Hjärta av många små kugghjul

Arkeologi – metoder och tekniker som används idag

Inga planerade tillfällen.

Hörsalen, Tekniska museet. Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken.

Föreläsningen arrangeras av Tekniska Museets Vänner, alla som vill är välkomna. Fri entré från klockan 17.

En föreläsning i arkeologi med docent Sven Isaksson från Stockholms Universitet. Om de metoder och tekniker som används idag inom arkeologi.

Dagens arkeologi är en disciplin där man använder sig av olika naturvetenskapliga metoder tillsammans med traditionella arkeologiska sådana och modern teoribildning för att lösa arkeologiska problem. Man använder sig av biologiska, kemiska, fysiska och geologiska analysmetoder utan kronologisk begränsning. Sven Isaksson kommer att redogöra för olika metoder och tekniska lösningar som används i sammanhanget.

Föreläsningen arrangeras av Tekniska Museets Vänner och är öppet för alla.

Senast uppdaterad 22 november 2018.