Telegrafapparat

Fotograf:
Fotograf: Okänd
Typtrycksapparat.
Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001395

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM41421 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telegrafi - Fjärrskrift (TM S 24.12)