Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet

Föredrag: Vasakanonskjutningarna 2014

Tillfället har passerat.

Hörsalen, Tekniska museet. Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken.

Föreläsningen arrangeras av Tekniska Museets Vänner, alla som vill är välkomna att delta. Fri entré från klockan 17.

Välkommen till ett föredrag om Vasakanonskjutningarna 2014 – bakgrund, teknisk ballistik och analyser.

1600-talets första hälft utgjorde en brytningstid inom sjöstriden med övergång från äldre meleetaktik till linjetaktik. Sjöartilleriets dimensionering förändrades och därmed även skeppens design. Vasa byggdes under denna omdanande brytningstid.

Vasamuseets tester hösten 2014, med en replika av Vasas 24-pundskanoner, har möjliggjort framtagning av nya ballistikberäkningsmodeller. Bättre prestandaanalyser kan nu göras vad gäller slätborrade mynningsladdade kanoner, som användes inom sjöartilleriet men även inom äldre tiders fält- och fästningsartilleri.

Ett antal artillerisystem från den aktuella tidsperioden, med Vasakanonen som referens, har analyserats med hjälp av de nya ballistikverktygen. Övergripande resultat inkluderande prestandadata för dessa artillerisystem presenteras. Därtill ges en bild av hur kanoner av denna typ tillverkades förr samt hur den nu i testerna använda kanonen tillverkades.

Området är inte färdiganalyserat i och med detta. Nya och fördjupade frågeställningar avseende teknik, stridsteknik och taktik dyker snabbt upp och fortsatta analyser låter sig göras med utgångspunkt i de resultat och ballistikverktyg som nu finns framtagna.

Föredragshållare

Fred Hocker, forskningschef vid Vasamuseet samt Evorn Mårtensson och Linus Fast som båda är civilingenjörer med bakgrund inom försvaret bland annat gällande värdering av vapensystem.

Senast uppdaterad 17 augusti 2021.