En modell ur Christopher Polhems mekaniska alfabet i trä
En modell ur Christopher Polhems mekaniska alfabet.

Digitala modeller – en projektpresentation

Inga planerade tillfällen.

Hörsalen, Tekniska museet. Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken.

Föreläsningen arrangeras av Tekniska Museets Vänner, alla som vill är välkomna att delta. Fri entré från klockan 17.

Digitala modeller är ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan Tekniska museet och Umeå universitet. Genom olika digitala metoder och tillvägagångssätt för att digitalisera undersöker projektet hur kultur- och teknikarv kan presenteras och beforskas på nya sätt. Med utgångspunkt i tre samlingar från Tekniska museet – Polhems mekaniska alfabet, Carl Sahlins industrihistoriska samling och årsboken Daedalus – utforskar projektet den digitala teknikens möjligheter att omgestalta industrialiseringens berättelser om samhälle, människor och miljöer.

Årsboken Daedalus (1931–2017) innehåller närmare 4 miljoner ord. I digital form kan dessa ordmassor processas med datorns hjälp: Personnamn, ortnamn och årtal kan plockas ut och vi kan hitta språkliga mönster som visar hur teman och texter har förändrats över tid. I denna presentation ger vi inblickar både i den digitala forskningens möjligheter och hur digitala metoder kan användas för att utforska industri- och teknikhistoriens texter.

Föredragshållare är Pelle Snickars, medieprofessor vid Umeå universitet och Johan Jarlbrink, docent i mediehistoria, Umeå universitet

Föreläsningen arrangeras av Tekniska Museets Vänner och är öppet för alla.

Årsboken Daedalus

Årsboken Daedalus (1931–2017) innehåller närmare 4 miljoner ord. I digital form kan dessa ordmassor processas med datorns hjälp: Personnamn, ortnamn och årtal kan plockas ut och vi kan hitta språkliga mönster som visar hur teman och texter har förändrats över tid.

Senast uppdaterad 4 september 2018.