Telegrafapparat

Fotograf: Gerdén, Anna
Fotograf: Okänd
Hughes typtryckapparat.
1855 tog Hughes patent på en typtryckstelegraf som tack vare sin höga överföringshastighet blev en allvarlig konkurrent både till morsesystemet och Wheatstones snabbskriftssystem. Sändarens och mottagarens rörelser var synkroniserade vilket innebär att i samma ögonblick som en bokstavstangent i sändaren trycktes ned gav motsvarande tangent i mottagarapparatens typhjul avtryck på en pappersremsa. I sverige har apparaten inte använts men har tjänat som förebild för senare konstruktioner av motsvarande slag. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0003898

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • Tele1057 - Använt av tidigare ägare
  • TeM43985 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telegrafi - Fjärrskrift (TM S 24.12)