Modell av lägenheter

Vatten och avlopp genom tiderna

Inga planerade tillfällen.

Hörsalen, Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken

Föredraget arrangeras av Tekniska museets vänner och är öppet för alla. Fri entré från klockan 17.

Med de mångkunniga teknikhistorikerna Erik Mellgren och Kaianders Sempler. De ger en exposé över hur människor har ordnat sin vattenförsörjning och sina avlopp från antiken till våra dagar.

Det börjar med Romarnas akvedukter och Cloaca maxima och fortsätter via 1800-talets koleraepidemier till dagens klorerade dricksvatten, vattentoaletter och reningsverk. En tillbakablick som ansluter till melemsbesöket på Syvab häromveckan.

Både vattenrening och avloppsystem är förresten med bland innovationerna i utställningen 100 innovationer, där barn och vuxna röstat fram de viktigaste innovationerna genom tiderna.

Tips! Passa på att titta på den stora modellen ”Vattnets väg genom staden” som finns en trappa upp på museet i utställningen Spelet om energin.

Föredraget arrangeras av Tekniska Museets Vänner och är öppet för alla som vill lyssna.

Senast uppdaterad 22 november 2018.