No description found for the image restaurangen-kassalinjer

Tekniskas restaurang

Konceptet för Tekniskas restaurang bygger på framtid, innovation och hållbarhet. Grundtanken är att använda förnybara resurser, ta vara på hela råvarorna och minimera matsvinnet

Innovation genomsyrar verksamheten

Restaurangen söker ständigt efter nya och innovativa sätt att få tillgång till närproducerat även i stadsmiljö för att hålla nere transporterna. Genom att välja säsongsråvaror minskas förbrukningen av energi i exempelvis växthus eller onödiga transporter. Därför jobbar restaurangen med levande menyer.

Restaurangen jobbar även med att minimera matsvinnet och inspirera besökare till att göra grönare och mer klimatmedvetna val genom att se hur mycket matsvinn som slängs eller följa vatten- och värmeförbrukningen som går åt.

Från svinn till bränsle

Om det mot förmodan blir rester kvar på din tallrik så hanteras det av vår avfallskvarn, matglufsen. Glufsen ser till att svinnet blir till biobränsle genom Stockholm stad. Biobränslet kan till exempel bli till drivmedel för många av våra innerstadsbussar.

Mer om Tekniskas hållbarhetsarbete

två tjejer tittar på en stor skärm gemensamt
Vi ser hållbar utveckling som en ständigt pågående förändringsprocess och arbete, som inkluderar de tre dimensionerna av hållbarhet – Ekologiska, Ekonomiska, Sociala.
tjej står framför en skärm som visar jorden och ser fundersam ut
Vare sig det är framtidens stad, dynamiken mellan människa och maskin eller pedagogisk lärande - så är hållbarhetsperspektivet, ett perspektiv som genomsyrar museets utbud och program.
bro över djurgården
För att uppnå en hållbar utveckling krävs det samarbete. Tekniska museet en del av ett antal nätverk och initiativ på både lokal, nationell och global nivå.

Senast uppdaterad 11 maj 2023.