Undulator

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Okänd
Telegrafmottagare, undulator. För mottagning av snabbtelegrafi.
Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0000239

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM40246 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telegrafi - Morseapparater (TM S 24.11)

Rubrik

  • 42564, 53807