En trämodell som visar hur en rörelseomvandling går till
Bild: Interspectral

Digitalt kulturarv – workshop om Samlingarna och forskningen

Tillfället har passerat.

Hörsalen, Tekniska museet. Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken.

Workshopen är öppen för alla, men du behöver föranmäla dig.

År 2015 och 2016 utlyste Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien anslag till projekt som syftade till att utveckla och bedriva forskning på samlingar vid minnesinstitutioner i Sverige. Tillgänglighet, användbarhet och digitalisering av samlingarna var nyckelord vid utlysningen.

De institutioner som bevarar vårt kulturarv är viktiga förmedlare av kunskap och den digitala tekniken erbjuder möjligheter att hitta nya sätt att beforska kulturarvsmaterial. Nu har dessa projekt varit i gång under några år och syftet med denna workshop är att projekten dels ska visa upp de resultat de åstadkommits – liksom möjliga tillkortakommanden – dels att dela erfarenheter med varandra med fokus på samarbetsytor mellan akademi och minnessektor som utlysningen genererat.

Utifrån projektpresentationer på omkring 20–25 minuter hoppas vi på ett allmänt kunskapsutbyte och en bred diskussion kring digitalisering, samlingar och forskning.

Moderator: Pelle Snickars

Program

09.30: Registrering och fika

10.00: Välkomna och introduktion
Pelle Snickars, Umeå universitet och Åsa Marnell, Tekniska museet

10.15: TillTal – Tillgängligt kulturarv för forskning i tal
Rickard Domeij, Institutet för språk och folkminnen, Jens Edlund och Per Fallgren, Kungliga tekniska högskolan

10.45: Vardagens bilder och berättelser. Ett projekt kring kulturella omvandlingar i Nordiska museets samlingar
Jonas Engman, Nordiska museet

11.15: Hur frammanas konstnären ur arkiven? Exemplet Arosenius
Mats Malm och Jonathan Westin, Göteborgs universitet och Dick Claésson, Litteraturbanken, Göteborgs universitet

11:45: TTT: Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och nu
Jonas Nordin, Lunds universitet, Patrik Granholm och Patrik Åström, Kungliga biblioteket

12.15: Lunchmacka

12:45: TORA-projektet. Bygge och koordinering av historiska databaser
Olof Karsvall, Riksarkivet

13:15 Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia
Rebecka Lennartsson, Stockholms Stadsmuseum och Karin Carlsson, Stockholms universitet

13:45: Beundran och förundran i förändring – att förstå Museum Stobaeanum
Ulf Johansson Dahre, Maria Mostadius, Lunds universitet

14:15: Kaffe & bulle

14:30: Evighetsrunor – en forskningsplattform för Sveriges runinskrifter.
Magnus Källström och Laila Kitzler Åhfeldt, Riksantikvarieämbetet och Marco Bianchi, Uppsala universitet

15:00: Samla social digital fotografi
Kajsa Hartig, Nordiska museet och Paula Uimonen, Stockholms universitet

15:30: Digitala Modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser.
Pelle Snickars, Umeå universitet

16:00: Avslutande diskussion

16.30: Eftersits, bubbel och mingel

Du kan även ladda ned programmet som en pdf-fil.

Digitalt kulturarv – workshop 2019 (146,67 KB)

Anmälan

Skicka din anmälan via e-post till jenny.attemark-gillgren@tekniskamuseet.se. Ange eventuella önskemål om specialkost.

Workshopen arrangeras med ekonomiskt stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien.

Senast uppdaterad 2 maj 2019.