Galvanoskop

Fotograf: Okänd
Galvanoskop, indikator för strömkretsen i telegrafstationen.
Galvanoskopet var en apparat för telegrafisten som visade att strömkretsen slöts. På det sättet visste telegrafisten att morsetecknen kom fram till mottagaren. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001498

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • Tele3130 - Använt av tidigare ägare
  • TeM41524 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telegrafi - Morseapparater (TM S 24.11)