No description found for the image Maker-Tour-pedagoger-buss-2021-1900x600-2

Maker Tour – publika aktiviteter

Maker Tour går att boka till skolor och olika event. Vi tar den rosa bussen ut i landet för att väcka intresse för teknik och naturvetenskap hos barn och unga, även utanför museets väggar. Med kreativa aktiviteter uppmuntrar vi barnen till att med enkla medel skapa själva och tillsammans med andra. Aktiviteter som är lika roliga för vuxna.

Boka till skolor, bibliotek eller olika event

I Maker Tour ingår två pedagoger från museet, en skåpbil fylld med spännande aktiviteter och ett tält som kan sättas upp på skolgårdar, torg, i köpcentrum, mässor och event.

Genom att erbjuda aktiviteter som kopplar till ellära, kreativt skapande, enkel programmering och problemlösning är syftet att sprida maker-rörelsens anda och arbetssätt utanför museets väggar och att fler barn och unga ska se att de med enkla medel kan skapa själva och tillsammans med andra.

Vi arbetar med en mängd olika material, som elektronik, sensorer, laserskärare, Microbit, Lego Spike och raketer, och skräddarsyr beroende på behov.

No description found for the image maker-tour-pa-skola-1024x576

Maker Tour i grundskolor årskurs 4–9

Med taktila material engagerar vi elever i ett lärofyllt skapande, där de får utveckla sin kreativa drivkraft och lösa problem tillsammans. Skapandet ligger i centrum när elever får samarbeta för att utveckla egna idéer och testa i verkligheten.

Våra program innehåller konstruktion, teknik, elektronik och programmering, med främsta syfte att öka elevernas tekniska självförtroende.

Vi erbjuder även fortbildningar för personal samt material, så att man snabbt kan få en grund för att arbeta långsiktigt med kreativitet, digital teknik och programmering.

kvinna ler mot en skara av barn som går in i klassrummet

Maker Tour på bibliotek

Med kreativa, elektroniska och digitala material skapar vi spännande lärorika mötesplatser på bibliotek under till exempel lov och helgverksamheter. Tillsammans med era pedagoger väljer vi aktiviteter och innehåll som passar ert fokus, och era besökares behov. Tekniskt skapande och programmering blir till digitalt skapande. Vi har en mängd olika aktiviteter för olika åldersgrupper, där vi sänker trösklarna till modern teknologi genom engagerande möten och kreativa utmaningar.

För er som vill utveckla era egna möjligheter att tillgängliggöra digital och skapande teknik, erbjuder vi kurser och fortbildningar utifrån era behov.

tjej som öppnar bildörrarna till bussen

Maker Tour på mässor, event och festivaler

Våra pedagoger bygger upp en miljö för både drop in och schemalagda aktiviteter och skapar en samlingsplats för nyfikna kreatörer i olika åldrar. Det kan till exempel vara ett robotrace, där vi bygger och programmerar en robot och sedan tävlar på tid eller en teknisk pysselverkstad för de minsta.

händer som bygger en robot gjord av lego

Maker Tour – programmering i skolan

Under tre års tid kommer Tekniska museet besöka mellanstadieskolor i socio-ekonomiskt utsatta områden i Stockholm för att inspirera, lära ut och stärka den digitala kompetensen – helt kostnadsfritt.

Allt om programmering i skolan

Samarbeten och sponsring

Vill du och din organisation vara med och öka intresset för teknik och vetenskap framförallt hos barn och ungdomar? Ett samarbete kan till exempel gå till så att din organisation erbjuder aktiviteter till skolor i era områden, att ni beställer oss till den lokala stadsfestivalen eller liknande. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi arbetar med näringslivspartners.

Turnéplan

Turnén startade våren 2016 i Kronobergs län, där 22 klasser från 16 olika skolor fick besök av Tekniska museets chockrosa Maker Tour-buss. Planen uppdateras löpande och snart publicerar vi årets turnéplan. Vill du att Maker Tour kommer till din stad? Kontakta Maria Olsson.

Turnéplan 2023

  • 28 jan Göransson cup i Sandviken
  • 21-22 feb Håbo bibliotek
  • 18 apr Enköpings kommun
  • 3, 5 och 12 maj Kulturturné i samarbete med Stockholms stad:

Turnéplan 2022

Samarbete

Tack till vår innovationspartner Sandvik.

Maria Olsson

Maria Olsson

Chef Lärande

+46 8 450 56 17

Mejla

Makeraktiviteter - DIY

händer som bygger en robot gjord av lego
Ett kostnadsfritt utbildningspaket till mellanstadieskolor i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm med programmering och digital teknik.

Senast uppdaterad 24 juli 2023.