Föremål i utställningen Subject:Hello

Telegrafapparat - Okänd
Telegrafapparat, Morseskrift, för kontroll av brandlarm, på mahognylåda.
Galvanoskop - Okänd
Galvanoskop av mindre modell. Märkt på tavlan: "K. Telegrafverkets verkstad,…
Punsapparat - Häll, Peter
Punsapparat med två punspinnar, enl. Carlanders system. Märkt: "L Carlands…
Tangent - Okänd
Tangent för Morseapparater, original.
Galvanoskop - Okänd
Galvanoskop för användning med telegrafapparat.
Telegrafapparat - Häll, Peter
Transmitter med motor.
Telegrafapparat
Telegrafapparat med fast hjul.
Telegrafapparat - Okänd
Telegrafapparat med skrivhjul för utskrift av signaler från järnvägstelegraf. Fjäderverk…
Galvanoskop - Okänd
Galvanoskop, indikator för strömkretsen i telegrafstationen.
Telegrafapparat - Häll, Peter
Morseskrivare.
Telegrafnyckel - Häll, Peter
Telegrafnyckel s.k. städtangent. Instansat i träet: 16.
Galvanoskop - Häll, Peter
Galvanoskop med väckare
Galvanoskop - Okänd
Galvanometer med väckare, för telegrafbord, omkring 1880.
Undulator - Häll, Peter
Telegrafmottagare, undulator. För mottagning av snabbtelegrafi.
Telegrafnyckel - Häll, Peter
Tangent för signalering tillsammans med morseapparat.
Tangent - Okänd
Tangent med fjäder, till Morseapparat.
Punsapparat
Felaktig punsapparat.
Telegramställ - Algin, Ellinor
Telegramställ av trä.
Telegrafapparat - Häll, Peter
Morseapparat.
Telegrafapparat - Häll, Peter
Telegrafapparat, Morse, för lod och färgskrift och reliefskrift med fem…
Telegrafapparat - Okänd
Morseapparat.
Galvanoskop - Okänd
Galvanoskop, indikator för strömkretsen i telegrafstationen.
Telegrafnyckel - Okänd
Tangent för signalering tillsammans med morseapparat.
Tangent - Okänd
Telegraftangent med moderator.
Telegrafapparat
Skrivapparat, polariserad med fjäder för färgskrift med pappershjul på plintar…
Punsapparat
Felaktig punsapparat.
Tangent - Häll, Peter
Tangent för Morseapparater, original.

Senast uppdaterad 25 juli 2023.