No description found for the image vattenrening-100innovationer

Vattenrenaren Solvatten drivs enbart av solens energi. Foto: Anna Gerdén

Vattenrening

En dryg miljard människor saknar idag rent vatten. 1,8 miljoner dör varje år som en följd av diarrésjukdomar, ofta orsakade av smutsigt vatten. Vattenrening är en viktig innovation. I naturen renas vatten när det silas och sipprar ner i marken, men det tar lång tid. I Sverige använder vi 200 liter vatten per person varje dag. 10 liter går till mat och dryck, resten används vid dusch, tvätt och till att spola i toaletten.

Dricksvatten renas i ett vattenverk tre steg: ett mekaniskt, ett biologiskt och ett kemiskt. Först tar man bort partiklar genom att sila vattnet. I det andra steget bryts organiska ämnen ner med hjälp av mikroorganismer. I sista steget får vattnet reagera med aluminium- eller järnjoner för att få bort fosfor. Att rena dricksvatten tar ungefär 12 timmar.

Det finns fler än 1 750 kommunala vattenverk i Sverige. Vi gör av med ungefär 1 600 kubikmeter per innevånare och år. Det motsvarar en kub med närmare 12 meters sida. Men det är inte vad du använder själv för dusch, tvätt, eller för att dricka. Det går till exempel åt mycket vatten i livsmedelsproduktion för konstbevattning av grönsaker och till djurhållning. Mycket av vattnet används i industrin som processvatten och en hel del går åt i samhället till biltvättar, isbanor, simhallar. Motsvarande siffra för USA är 2 500 kubikmeter och för Botswana 620 kubikmeter.

Sjukdomar till följd av brist på rent vatten är ett stort problem. Parasiten Bilharzia, som ger snäckfeber, drabbar 200 miljoner människor varje år. De flesta är barn under 15 år och lever söder om Sahara.

Årligen säljs runt 90 miljarder liter vatten på flaska i världen. Nästan hälften av detta konsumeras i Västeuropa, där man redan har bra vatten.

I reningsverket

Vattnet ur en brunn räcker oftast inte för en stad med tiotusentals människor. Istället renas vattnet från en sjö i vattenverket. Det ingår fyra steg i reningen, först silas större föremål bort varefter aluminiumsulfat tillsätts och förenar sig med föroreningarna. Sedan passerar vattnet två sandfilter som fångar upp föroreningarna. Hela processen tar 12 timmar. För att hindra bakterier att utvecklas tillsätts klor till vattnet innan vattnet pumpas ut i stadens ledningssystem. Vatten och ledningssystem i Sverige är oftast av så god standard att det räcker med mycket låg koncentration av klor. Bakterier i vattnet går också att eliminera med ultraviolett ljus vilket inte är så praktiskt för mycket stora mängder vatten.

Omvänd osmos — teknik för rent vatten

Det enklaste är att låta naturen själv rena vattnet: när det dunstar från jordytan blir föroreningarna kvar. Regnvattnet rinner sedan långsamt ner genom sandmark och renas på vägen. Detta kan ta decennier.

En teknik för att snabbare få rent vatten är en membranfiltrering som kallas omvänd osmos. Den efterliknar naturliga cellers egenskap att kunna släppa genom bara de små vattenmolekylerna men inte salter eller större partiklar som bakterier. I en sådan vattenrenare pressas vattenmolekylerna med högt tryck genom ett konstgjort membran, där föroreningar och salt kan inte passera filtrets mikroskopiska hål. Här kan Östersjöns salta brackvatten bli en tillgång. På Utö i Stockholms skärgård har Skärgårdsstiftelsen en sådan här anläggning, som kan producera 60 kubikmeter vatten per dygn och förser 250 hushåll med vatten.

Läs om Petra Wadström och vattenrenaren Solvatten

Källa

Boken 100 innovationer; 51 – 100 Metallbearbetning – ångmaskinen, förteckning över artikelförfattare och källor på sid 191–204

Kontakta sidansvarig

Snabbfakta

  • Människan kan klara sig i veckor utan mat men bara några dagar utan rent vatten.
  • De första rörledningarna för att leda vatten från en plats till en annan var av trästockar som man borrat hål i på längden.
  • Vattenverket hämtar vattnet ur en sjö och renar det på liknande sätt som naturen; med filter av sand.
  • Stockholms vattenledningsnät är sammanlagt över 200 mil långt.
  • Det finns en teknik för att snabbare få rent vatten som kallas ”omvänd osmos”. I en sådan vattenrenare pressas vattnet genom filter med så små porer att bara de små vattenmolekylerna passerar men inte salter eller bakterier.

Senast uppdaterad 7 december 2021.