Seminarium om 3D-printning

Inga planerade tillfällen.

Hörsalen, Tekniska museet. Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken.

Seminariet arrangeras av BMV och är öppet för alla. Fri entré från klockan 17.

3D-printing har gått från att vara framtidens teknik till något som används i flera branscher. Idag sitter 3D-printade delar i flera av BMW-koncernens motorer och karosser. På seminariet hör vi företrädare för olika företag berätta om hur deras verksamhet effektiviserats och förbättrats genom att använda sig av 3D-printing.

Moderator är Willy Silberstein, före detta inrikeschef på Sveriges Radios ekoredaktion.

Talare och paneldeltagare

Dr. Ing. Dominik Rietzel, Head of Additive Manufacturing Center – Non Metal, BMW Group

Dr Dominic Rietzel från BMW berättar om hur och framförallt varför BMW idag väljer att printa vissa delar istället för att tillverka dem på konventionellt vis. Vilka framtida innovationer kan uppnås med hjälp av 3D-printing och hur kan BMW med hjälp av denna teknik skapa mer personliga produkter till sina kunder?

Hanna Berthag, försäljningschef Cellink

Hanna Berthag kommer berätta mer om hur bioprinting fungerar och hur den tekniken kommer påverka framtidens sjukvårdsindustri. Hanna har en mastersexamen i ”material och nanoteknik” från Chalmers.

Linnéa Tingö, Materials Ingeneer, Siemens

Industrial Turbomachinery, kommer att prata om fördelarna och utmaningarna för de 3D printade brännare som används kommersiellt i Siemens gasturbiner. Brännarna utsätts för stor belastning i kombination med temperaturer på över 1000°C. En av Siemens största utmaningar är därför att ta tekniken från småskalig produktion till industrialiserad serieproduktion.

Joakim Ålgårdh, forskningsledare, Swerea KIMAB

Joakim har arbetat aktivt med forskning inom med additiv tillverkning i metall sedan 2009. Efter avlagd doktorsexamen och arbete utomlands arbetar numera Joakim på forskningsinstitutet Swerea KIMAB. Fokus för Joakims forskning är industrinära och tillämpad forskning inom additiv tillverkning i metall, speciellt hur materialet påverkas och beter sig i den additiva tillverkningsprocessen.

Senast uppdaterad 25 oktober 2017.