No description found for the image maker-tour-pa-skola-1600x600

Programmering i skolan

Tekniska on Tour besöker mellanstadieskolor i eftersatta områden i Stockholm för att inspirera, lära ut och stärka den digitala kompetensen – helt kostnadsfritt. Workshops för elever och lärare i skolan och på museet samt gratis lovverksamhet är några av aktiviteterna som ingår i utbildningspaketet.

Genom programmering i skolan syftar vill vi på ett lekfullt sätt skapa förståelse för datorer, programmering samt att lära elever att använda sig av tekniken för att lösa problem.

Pedagogiskt innehåll

  • Introduktion i programmering för hela arbetslaget.
  • Läraren genomför workshops med klassen i skolan med hjälp av vårt utlånade material. Projektets pedagoger finns på plats för att stötta.
  • En avslutande workshop för arbetslaget.
  • Besök och aktiviteter på Tekniska museet med projektets pedagoger.

I projektet ingår även:

  • Utkörning och hämtning av material som ni behöver för att kunna genomföra workshops på skolan.
  • Erbjudande till elever på skolan om att delta i en lovkurs med fokus på programmering och skapande.
  • Livesänd inspirationsföreläsning för lärare.

Utbildningens olika moment

No description found for the image robot-1024x576

1. Introduktion i programmering för lärare i årskurs 4-6

Projektet startar med en introduktion i grundläggande programmering/datalogi där du som lärare får bekanta dig med de programmeringsverktyg som eleverna kommer att arbeta med under projektets gång. Introduktionen vänder sig till klassens ansvarspedagoger och de ämnespedagoger som deltar i projektet i årskurs 4-6.

No description found for the image kurser-pa-helger-och-lov-1024x576

2. Workshop för elever

Läraren leder workshops i skolan med stöd av projektets pedagoger.

Ni börjar med att bygga och programmera en robot, ”Hopparen”, samt träna förmågan att översätta mänskliga instruktioner till ett program som en maskin/dator kan förstå.

Efter det går ni vidare och arbetar med att lägga till och programmera olika typer av sensorer.

No description found for the image ledtrad-till-fraga-om-innovation-1024x576

3. Besök på Tekniska museet

Med chartrade bussar får eleverna kostnadsfritt besöka museet. Det blir en inspirerande dag med fokus på innovation. Projektets pedagoger håller i aktiviteter och det finns även tid att på egen hand upptäcka museets utställningar. Det enda ni behöver tänka på är att eleverna/skolan tar med egen matsäck. Bokningen av bussarna sker genom museet och bussarna körs av Interbus.

kvinna i workshop skrattar och ler brett medan hon håller i en penna

4. Workshop för lärare i årskurs 4-6

Vi avslutar projektet med en workshop för lärare där vi tillsammans utformar ett lektionsupplägg utifrån de förutsättningar som finns på skolan. Detta lektionsupplägg kan lärarna använda med eleverna, även efter att vårt samarbete är avslutat.

Lovverksamhet och utvärdering

De elever som deltar i projektet kommer att erbjudas att kostnadsfritt delta i någon av våra lovkurser i programmering på sin fritid. Vi samarbetar med fritids på skolorna vi besökt för att ordna aktiviteter inom programmering och skapande.

Samtliga elever och lärare som deltar i projektet får svara på två enkäter, en innan vi träffas första gången och en efter sista tillfället vi ses. Syftet är att vi lättare ska kunna se vilken effekt utbildningspaketet har haft och att ge oss möjlighet att ständigt förbättra och utveckla projektet.

Områden som omfattas av utbildningspaketet

Donationer och samarbeten

Projektet bedrivs i samarbete med Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenberg och Stockholms stad.

Senast uppdaterad 13 mars 2024.