Visartelegraf

Fotograf: Okänd
Fotograf:
Monter med två sammankopplade visartelegrafer av större modell samt en isärtagen, fungerar så att en magnetvisare följer vridarm från motsvarande apparat. Vikt: 38,9 x 2 + 23,5 kg.
9400 och 9401 använda på Vivstavarvs telegrafstation (privat telegrafstation, ansluten till Sundsvall). Inkom 1940. Tele4647 inkom 1931. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001572

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • Tele9400 - Använt av tidigare ägare
  • Tele9401 - Använt av tidigare ägare
  • Tele4647 - Använt av tidigare ägare
  • LME285 - Använt av tidigare ägare
  • TeM41600 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telegrafi - Fjärrskrift (TM S 24.12)