slöjd med stop motion-teknik för att berätta en saga. [embed]https://youtu.be/B7gn0ehJecs[/embed] Lysande tovning Vad kan du använda parallellkoppling till? Och varför ska du hålla på med ull i vår tid, är inte det bara urgammal gammeltantsslöjd? Nej, för med modern tovningsteknik och filtnålen som verktyg kan alla lätt skapa fina former med ull. Sätter du dessutom ljus till dem med hjälp av lysdioder blir det mjuka varma gosiga också till en helt lysande sak. Handens arbete och den kreativa friheten när vi jobbar med ullen gör det lättare att både lära sig parallellkoppling och förstå varför det kan vara bra att kunna lite om hur el fungerar. Dina elever får dessutom se hur lätt det faktiskt kan vara att skapa någonting eget på en makers vis. Varför inte ta klassens fina ullskapelser och skapa en ovanligt mjuk ljusslinga att pigga upp klassrummet med nu under den mörka årstiden? Bokningsbart för årskurs 1 till 9. Slöjdad animation Stop motion-filmens teknik har fått ett uppsving på senare år, kanske för att dess format passar så bra till den digitala erans sociala medier. Slöjden har varit het sedan gerillaslöjd blev ett folkbegrepp och maker-rörelsen slog igenom. Genom att kombinera slöjd med stop motion-teknik kan du lätt berätta en saga, bjuda på en rolig sketch eller en rent av skapa och sprida ett viktigt budskap. Med en kombination av traditionella slöjdmaterial och rent skräp skapar vi först tillsammans karaktärer och scenerier. Därefter fotar vi och animerar vi direkt i surfplattorna. Vad har du och din klass att berätta? Bokningsbart för årskurs 4 till 9. Öppet MakerLab Nu kan klasser boka vårt maker space för att komma hit och göra sin egen grej, maker style! På plats finns maskineri, arbetsytor och visst material. Behöver ni något specifikt material är det bäst att ta med det hit, för det material som vi tillhandahåller kommer att variera över tid. Öppet MakerLab är alltså ingen färdig workshop, utan det är ni som lärare som själva får utforma innehållet helt efter egna önskemål. En pedagog eller explainer finns på plats som stöd åt er som kommer hit. Det finns vissa begränsningar. Museets brandlarm tillåter exempelvis ingen lödning eller annat som genererar rök. Det finns inget dragskåp i MakerLab, så spraymålning eller dylikt som vara skadligt att andas in är förbjudet att använda där. För frågor om MakerLab, vänligen kontakta ansvarig pedagog på sofie.engstrom-lof@tekniskamuseet.se med god framförhållning. Samarbete Tack till våra samarbetspartners Hands On Science och Lekolar.

WeDo – bygg och programmera en robot

I det här pedagogiska programmet för de yngre barnen ligger fokus på att förstå vad en robot är och hur vi kan programmera den för att passa våra ändamål. Eleverna får själva följa en ritning för att konstruera sin robot från grunden. Sedan får de lägga till nödvändig kod så att roboten kan utföra enklare uppdrag. WeDo är en enklare programmeringsbar legorobot, som passar bra för lite yngre åldrar. Här kan du se en introduktionsfilm om WeDo. Klicka på play-ikonen mitt på filmen för att starta. Paket för helklass WeDo–bygg och programmera en robot går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna.

Matematik – mönster och sekvenser

I denna workshop får eleverna på ett lekfullt sätt förståelse för hur enkla geometriska mönster kan konstrueras. De får kännedom om geometriska objekt som punkter, linjer, sträckor, kvadrater och trianglar. Barnen får göra jämförelser och uppskattningar samt tränar problemlösning och logiskt tänkande. De får också uppleva att konst och matematik har mycket gemensamt. Så här går det till Vi börjar ute i museets Matematikträdgård, där vi tittar på Majorie Rice tesselerade mönster, som vi hittar i den stenlagda rampen upp till entrén. Mönstret byggs upp av olika femhörningar. Kan ni hitta de återkommande sekvenserna i mönstret? Sedan fortsätter vi till Sinneslabbet, där barnen får undersöka mattepussel och geometriska figurer. Vi samtalar och namnger de olika geometriska formerna. Barnen arbetar i par, för att klura ut hur de ska lägga bitarna så att de får plats på en given yta. Med samma former, men med annat material gör vi sedan vackra mönster som vi speglar i ett kalejdoskop. Vi skapar också egna mönster och symmetrier och tar hjälp av specialbyggda speglar. Paket för helklass Matematik – mönster och sekvenser går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna.

MegaMind Funkis – extra tillgängliga onsdagar

MegaMind Funkis är ett tillfälle för skolgrupper med olika funktionsvariationer att besöka museet i lugn och ro. En onsdag i månaden håller vi MegaMind extra öppet så att eleverna kan utforska och upptäcka hur bra idéer blir till i en extra trygg miljö. MegaMind Funkis är öppet klockan 9–11 den sista onsdagen i månaden och du bokar till ett specialpris. Vi har ett begränsat antal platser för att garantera en trygg miljö, så passa på att boka redan idag. Delta på distans under maj Tekniska museet är stängt tills vidare på grund av coronaviruset. I maj månad erbjuder vi istället ett program tillsammans med en pedagog, under 1 timme på distans. Du bokar som vanligt via skolbokningen till ett specialpris när du anger att du vill boka ett FUNKIS-program. Vi kontaktar då er - och vid behov, skickar vi material i förväg till skolan. Boka Funkis Vill du boka ett Funkis-tillfälle eller har frågor så kan du vända dig till: skolbokning@tekniskamuseet.se eller telefon 08-450 57 00. Nedan kan du läsa mer om de labb och uppdrag som du kan välja. Våren 2020 29 januari 25 mars 29 april (distans) Extra under Coronasituationen, varje onsdag i maj: 6 maj kl 10.00 13 maj kl 10.00 20 maj kl 10.00 27 maj kl 10.00 Om just dessa tider inte funkar för er kan ni föreslå en annan tid (gäller besöken på distans). Hösten 2020 26 aug 30 sep 21 okt (på grund av höstlov blir det ej sista onsdagen i månaden) 25 nov

Cubetto – taktil robotprogrammering

I Cubetto lär sig de de yngre barnen grunderna i programmering. Eleverna får placera färgglada programmeringsbitar på en kontrollpanel, som sedan styr en liten trärobot till en förutbestämd plats på en karta. Här kan du se en introduktionsfilm om Cubetto. Klicka på play-ikonen mitt på filmen för att starta. Varje programmeringsbit motsvarar en riktig procedur i programmering. På så sätt lär sig eleverna genom lek många begrepp inom programmering som sekventiell ordning, algoritmer och omformulering. Centrala teman: Grundläggande programmering, sekventiellt tänkande, att omformulera ett problem. Paket för helklass Cubetto – taktil robotprogrammering går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna. Arbetet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö och anpassas efter gruppens och den enskilda elevens kunskapsnivå och olika förutsättningar.

Utforska sinnena i Sinneslabbet

Vi har skapat ett labb för de allra yngsta barnen, där leken och utforskandet med hjälp av sinnena är i fokus. Rummet har ett varmt, ombonat och välkomnade uttryck och har tagits fram i samskapande med förskole- och lågstadiepedagoger. Sinneslabbet är en föränderlig lärmiljö för barn i förskolan som går att anpassa efter barnets ålder, behov och intresse. Här får barnen till stor del styra vad som händer i rummet. Workshopen Utforska alla sinnen tar 45 minuter.

Hållbar vision – klimat och energi

Temperaturen i atmosfären och i oceanerna stiger. Klimatförändringarna är ett hot för samhället, naturen och miljön. Bli en del av lösningen genom att anmäla din klass till skolprogrammet Hållbar vision, gratis för skolklasser i årskurs 4-9 i vissa kommuner i Stockholmsregionen.* Övriga kommuner kan boka programmet till ordinarie kostnad (undersök gärna med din egen kommun om ni kan få bidrag till besöket) eller tävla om ett gratis besök genom att lämna in hemuppgiften Energismart, läs mer under anmälan. Såhär går det till Innan besöket på museet, i samband med anmälan, får eleverna i uppdrag att göra utmaningen Energismart. Den går ut på att undersöka sina egna vanor. Läraren samlar in svaren och rapporterar till museet. Ladda ner övningen ”Energismart” här (196,85 KB). När ni kommer till museet följer vi upp resultaten och fortsätter energidialogen, genom ett kort program och en lekfull workshop där ni samarbetar i en grupp som bygger modeller som visualiserar idéer om framtidslösningar. Tillsammans ska vi arbeta för att nå de hållbarhetsmål som FN har deklarerat. Ni lämnar avtryck i utställningen MegaMind genom att bidra med er idé i museets så kallade Idegenerator. Där samlar vi in tusentals uppslag om olika sätt att påverka framtiden. Det samlade resultatet visas upp för forskare och politiker. Anmälan 2020 Skolprogrammet är bokningsbart från och med augusti men redan nu kan ni starta arbetet i klassen genom att göra uppgiften ”Energismart” (196,85 KB). Du som lärare mailar sedan in ert resultat till Tekniska. Tillhör din skola en kommun som subventioneras* tar vi i samband med detta in er anmälan för att boka in er på skolprogrammet Hållbar vision. Tillhör din skola en annan kommun får ni gärna genomföra och skicka in övningen Energismart ändå. Vi kommer att lotta ut gratis besök till skolprogrammet Hållbar vision bland de skolor från övriga kommuner som skickar in uppgiften. Det går också bra att boka skolprogrammet till ordinarie pris i augusti. Kommuner som går kostnadsfritt *Hållbar vision subventioneras av Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen, ett kommunalt samarbete om kostnadsfri och opartisk rådgivning i 26 kommuner i Stockholmsregionen samt Håbo kommun. Erbjudandet avser skolklasser i årskurs 4-9 och gäller för de kommuner som deltar i samarbetet: Danderyd, Haninge, Huddinge, Salem, Tyresö, Stockholm, Sollentuna, Upplands-Väsby, Norrtälje, Österåker, Nacka och Waxholm.

Pedagogiska uppdrag på egen hand

Med det här materialet kan du och din klass utforska Gruvan och MegaMind utan hjälp av museets personal. Materialet ger eleverna möjlighet att själva utforska en utställning under din ledning. Materialet bokas kostnadsfritt , det tillkommer endast entréavgift för eleverna. Räkna med att uppgifterna tar strax under en timma att lösa. På egen hand i Gruvan [embed]https://youtu.be/_GnxGaccvlE[/embed] Med utgångspunkt i vår autentiska gruvutställning får eleverna möjlighet att uppleva en gruvarbetares arbetsmiljö och hur den har utvecklats från 1600-talet och fram till dagens moderna gruvdrift. Lös uppdrag med kluriga frågor och testa på när ni följer den spännande gruvkartan genom de gamla gruvgångarna fram till den moderna gruvan. Bokningsbart för årskurs 4 till 9. På egen hand i MegaMind Hjärngympa, skapa med teknik och samla på sinnen är några exempel på våra pedagogiska uppdrag i MegaMind. Uppdragen består av en filmad introduktion samt uppgifter som eleverna löser på egen hand. Detta sker i en interaktiv och lekfull Science Center-miljö. Se alla uppdrag i MegaMind här. Lärarhandledningar Här kan du ladda ned fler lärarhandledningar och elevuppgifter att arbeta med i klassrummet eller för att förbereda besöket på Tekniska museet, i utställningar som 100 innovationer och i museets Matematikträdgård. Fler pedagogiska uppdrag som du kan göra på egen hand med dina elever är under utveckling. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.  

Medieprogram i Studion

Nu gör vi vårt populära medieprogram tillgängligt och prisvärt för fler. I kölvattnet av Fake news och ett nytt medielandskap erbjuder vi ett viktigt utbildningspaket för elever i åk 6-gymnasiet. Få ett smakprov från Studion i denna film: [embed]https://youtu.be/oKHoTh6yBLU[/embed]   Skolprogrammen i Tekniska museets kompletta livestudio ger eleverna en unik workshop där de skapar nyhetssändningar. Tillsammans med våra pedagoger och professionell utrustning samt riktiga nyhetskällor görs allt precis som i verkliga yrkeslivet. Under ert besök kommer ni att få en fördjupad kunskap om hur man producerar TV-sändningar, vilka villkor som gäller och hur man väljer ut vad som ska vara med i nyhetssändningarna. Eleverna får tillfälle att utveckla sin förmåga att tolka det de möter i media och i sina sociala flöden på ett källkritiskt sätt. Hur kan jag veta att ett budskap är sant och att källan är trovärdig? Vad betyder egentligen "filterbubbla"? Tekniska museet är ansvarig utgivare för program som skapas i Studion och produktionerna som eleverna skapar sänds lokalradio och -TV. Välj mellan dessa upplägg beroende på antalet elever: Under December 2019 kan studion bokas för grupper upp till 25 elever. Det är inte möjligt att boka tillägget med radiosändning för 32 elever på grund av teknisk uppdatering. För max 16 elever producerar vi en nyhetssändning i TV tillsammans med en pedagog. För 25 elever gör vi en nyhetssändning i TV och väljer mellan tilläggen TV-reportage eller radiosändning (valet gör du i bokningsprocessen) tillsammans med två pedagoger. För 32 elever skapar vi en nyhetssändning i TV med reportage och en radiosändning tillsammans med tre pedagoger.

Workshops i Makerlabbet

I vårt MakerLab kan du göra alltifrån det som vi erbjuder i våra färdigutvecklade slöjdiga workshoppar, till att använda våra coola 3D-printrar, vakuumformaren eller laserskäraren för att skapa fantasifulla två- eller tredimensionella projekt av olika skivmaterial. Skapa ovanligt mjuka ljusslingor att pigga upp klassrummet med under den mörka årstiden. Eller kombinera slöjd med stop motion-teknik för att berätta en saga. [embed]https://youtu.be/B7gn0ehJecs[/embed] Lysande tovning Vad kan du använda parallellkoppling till? Och varför ska du hålla på med ull i vår tid, är inte det bara urgammal gammeltantsslöjd? Nej, för med modern tovningsteknik och filtnålen som verktyg kan alla lätt skapa fina former med ull. Sätter du dessutom ljus till dem med hjälp av lysdioder blir det mjuka varma gosiga också till en helt lysande sak. Handens arbete och den kreativa friheten när vi jobbar med ullen gör det lättare att både lära sig parallellkoppling och förstå varför det kan vara bra att kunna lite om hur el fungerar. Dina elever får dessutom se hur lätt det faktiskt kan vara att skapa någonting eget på en makers vis. Varför inte ta klassens fina ullskapelser och skapa en ovanligt mjuk ljusslinga att pigga upp klassrummet med nu under den mörka årstiden? Bokningsbart för årskurs 1 till 9. Slöjdad animation Stop motion-filmens teknik har fått ett uppsving på senare år, kanske för att dess format passar så bra till den digitala erans sociala medier. Slöjden har varit het sedan gerillaslöjd blev ett folkbegrepp och maker-rörelsen slog igenom. Genom att kombinera slöjd med stop motion-teknik kan du lätt berätta en saga, bjuda på en rolig sketch eller en rent av skapa och sprida ett viktigt budskap. Med en kombination av traditionella slöjdmaterial och rent skräp skapar vi först tillsammans karaktärer och scenerier. Därefter fotar vi och animerar vi direkt i surfplattorna. Vad har du och din klass att berätta? Bokningsbart för årskurs 4 till 9. Öppet MakerLab Nu kan klasser boka vårt maker space för att komma hit och göra sin egen grej, maker style! På plats finns maskineri, arbetsytor och visst material. Behöver ni något specifikt material är det bäst att ta med det hit, för det material som vi tillhandahåller kommer att variera över tid. Öppet MakerLab är alltså ingen färdig workshop, utan det är ni som lärare som själva får utforma innehållet helt efter egna önskemål. En pedagog eller explainer finns på plats som stöd åt er som kommer hit. Det finns vissa begränsningar. Museets brandlarm tillåter exempelvis ingen lödning eller annat som genererar rök. Det finns inget dragskåp i MakerLab, så spraymålning eller dylikt som vara skadligt att andas in är förbjudet att använda där. För frågor om MakerLab, vänligen kontakta ansvarig pedagog på sofie.engstrom-lof@tekniskamuseet.se med god framförhållning. Samarbete Tack till våra samarbetspartners Hands On Science och Lekolar.

MegaMind Funkis – extra tillgängliga onsdagar

MegaMind Funkis är ett tillfälle för skolgrupper med olika funktionsvariationer att besöka museet i lugn och ro. En onsdag i månaden håller vi MegaMind extra öppet så att eleverna kan utforska och upptäcka hur bra idéer blir till i en extra trygg miljö. MegaMind Funkis är öppet klockan 9–11 den sista onsdagen i månaden och du bokar till ett specialpris. Vi har ett begränsat antal platser för att garantera en trygg miljö, så passa på att boka redan idag. Delta på distans under maj Tekniska museet är stängt tills vidare på grund av coronaviruset. I maj månad erbjuder vi istället ett program tillsammans med en pedagog, under 1 timme på distans. Du bokar som vanligt via skolbokningen till ett specialpris när du anger att du vill boka ett FUNKIS-program. Vi kontaktar då er - och vid behov, skickar vi material i förväg till skolan. Boka Funkis Vill du boka ett Funkis-tillfälle eller har frågor så kan du vända dig till: skolbokning@tekniskamuseet.se eller telefon 08-450 57 00. Nedan kan du läsa mer om de labb och uppdrag som du kan välja. Våren 2020 29 januari 25 mars 29 april (distans) Extra under Coronasituationen, varje onsdag i maj: 6 maj kl 10.00 13 maj kl 10.00 20 maj kl 10.00 27 maj kl 10.00 Om just dessa tider inte funkar för er kan ni föreslå en annan tid (gäller besöken på distans). Hösten 2020 26 aug 30 sep 21 okt (på grund av höstlov blir det ej sista onsdagen i månaden) 25 nov