Föremål i utställningen Subject:Hello

Telexapparat - Häll, Peter
Philips Pact 200, Fjärrskriftmaskin för användning i telex-nät.
Telegrafapparat - Gerdén, Anna
Hughes typtryckapparat.
Telegrafapparat - Okänd
Fjärrskriftapparat för elektrisk drift. Skylt: "Elektriska Aktiebolaget Siemens-Schuckert Stockholm Ö…
Visartelegraf - Okänd
Monter med två sammankopplade visartelegrafer av större modell samt en…
Perforator
Perforator med tangentbord och pappershjul.
Telegrafapparat
Typtrycksapparat.
Punsapparat - Okänd
Punsapparat använd till Siemens & Halskes pendeltelegraf av år 1921.
Snabbskriftsapparat
Snabbskriftsapparat enl. Creeds system.
Perforator
Perforator för perforering av hålremsa enligt Morse.
Telegrafapparat - Häll, Peter
Fjärrskriftapparat. Märkt: "Siemens & Halske AG".

Senast uppdaterad 25 juli 2023.